Utazási pályázat 2015 ősz

2015. október 26.
Határidő: 
2015. november 16, 23:59

A Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet szakmai témájú rendezvényre való kiutazás támogatására.

Beadási határidő: November 16.

A pályázat feltételei

A pályázatot mindazok igénybe vehetik, akik szakmai versenyen vagy rövidtávú, szakmai célú külföldi rendezvényen vettek részt. Pályázni lehet nemzetközi kongresszuson, konferenciákon, szemináriumokon való részvétellel, illetve egyéb, a tanulmányi előmenetel céljából fontos utazások támogatására, amennyiben azok 2015. május 24-e után kerültek megrendezésre.

A pályázaton elnyert összeg csak és kizárólag a kiutazás költségének részleges fedezésére használható fel, egyéb, a kint tartózkodás során felmerülő kiadások nem finanszírozhatóak belőle.

Pályázhat minden nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2015/16. őszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

A támogatás összege

 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való előadás tartása esetén az utazási költség 2/3-a, maximum 50.000 Ft
 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való részvétel esetén (előadás tartása nélkül) az utazási költség 1/3-a, maximum 50.000 Ft

A pályázat keretében költségfedezet előzetesen nem adható, és nem előlegezhető.

A pályázathoz szükséges dokumentumok

 • kitöltött adatlap;
 • egy egyetemi oktató írásos ajánlása, amelyben megerősíti a hallgató rendezvényen való részvételének szakmai szempontból való jogosultságát;
 • menetjegyek és az ezekről a pályázó nevére kiállított számla vagy személygépjármű forgalmi engedélyének másolata;
 • a kint tartózkodást igazoló hivatalos dokumentum a rendezvény szervezőitől;
 • a megtartott előadás vagy szereplés írásos dokumentumai;
 • részletes szakmai beszámoló a rendezvényről;

A pályázatot és az igazoló dokumentumokat írásos formában kell eljuttatni a Hallgatói 

Képviselet címére. A pályázat utólagos finanszírozású. Ugyanazon rendezvényre a pályázó csak egyszer részesülhet támogatásban, minden további pályázat automatikusan elutasításra kerül.

A palyazat@vik.hk címen történő megkeresés esetén a bíráló bizottság előre értékelheti a pályázatot az elküldött információk alapján, ugyanakkor a pályázat eredménye a ténylegesen leadott dokumentumok értékelése alapján kerül meghatározásra.

Utazási költség címén elszámolható

 • turista-osztályú repülőjegy, repülőtéri illeték
 • II. osztályú vasútjegy, illetve távolsági autóbuszjegy;
 • adott országon belüli II. osztályú vasúti, vagy autóbusz költség abban az esetben, ha a rendezvény nem abban a városban van, ahol a repülőtér;
 • személygépjármű benzinköltsége

Személygépjárművel történő utazás esetén az utazási költség a NAV által meghatározott, beépített motor hengerűrtartalma szerinti alapnorma-átalányból és a kiutazás hónapjára érvényes üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható fogyasztásból, valamint a Google Maps útvonaltervezője által meghatározott legrövidebb útvonalból számítódik: d*[(a/100)*ü+9 Ft./km].

A fentebbi képletben a karakterek a következőket jelölik: 

d=távolság (km)
a=hatályos alapnorma átalány (liter/100 km)
ü=hatályos üzemanyag ár
9 Ft./km amortizáció

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/fogyaszt_normak/gjnor...
http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak
https://maps.google.com/

A Hallgatói Képviselet fenntartja magának a jogot, hogy esetleges külső szakértői vélemény igénybevételével saját maga ítélje meg a rendezvény szakmaiságát és így az igényelt támogatásra való jogosultságot.

A pályázatokat a Hallgatói Képviselet saját hatáskörben bírálja el. Az igazolások eredetiségét a bíráló bizottság ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató a pályázatból való kizárással büntethető és fegyelmi tárgyalás indul ellene.

Felszólalási szándékot a pályázat elbírálása ellen az értesítéstől számított 15 napon belül az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben lehet jelezni. Ezt követően e-mailben egyeztetett személyes találkozóra kerülhet sor.