Konzultáció pályázat 2017/18. ősz

Kategória: 
2017. november 09.
Határidő: 
2017. november 17, 23:59

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján. A pályázat célja jutalmazni és kiemelni azokat a kari hallgatókat, akik az értékelési időszakban nagy mennyiségű és kiváló minőségű konzultációt tartottak hallgatótársaiknak.

Pályázati feltételek

Pályázhat minden teljes idejű alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki a 2017/18. tanév őszi félévben a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, finanszírozási formától függetlenül.

A pályázáshoz szükséges a megfelelően kitöltött és kinyomtatott és aláírt pályázati adatlap (mely a vik.hk oldalon található) leadása, valamint a konzultációs weboldalon (konzi.vik.hk) történő regisztráció.

A pályázat leadási határidejéig egy szöveges beszámolót kell beadni, melyben a konzulensnek értékelnie kell a saját munkáját.

A konzultációt meg kell hirdetni a hallgatónak a konzultációs weboldalon. A konzultáció megtartása után az azon részt vevő hallgatók egy 0–5 pontig terjedő skálán értékelik a konzultációt a weboldalon. A konzulens feladata emlékeztetni a résztvevőket a véleményezésre. A VIK HK bármikor ellenőrizheti, hogy a konzultációk ténylegesen megtartásra kerülnek-e.

A pályázat elbírálásakor a VIK HK csak a konzultációs weboldalon meghirdetett konzultációkat veszi figyelembe.

A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős.

Bírálati elvek

A pályázatok bírálását a VIK HK Pályázati Munkacsoport javaslata alapján a VIK HK végzi, az előre meghatározott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével. Az összpontszám függ a tartott konzultációk számától, a weboldalon leadott értékelések számától és 0–5 közötti számértékétől. A pályázat értékelése a hallgatók által konzultációnként külön leadott értékelés alapján történik.

Az egyes konzultációkat a VIK HK a pályázati referens javaslata és a konzultáción részt vett hallgatók által a weboldalon leadott értékelések átlaga alapján egy 0–5 pontig terjedő skálán értékeli.

·         Maximum 1 pont, ha az értékelések átlaga legalább 0 és kisebb, mint 1.

·         Maximum 2 pont, ha az értékelések átlaga legalább 1 és kisebb, mint 2.

·         Maximum 3 pont, ha az értékelések átlaga legalább 2 és kisebb, mint 3.

·         Maximum 4 pont, ha az értékelések átlaga legalább 3 és kisebb, mint 4.

·         Maximum 5 pont, ha az értékelések átlaga legalább 4 és legfeljebb 5.

A külön konzultációkra kapott pontok összeadódnak. A maximálisan elérhető pontszám 50 pont.

1 pont értéke 1000 forint.

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimum pontszámot a VIK HK a pályázatok elbírálása során határozza meg.

A kitöltött pályázati adatlapot elektronikus formában is eljuttatandó a konzultaciopalyazat@vik.hk e-mail címre. 

A pályázatok beküldési határideje: 2017. november 17.

Pályázni a 2017. május 11. és 2017. november 17-e között tartott konzultációkkal lehetséges.

Eredmény

Legkésőbb a leadási határidőtől számított 15 napon belül a VIK HK hivatalos információs csatornáin. Értesítés a megadott elérhetőségeken. A hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat keretében értékelt tevékenységeinek összefoglalását a VIK HK nyilvánosságra hozhatja, a mellékelt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

2017. november 8.                                                                                                           VIK HK

CsatolmányMéret
konzultacio_kiiras.pdf481.27 KB
konzipalyazat_adatlap.docx59.01 KB