Tananyag- és kontaktóraszám csökkentés projekt

Kategória: 
2017. március 26.

2016-ban a Kormány elfogadta a Nemzeti Felsőoktatási Törvény (Nftv.) módosítását, melyben többek között szó esik a magas kontaktóraszámról, és ennek csökkentésének okairól.

A Középtávú Szakpolitikai Startégiában olvasható indoklás szerint: „Műszaki területen jól alkalmazható a szükséges kompetenciák kialakítására az önálló munka, amelynek lehetséges mennyiségét a magas kontaktóraszám csökkenti. Az Nftv. előírása nappali képzésre a félévenkénti legalább 200 tanóra, ami 14 héttel számolva kevesebb, mint heti 14-15 tanórát jelent. Jelenleg ennél jellemzően dupla annyi, heti 28-30 kontaktórát tartalmaznak a mintatantervek. Az alapképzésben célszerű magas kontaktóraszám alkalmazása az első 2 félévben, majd ennek félévente fokozatos csökkentése. Mesterképzésben már az első félévtől kezdve célszerű a törvényben alacsonyabb értéket meghatározni.„

Jelenleg karunkon hetente átlagosan 30 kontaktóra van, a szabályzat pedig 26 órában maximalizálja a lehetséges kontaktóraszámot, így a Kar vezetése módosításokat kezdeményezett, mivel szeretne megfelelni az Nftv.-nek. Ezek a módosítási javaslatok megtárgyalásra kerültek a szakbizottságokban és a Kari Tanácson, ahol a tervezet elfogadásra került, ezek lesznek végrehajtva. Mi ezt a tervezetet támogattuk, de nem a mi előterjesztésünk volt. Képviseltük ezen kívül, hogy legyen több gyakorlati óra, illetve a csökkentés minél kevesebb gyakorlatot érintsen. Az, hogy pontosan mely tárgyak óraszámai fognak csökkenni, hamarosan kikerülnek a vik.bme.hu oldalra. 

Az óraszám és a tananyagmennyiség lineáris összefüggése miatt a tananyagcsökkentésről szól a projekt és ennek keretein belül szeretnénk felmérni a mérnöki populáció sok csoportjában (jelenlegi hallgatók, friss mérnökök, senior mérnökök és cégek) fontosnak vélt, illetve hiányolt tudást, és ezek alapján szeretnénk a szakbizottságokban egy álláspontot kialakítani, illetve majd a tárgyfelelősökkel egyeztetni.

Ezért jelenleg a tananyagcsökkentéshez kapcsolódóan készítünk célcsoportok szerint különböző kérdőíveket. A tematikák válogatása megtörtént, jelenleg az utolsó simítások zajlanak a hallgatói kérdőíven, amit 2017. április 9-éig közzéteszünk.