TVSZ módosítás

Kategória: 
2008. március 10.

Szenátus 2008. február 25-i ülésén módosították a TVSZ-t, ami március 1-jével hatályba is lépett.

A módosított TVSZ teljes szövegét elérhetitek itt.

TVSZ-t és egyéb szabályzatokat tartalmazó hasznos oldal:

http://www.oktig.bme.hu/szab.html

A 2008 február 28-án módosított TVSZ fontosabb változásai:

 • az egyetemen való bennmaradáshoz szükséges n*15 kredit ellenőrzésekor legfeljebb annyi kredit számítható be szabadon választható tárgyakból, amennyi a tantervben szerepel (10 kredit)
 • lehetőség van elvégzett tárgyat újra felvenni, megfelelően indokolt esetben, maximum öt alkalommal, ill. a mintatanterv szerinti kreditek 10%-áig
 • A Leckekönyvvel kapcsolatos bejegyzések törlésre kerültek a TVSZ-ből.
  A leckekönyv kezeléséről a Tanulmányi Ügyrend rendelkezik, megteremtve
  a Neptunból nyomtatott adatokat tartalmazó leckekönyv bevezetésének
  lehetőségét.
 • Vizsgás tárgyak esetén a félévközi követelmények teljesítését igazoló aláírásnak a leckekönyvben nem kell szerepelnie elég a neptunban.
 • A félév elején kihirdetett időponttól eltérő időpontban tartandó félévközi ellenőrzés esetén az időpontot az ellenőrzést legalább 10 nappal megelőzően az érintett hallgatóknak ki kell hirdetni.
 • Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírásának megszerzéséért összesen legfeljebb a tantárgy kreditértékével megegyező számú zárthelyi tartható.
 • Laboratóriumi foglalkozások összóraszámának 20%-át meghaladó hiányzás esetén a tantárgy kreditje nem szerezhető meg.
 • A mintatanterv szerint azonos félévben meghirdetett tantárgyakból tartott zárthelyi dolgozatokból egy naptári hétre legfeljebb kettő kerülhet.
 • Vizsgás tárgy esetén a tantárgyat újra felvevő, aláírással rendelkező hallgató vizsgára vitt pontszámának megállapítása amennyiben a hallgató ezt a félév első hetének végéig a tantárgyfelelősnél írásban kérte –kötelezően az aktuális félévben történt ellenőrzések eredményének figyelembevételével történik.

 • Vizsgával záruló tantárgy esetén a szorgalmi időszak utolsó hetére csak olyan zárthelyi pótlása ütemezhető, amelynek megírására az utolsó két hét valamelyikén került sor.

 • A hallgató megfelelően indokolt kérésére javító céllal ismételten felvehet korábban már teljesített tantárgyat. A tantárgy teljesítése esetén az érdemjegy a súlyozott tanulmányi átlag számításánál helyettesíti a korábban megszerzett jegyet, az ösztöndíjindex és a korrigált kreditindex számításánál nem vehető figyelembe. Javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb a képzés mintatanterv szerinti kredit kiméretének 10%-áig, de legfeljebb öt alkalommal lehet.
 • A késedelmes leadás ténye a feladat értékelésekor legfeljebb a feladat értékének 20%-áig figyelembe vehető.