Utazási pályázat 2016/17 ősz

2016. október 01.
Határidő: 
2016. november 21, 23:59

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Utazási pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján szakmai témájú rendezvényre való kiutazás támogatására.

A pályázat feltételei

Pályázhat minden teljes idejű alap- vagy mesterképzésben részt vevő BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2016/17. tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

Pályázatot nyújthatnak be, akik szakmai versenyen vagy rövidtávú, szakmai célú külföldi rendezvényen vettek részt. Pályázni lehet nemzetközi kongresszuson, konferenciákon, szemináriumokon való részvétellel, illetve egyéb, a tanulmányi előmenetel céljából fontos utazások támogatására, amennyiben azok 2016. június 10-e után kerültek megrendezésre.

A pályázaton elnyert összeg csak és kizárólag a kiutazás költségének részleges fedezésére használható fel, egyéb, a kint tartózkodás során felmerülő kiadások nem finanszírozhatók belőle.

A támogatás összege

 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való előadás tartása esetén az utazási költség 2/3-a, maximum 50 000 forint
 • a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való részvétel esetén (előadás tartása nélkül) az utazási költség 1/3-a, maximum 50 000 forint

A pályázat utólagos finanszírozású, költségfedezet előzetesen nem adható, és nem előlegezhető.

A pályázathoz szükséges dokumentumok

 • kitöltött és papír alapon leadott adatlap, mely a vik.hk oldalon található
 • egy egyetemi oktató írásos ajánlása, amelyben megerősíti a hallgató rendezvényen való részvételének szakmai szempontból való indokoltságát
 • menetjegyek és az ezekről a pályázó nevére kiállított számla/személygépjármű forgalmi engedélyének másolata
 • a kint tartózkodást igazoló hivatalos dokumentum a rendezvény szervezőitől
 • a megtartott előadás vagy szereplés írásos dokumentumai
 • részletes szakmai beszámoló a rendezvényről

Bírálati alapelvek

 • a szükséges dokumentumok hiányában a pályázat érvénytelen
 • a pályázaton elérhető maximális pontszám 50 pont
 • az rendezvény nemzetközi elismertsége alapján a VIK HK értékeli a beérkezett pályázatokat 0-30 pontos skálán a pályázat ajánlását író egyetemi oktató javaslata alapján
 • az szakmai beszámoló alapján a VIK HK értékeli a beérkezett pályázatokat 0-20 pontos skálán a pályázat ajánlását író egyetemi oktató javaslata alapján
 • a pályázathoz mellékelt számlán szereplő összeg valódiságát az utazás költségéhez mérten saját hatáskörben ítéli meg a VIK HK
 • 1 pont értéke 1000 forint

A pályázatot és az igazoló dokumentumokat papír alapon kell eljuttatni a VIK HK címére. Ugyanazon rendezvényre a pályázó csak egyszer részesülhet támogatásban, minden további pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Utazási költség címén elszámolható

 • turista-osztályú repülőjegy, repülőtéri illeték
 • II. osztályú vasútjegy, illetve távolsági autóbuszjegy
 • adott országon belüli II. osztályú vasúti, vagy autóbusz költség abban az esetben, ha a rendezvény nem abban a városban van, ahol a repülőtér
 • személygépjármű benzinköltsége

Személygépjárművel történő utazás esetén az utazási költség a NAV által meghatározott, beépített motor hengerűrtartalma szerinti alapnorma-átalányból és a kiutazás hónapjára érvényes üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható fogyasztásból, valamint a Google Maps útvonaltervezője által meghatározott legrövidebb útvonalból számítódik: d×[(a/100)×ü+9 Ft/km].

A fentebbi képletben a karakterek a következőket jelölik:

d=távolság (km)

a=hatályos alapnorma átalány (liter/100 km)

ü=hatályos üzemanyag ár

9 Ft/km amortizáció

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/fogyaszt_normak/gjnorma.html

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak

https://maps.google.com/

A pályázatokat a VIK HK saját hatáskörben bírálja el. Az igazolások eredetiségét a VIK HK ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató a pályázatból való kizárással büntethető, az esetlegesen már kifizetett ösztöndíj visszafizetendő, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a pályázóval  szemben

Beadási határidő: 2016. november 21.

Eredmény

A pályázat eredménye legkésőbb 2016. november 23-ig a VIK HK hivatalos információs csatornáin kerül kihirdetésre. A pályázatot benyújtó hallgatókat a VIK HK értesíti a pályázat eredményéről a pályázatban megadott elérhetőségeken. A pályázó nevét a VIK HK nyilvánosságra hozhatja, ha erről a hallgató a pályázat benyújtásakor nyilatkozik.

Adatvédelem

A TJSz 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

Fellebbezés

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel élhet a pályázó.

CsatolmányMéret
utazasi_adatlap.pdf108.5 KB
utazasi_adatlap.docx38.66 KB
utazasi_kiiras.pdf149.56 KB