Javító célú tárgyújrafelvétel

Kategória: 
2008. december 24.

A TVSZ lehetőséget ad arra, hogy javító célzattal újra felvegyetek korábban már teljesített tárgyakat, legfeljebb a mintatantervben meghatározott kreditszám 10%-ig, és legfeljebb 5 alkalommal. A KTH-ban beadott kérvényeket a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) bírálja el. A kérvények benyújtásának menetéről, az elfogadás következményeiről és a tárgy ismételt teljesítésének módjáról a KTB irányelveket fogalmazott meg. Ezek az irányelvek elérhetőek a kari honlapon a szabályzatok között.