Digitális segédanyag pályázat felhívás

 

A pályázati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján digitális segédanyag készítési tevékenység elismerése és ösztönzése érdekében, melynek keretében valamely hallgató vagy hallgatók legfeljebb 5 fős csoportja a BME VIK valamely alap- vagy mesterképzésének tanóráján elhangzottak alapján készített digitális segédanyaggal pályázhat.

 

A pályázati feltételei

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester- vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója. A pályázó csak olyan jegyzettel pályázhat, amely után nem részesül egyéb díjazásban (pl. megbízási díj).

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Pályázási szándékot előre jelezni kell minimum a pályázat beadási határideje előtt 5 nappal a palyazat@vik.hk e‑mail címen a képzés, a tantárgy és a tárgyfelelős oktató megnevezésével. Ezt követően a VIK HK a pályázási szándékot jelzi az adott tantárgyat gondozó tanszéknek. Amennyiben a tanszék visszajelzése szerint az adott tantárgyból a hallgatók számára a felkészülést segítő segédanyag már rendelkezésre áll, az adott tantárgyból készült segédanyaggal pályázni nem lehet. Erről a VIK HK tájékoztatja a tanszéki visszajelzést követően a pályázási szándékot jelző hallgatót. Pozitív visszajelzést követően a pályázat beadási határidejéig lehet a pályázati anyagot benyújtani.

A pályázó beleegyezik, hogy a segédanyaga lektorálás és korrigálás után felkerül a VIK Wiki-re (http://wiki.sch.bme.hu), a VIK HK a jegyzetet a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 (röviden CC-BY-SA-3.0) licenc alatt bocsátja rendelkezésre.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálását a VIK HK saját hatáskörben végzi a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján. Pályázatot benyújtó hallgató nem vehet részt a pályázatok elbírálásában. A tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata hiányában a pályázat elutasításra kerül.

 

Pontrendszer

A pályázat elnyeréséhez szükséges elérendő ponthatárt a VIK HK a pályázatok elbírálása során állapítja meg. 1 pont értéke 1000 forint.

A VIK HK az oktatók által lektorált és jutalmazásra javasolt pályázatot annak minőségére, szakmai megfelelőségére, terjedelmére, átláthatóságára való tekintettel 0‑80 pontos skálán értékeli.

 

A pályázás folyamata

A teljes segédanyag (vagy arra mutató link), a kitöltött pályázati adatlap és az oktatói nyilatkozat eljuttatása a palyazat@vik-hk.bme.hu e-mail címre, valamint a kinyomtatott és aláírt adatlap leadása a VIK HK irodába határidőig.

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

Jegyzet esetében:

  • Microsoft Word (.doc vagy .docx), OpenOffice Document (.odt), LaTeX formátum (szkennelt kézírás, illetve nem szerkeszthető dokumentum nem fogadható el).
  • A jegyzetet lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
  • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött pályázati adatlap és a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása.

Egyéb digitális segédanyag esetében:

  • Videóformátum esetén MPEG, AVI, Képformátum esetében JPEG, WebP) avagy az előzetes egyeztetés során meghatározott formátum a javasolt.
  • A digitális segédanyagot lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.
  • A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött pályázati adatlap és a tárgy tárgyfelelős oktatójának javaslata, írásos lektorálása.

Khan Academy segédanyaggal annak sajátos jellege végett kizárólag a Khan Academy pályázat keretén belül lehet pályázni.

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázati referens javaslatára, az előre meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

 

Határidők

A pályázat által vizsgált időtartam

2017. 11 17. – 2018.05. 20.

A pályázat leadási határideje

2018.05 25.

Előzetes eredmények közzétételének határideje

2018. 05. 31.

Felszólalás határideje

2018. 06. 03.

Végleges eredmények közzététele

2018. 06. 08.

Kifizetés időpontja

2018. július 10.

A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján (vik.hk). A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

 

Adatvédelem

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A hallgató a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

 

Felszólalás

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. Felszólalási szándékát az elnok@vik.hk email címre küldött levélben jelezheti a pályázó.

 

Jogorvoslat

            A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

Kategóriák