ERASMUS HowTo

2012. január 25.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2013/2014-es tanév

 

1, Hol érhetőek el információk a pályázatról, mik az alapvető tudnivalók?

 

A pályázati kiírást tartalmazó I/2012-es számú Rektori Utasítás (RU) és, a RU-ban előírt kari pontozási rendszer és kari kritériumok a https://www.kth.bme.hu/kulfoldi_reszkepzes/erasmus_plus/-n találhatóak meg. Ezt mindenképpen olvasd el, ezek a hivatalos információk, ez a howto nem helyettesíti ezen dokumentumok elolvasását!

Az Erasmus keretében külföldi félévre (melyben lehet diploma vagy szakdolgozat tervezés is), szakmai gyakorlatra vagy kutatási tevékenységre pályázhatsz. Két féle státuszban utazhatsz ki, ösztöndíjas vagy önfinanszírozó (label) hallgatóként. A külföldi intézmény tandíja alól mindkét esetben mentesülsz és egyéb tekintetben is azonos jogokat élvezel, a két státusz között az a különbség, hogy előbbi esetben egy legalább havi 200 Eurós ösztöndíjban részesülsz, utóbbi esetben viszont a felmerülő költségeket teljes mértékben magadnak kell állnod.
Felsőoktatási tanulmányaid során csak egyszer vehetsz részt Erasmus féléven, de ha nem nyersz helyet, akkor legközelebb újra pályázhatsz.

Azt, hogy melyik ország mely intézményében szeretnéd az Erasmus félévedet eltölteni te választhatod meg, maximum 5 intézményt jelölhetsz meg, melyek között prioritási sorrendet kell felállítanod. A rendelkezésre álló helyeket az un. bilaterális szerződések listája tartalmazza, mely az erasmus.kth.bme.hu oldalról tölthető le. Ez az egész BME-re vonatkozó lista, a VIK-es hallgatók a „Villamos”, „Informatikus”, „Engineering” és „Telekommunikáció” csoportba tartozó helyek közül választhatnak.

Ha kérdésed volna a következő személyekhez fordulhatsz segítségért:
Dr. Számel László, egyetemi docens, kari Erasmus koordinátor
e-mail: szamel.laszlo@vet.bme.hu tel.: 06-1- 463-2971

Pályázati munkacsoport elérhetősége:
palyazat@vik.hk

2, Mik a pályázat feltételei?

A pályázat feltétele, hogy

 • jelen féléved aktív félévre legyél bejelentkezve,
 • legalább 52 kredited legyen (akár előző képzési szinteddel együtt),
 • az adott képzési szinten legalább n*21 kredited legyen (n = aktív félévek száma),
 • a kiválasztott intézmények oktatási nyelvéből legalább B2 szintű nyelvvizsgával rendelkezz,
 • legalább 3.0-ás összegzett súlyozott tanulmányi átlagod legyen az adott képzési szinten,
 • elkészítsd a kari pontozási táblázatban említett tanulmányi tervet.

3, Hogyan kell pályázni?

A pályázat benyújtásához elsőként a Neptunban a 064-es számú kérvényt („Jelentkezési lap Erasmus ösztöndíjra”) kell kitöltened. Nem csak elektronikusan, hanem kinyomtatva is be kell adnod a kérvényt. Fontos, hogy ne felejtsd el aláírni a kinyomtatott kérvényt!

A kérvény mellé le kell adnod a megjelölt intézményekhez egy-egy motivációs levelet, melyben leírod, hogy miért abban az intézményben szeretnéd az Erasmus félévedet eltölteni. A motivációs leveleket magyarul és az intézmények oktatási nyelvén is be kell adnod.

A pályázathoz az önéletrajzodat is mellékelned kell magyarul és a megjelölt intézmények oktatási nyelvén.

Ajánló levelet kell kérned a BME valamely minősített oktatójától vagy kutatójától. Az ajánló levélnek azt kell tartalmaznia, hogy miért tart téged alkalmasnak egy Erasmus félévre. Az ajánlólevelet megtalálod a kari pontozási rendszer dukomentum legutolsó oldalán, amit kinyomtatsz, majd kitölteted az adott oktatóval. Ezt az oktató által lezárt és lepecsételt/aláírt levélben mellékeled. Ezzel kapcsolatban két dologra kell nagyon figyelned:

 1. A minősített oktató/kutató azt jelenti, hogy az illető PhD fokozattal rendelkezik. Abból, hogy valakinek a nevében a „Dr.” szerepel, még nem következik automatikusan, hogy PhD-s, ugyanis régebben az egyetem, „műszaki doktori” címet és „egyetemi doktori” fokozatot is adott ki, melyek nem konvertálódtak automatikusan PhD fokozattá. Ezért mindenképpen kérdezd meg még mielőtt ajánlólevelet kérsz, hogy az illető rendelkezik-e PhD fokozattal!
 2. A BME oktatója/kutatója azt jelenti, hogy az illetőt a BME alábbi munkakörök valamelyikében alkalmazza:
 • tanársegéd
 • adjunktus
 • egyetemi docens
 • egyetemi tanár
 • tudományos segédmunkatárs
 • tudományos munkatárs
 • tudományos főmunkatárs
 • tudományos tanácsadó
 • kutatóprofesszor

Erre is mindenképpen kérdezz rá! Főleg idősebb oktatóknál fordul elő, hogy gyakorlatilag szívességből, fizetés nélkül tanítanak, vagyis hivatalosan már nem rendelkeznek a fönti titulusok egyikével sem, tehát nem tudjuk az ajánló levelüket elfogadni.

A kari pontozásban kiegészítő szempontként szereplő tanulmányi programot is kötelező beadnod. Az első választott intézmény esetében a lehető legrészletesebben kérjük, a többi intézmény esetében elég a felsorolás szerű, vázlatos program is. Ha az adott intézmény honlapján nem érhetőek el tantárgyi adatlapok, akkor próbálj e-mailben kérni. Ha így sem sikerül a levelezésed nyomtasd ki és ezt mellékeld.

Az előzőkben felsorolt anyagokat A4-es méretben, irat sínnel összefogva, fedőlappal ellátva kell leadnod a Támpont Irodában (R ép. fsz.), 2015. február 16., 15:15-ig. A tantárgyi adatlapokat nem kötelező kinyomtatnod, de fontos, hogy jelöld meg a forrást. Figyeljetek a határidő pontos betartására, mert a későket nem tudjuk elfogadni, még méltányolható estben sem. (A Rektori Utasítás nem ad lehetőséget erre.)

A tanulmányi eredményedről nem kell semmilyen igazolást beadnod, ezeket az adatokat a Neptunból lekérjük, ha volt a BME-n legalább 2 aktív féléved. Amennyiben MSc-n vagy és másik egyetemről jöttél, akkor az indexedről küld be a másolatot.

4, Hogyan osztjátok el a helyeket a jelentkezők között?

A kari pontozási rendszer alapján kiszámítjuk, hogy az egyes jelentkezőknek hány pontja van, majd ez alapján csökkenő sorrendbe rendezzük őket. Az lista elejétől kezdve elkezdjük pályázókhoz hozzárendelni az intézményeket egészen addig amíg el nem fogy a kari keret.

Ha nem kaptál ösztöndíjat, de a Neptun kérvényben bejelölted, hogy label státuszban is vállalod a kiutazást akkor automatikusan részt veszel a pótpályázaton, ahol hasonló algoritmus szerint a maradék – már nem ösztöndíjas helyeket – osztjuk ki.
Néhány kiegészítő információ a kari pontozáshoz:

 • A sporttevékenység esetében nem csak egyetemi szervezet keretei között elért helyezést fogadunk el.
 • Amennyiben az adott képzési szinteden még nem teljesítettél négy félévet akkor az előző képzési szinteden teljesített hiányzó számú utolsó félév(ek)et vesszük figyelembe.

A pontozási rendszerben csak olyan tevékenységre tudunk pontot adni mely hitelt érdemlően igazolva van. Az igazolásokat a 3. pontban említett dokumentumokkal együtt kérjük beadni.

5, Mikor fogok értesítést kapni, hogy nyertem-e ösztöndíjat?

Első körben legkésőbb március 1-én. Ezt követően tájékoztatunk arról is, hogy mik a további teendőid. (Nagy pályázói létszám esetén előfordulhat pár napos késés.)

6, Mik a buktatói a dolognak, mire érdemes különösen figyelni?

A RU szerint a Kari Erasmus Bizottság nem gyakorolhat méltányosságot, vagyis ha formai hiba csúszik a pályázatodba, akkor mindenképpen ki kell zárnunk, ezért nagyon figyelj az apróságokra is.

Az elvárt nyelvtudás az adott nyelvből az a középszint(B2). Tehát, ha esetleg megvan még ezen felül az emelt is, bátran nyújtsd be mellé, mert kaphatsz érte pontot, de semmiképpen se felejtsd el mellékelni az adott nyelvből a nyelvvizsgát, mert nem fogjuk tudni elfogadni a pályázatot!

A pontrendszerünk nagyon erős, vagyis szinte biztos, hogy senki nem fogja a maximális 100 pontot elérni, ezért mindekképpen pályázz, ha a 2. kérdésnél leírt feltételeknek megfelelsz, még akkor is, ha elsőre úgy tűnik, hogy „esélytelenül kevés” ponttal rendelkezel!

Olvasd el az ERASMUS FAQ-t is, sok fontos információ található ott is.