110%-on ingyenes kreditkeret túllépése a tanterv átmenet miatt

Kategória: 
2017. március 29.

A régi-új képzés átmenet miatt lehetnek olyan hallgatók, akik egyes tárgyakat mind a régi, mind az új formájában is felvettek (tehát más volt a tárgykód az újrafelvételnél). Esetükben előfordulhat, hogy emiatt ki fognak csúszni, vagy már ki is csúsztak az ingyenesen felvehető kreditekből (110%), ugyanis ez tárgykódonként, az első tárgyfelvételek alapján számítódik.

Az új Kancellári Utasítás alapján változott a 110% túllépéséért járó díj. Korábban 1800 Ft/kreditet kellett fizetni, az új szabály szerint már 4500 Ft/kreditet.

Mivel senki nem tudhatta előre, hogy ilyen mértékben változni fognak ezek a díjak, ezért a kari vezetés úgy határozott, hogy amennyiben valaki összeszedi, hogy mely tárgyakat vett fel a régi és az új képzés szerint is, és ezt csatolja a Neptunban egy 110-es kérvényhez, annak mérsékli a kirótt 4500 Ft/kredit díjat 1800 Ft/kreditre.

Fontos, hogy a kérvényhez mindig csatolni kell, hogy mely tárgyak érintettek, és mindig csak az adott félévben kirótt kreditek miatt kérhető csökkentés. Tehát, ha most x kredit túllépés miatt írtak ki díjat, akkor csak annyi tárgy legyen feltűntetve a kérvényben, amennyi lefedi azt az x kreditet, akkor is, ha már előre látható, hogy a további félévekben is lesz ebből probléma. A kérvényt minden éritett félévben újra le kell adni, a hozzá tartozó tantárgy listával. Értelem szerűen egy tantárgy csak egyszer lesz figyelembe véve.

Kérdésekkel a tanulmanyi@vik.hk címen kereshettek minket.