Jegyzetpályázat 2017/18 ősz

Kategória: 
2017. november 15.
Határidő: 
2017. november 20, 23:59

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján, melynek keretében valamennyi hallgató vagy hallgatók legfeljebb 5 fős csoportja a BME VIK valamely alap- vagy mesterképzésének tanóráján elhangzottak alapján készített jegyzettel pályázhat.

Pályázati feltételek

Pályázhat minden, a BME VIK valamely teljes idejű alap- vagy mesterképzésében részt vevő hallgató, aki a 2017/18. tanév őszi félévben a BME VIK‑en aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Pályázási szándékot előre jelezni kell minimum a pályázat beadási határideje előtt 30 nappal a palyazat@vik.hk e‑mail címen a szak, a tantárgy és az előadó megnevezésével. Ezt követően a VIK HK a pályázási szándékot jelzi az adott tantárgyat gondozó tanszéknek. Amennyiben a tanszék visszajelzése szerint az adott tantárgyból a hallgatók számára a felkészülést segítő jegyzet már rendelkezésre áll, az adott tantárgyból készült jegyzettel pályázni nem lehet. Erről a VIK HK tájékoztatja a tanszéki visszajelzést követően a pályázási szándékot jelző hallgatót. Pozitív visszajelzést követően a pályázat beadási határidejéig lehet a pályázati anyagot benyújtani.

A pályázat formai követelménye a Microsoft Word (.doc vagy .docx), OpenOffice Document (.odt) vagy LaTeX formátum (szkennelt kézírást, illetve nem szerkeszthető dokumentum nem fogadható el).

A jegyzetet lektoráltatni kell a tárgy előadójával legkésőbb a pályázat beadási határidejéig.

A jegyzet beadásához szükséges a kitöltött pályázati adatlap és a tárgy előadójának javaslata a pályázat vonatkozásában. Az adott oktatónak nyilatkozatnia kell javaslat tételével egyidejűleg arról, hogy a hozzájárul-e az adott jegyzet honlapon történő közzétételéhez az adott tantárgy hallgatók által történő elsajátításának, és a tantárgy teljesítésének elősegítése érdekében.

A pályázó beleegyezik, hogy a jegyzete lektorálás és korrigálás után felkerül a VIK Wiki-re (http://wiki.sch.bme.hu), a VIK HK a jegyzetet a Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 (röviden CC-BY-SA-3.0) licenc alatt bocsátja rendelkezésre.

Alapelvek

Pályázatot beadó hallgató nem bírálhat el benyújtott pályázatot.

Csak a feltételeknek megfelelő pályázat keretében benyújtott jegyzetet értékelik a bírálók.

A pályázatokat a VIK HK saját hatáskörben bírálja el. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Bírálási alapelvek

A tárgy előadójának javaslata hiányában a pályázat elutasításra kerül.

A VIK HK az oktatók által lektorált és jutalmazásra javasolt pályázatot az annak minőségére, szakmai megfelelőségére, terjedelmére, átláthatóságára való tekintettel 0‑80 pontos skálán értékeli.

1 pont értéke 1000 forint.

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimum pontszámot a VIK HK a pályázatok elbírálása során határozza meg.

A pályázási szándék jelzésének határideje: a pályázat beadási határidejét megelőző 30 nap.

A pályázat beadási határideje: 2017. november 20.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázati referens javaslatára, az előre meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Eredmény

Legkésőbb a leadási határidőtől számított 15 napon belül a VIK HK hivatalos információs csatornáin. Értesítés a megadott elérhetőségeken. A hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat keretében értékelt tevékenységeinek összefoglalását a VIK HK nyilvánosságra hozhatja, a mellékelt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

2017. november 15.                                                                                                         VIK HK

CsatolmányMéret
jegyzet_kiiras.pdf399.51 KB
jegyzet_adatlap.docx53.42 KB