Konferencia pályázat 2017/18. ősz

2017. november 09.
Határidő: 
2017. november 17, 23:59

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján külföldi és hazai szervezésű, szakmai témájú rendezvényen való részvétel támogatására.

A pályázat feltételei

Pályázhat minden teljes idejű alap- vagy mesterképzésben részt vevő, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2017/18. tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül, aki rövidtávú, szakmai célú rendezvényen vesz részt. Pályázni lehet szakmai nemzetközi vagy hazai kongresszuson, konferenciákon, szemináriumokon, versenyeken való részvétellel, illetve egyéb, a tanulmányi előmenetel céljából fontos rendezvényeken való részvétel támogatására, melyek 2017. május 14-e után kerültek megrendezésre.

A pályázaton elnyert összeg csak és kizárólag a rendezvény részvételi díjának utófinanszírozására szolgál, egyéb, a kint tartózkodás során felmerülő költségeket a VIK HK nem tud figyelembe venni.

A pályázathoz szükséges dokumentumok

 • kitöltött adatlap (aláírva és személyesen leadva), mely a vik.hk oldalon található
 • egy egyetemi oktató írásos ajánlása, amelyben megerősíti a hallgató rendezvényen való részvételének szakmai szempontból való indokoltságát
 • a pályázó nevére kiállított számla a részvételi díjról
 • a rendezvényen való részvételt igazoló hivatalos dokumentum a rendezvény szervezőitől
 • részletes szakmai beszámoló a rendezvényről

A támogatás összege

 • a konferencia/kongresszus/szeminárium/verseny részvételi díjának maximum 90%-a, de legfeljebb a részvételi díj 3 000 forinttal csökkentett összege
 • szakmai rendezvényenként elnyerhető maximális összeg 35 000 forint/fő
 • amennyiben egy hallgató a pályázat keretében értékelt időszakban több szakmai célú rendezvényen is részt vesz, a pályázónként elnyerhető maximális összeg 50 000 forint/félév, szakmai rendezvényenként leadott külön pályázatok esetében is
 • a pályázathoz mellékelt számlán szereplő összeg alapján az odaítélt ösztöndíj mértékéről saját hatáskörben dönt a VIK HK

Bírálati alapelvek

 • a szükséges dokumentumok hiányában a pályázat érvénytelen
 • a beérkezett pályázatokra elérhető maximális pontszám 35 pont az alábbiak szerint:

-          az esemény nemzetközi elismertsége alapján a VIK HK értékeli a beérkezett pályázatokat 0-20 pontos skálán a pályázat ajánlását író egyetemi oktató javaslata alapján

-          a szakmai beszámoló alapján a VIK HK értékeli a beérkezett pályázatokat 0‑15 pontos skálán a pályázat ajánlását író egyetemi oktató javaslata alapján

 • 1 pont értéke 1000 forint

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimum pontszámot a VIK HK a pályázatok elbírálása során határozza meg.

A pályázat utólagos, egyszeri finanszírozású, költségfedezet előzetesen nem adható, és nem előlegezhető.

A pályázatokat a VIK HK saját hatáskörben bírálja el, az előre meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével. Az igazolások eredetiségét a VIK HK ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató a pályázatból való kizárással büntethető, az esetlegesen már kifizetett ösztöndíj visszafizetendő, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a pályázóval szemben. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Beadási határidő: 2017. november 17.

Eredmény

Legkésőbb a leadási határidőtől számított 15 napon belül a VIK HK hivatalos információs csatornáin. Értesítés a megadott elérhetőségeken. A hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat keretében értékelt tevékenységeinek összefoglalását a VIK HK nyilvánosságra hozhatja, a mellékelt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával

2017. november 8.                                                                                                           VIK HK

CsatolmányMéret
konferencia_kiiras.pdf411.43 KB
konferencia_adatlap.docx57.17 KB