Kari Sportösztöndíj 2016. tavasz

Kategória: 
2016. április 21.
Határidő: 
2016. május 15, 23:59

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Sportösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján. A pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, akik 2015. április 15. és 2016. május 15. közötti időszakban kiemelkedő sportteljesítményt nyújtottak, és kiemelkedő sporteredményeket értek el.

Pályázati feltételek:

Pályázhat minden teljes idejű alap- vagy mesterképzésben részt vevő, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2015/16 tavaszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

A pályázat hiánytalansága és a formai követelmények teljesítése a pályázó felelőssége. Az értékelés csak a pályázó által részletesen meghatározott, igazolt sporttevékenység alapján történik, más fel nem tüntetett tevékenységet nem veszünk figyelembe. Kérdéseidet a palyazat@vik.hk e-mail címen teheted fel.

A pályázati formai követelményei:

 • helyesen kitöltött és személyesen leadott pályázati adatlap, mely letölthető a vik.hk oldalról, és amely tartalmazza a pályázó által végzett sporttevékenységek és elért eredmények listáját
 • a tevékenységeket részletesen leíró szöveges kísérőlevél, mely tartalmazza az egyes sporttevékenységekre hetente fordított átlagos időt

A tevékenységeket igazoló iratok:

 • az egyesületi/sportköri vezető igazolása, amennyiben a pályázó valamely sportegyesületben folytatott tevékenységgel pályázik, lehetőség szerint az edzések gyakoriságáról, időtartamáról (nem igazolt sportolóként végzett tevékenység esetén is szükséges)
 • a rendezvény (bajnokság) szervezőjének igazolása, amennyiben a pályázó valamely rendezvényen, vagy bajnokságban (sportegyesület vezetője által nem igazolt módon) való részvétellel pályázik
 • az elért eredményeket igazoló iratok

A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a pályázat „Bírálat a Sportösztöndíjhoz” mellékletében. A pályázatokat a VIK HK saját hatáskörében bírálja el, a pályázati referens javaslatára.

Kizáró okok:

 • a pályázó a VIK HK Pályázati Munkacsoport felkért tagjaiból álló bíráló bizottság tagja
 • formai követelményeknek nem megfelelő pályázat

További információk:

 • A pályázat leadható: elektronikusan a palyazat@vik.hk e-mail címen, postai úton vagy fogadási időben (mely megtalálható a vik.hk oldalon) személyesen a VIK HK-nak.
  Cím: Schönherz Zoltán Kollégium, 1117 Budapest, Irinyi József utca 42. I. em. 104, Hallgatói Iroda;
 • Szükséges a pályázati adatlap személyes leadása a HK irodában, a fenti címen.
 • Leadási határidő: 2016. május 15.
 • Értesítés: a megadott elérhetőségeken.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj:

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyösszegű ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Eredmény:

2016. május 25-én a VIK HK hivatalos információs csatornáin. Értesítés az eredményről a megadott elérhetőségeken. A pályázó nevét a VIK HK nyilvánosságra hozhatja, ha erről a hallgató a pályázat benyújtásakor nyilatkozik.

Adatvédelem:

A TJSz 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

Fellebbezés:

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet.

Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel élhet a pályázó.