Utazási pályázat 2017/18. ősz

Kategória: 
2017. november 09.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján, szakmai témájú rendezvényre való kiutazás támogatására.

A pályázat feltételei

Pályázhat minden teljes idejű alap- vagy mesterképzésben részt vevő BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2017/18. tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül.

Pályázatot nyújthatnak be, akik szakmai versenyen vagy rövidtávú, szakmai célú külföldi rendezvényen vettek részt. Pályázni lehet nemzetközi kongresszuson, konferenciákon, szemináriumokon való részvétellel, illetve egyéb, a tanulmányi előmenetel céljából fontos utazások támogatására, amennyiben azok 2017. május 14-e után kerültek megrendezésre.

A pályázaton elnyert összeg csak és kizárólag a kiutazás költségének utófinanszírozására szolgál, egyéb, a kint tartózkodás során felmerülő kiadások nem elszámolhatóak.

A támogatás összege

Az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK határozza meg, az előre elfogadott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban, egy kifizetési alkalommal.

A pályázat utólagos finanszírozású, költségfedezet előzetesen nem adható, és nem előlegezhető.

·         a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való előadás tartása esetén az utazási költség 2/3-a, maximum 50 000 forint

·         a konferencián/kongresszuson/szemináriumon való részvétel esetén (előadás tartása nélkül) az utazási költség 1/3-a, maximum 50 000 forint

A pályázathoz szükséges dokumentumok

·         kitöltött és papír alapon leadott adatlap, mely a vik.hk oldalon található

·         egy egyetemi oktató írásos ajánlása, amelyben megerősíti a hallgató rendezvényen való részvételének szakmai szempontból való indokoltságát

·         menetjegyek és az ezekről a pályázó nevére kiállított számla/személygépjármű forgalmi engedélyének másolata

·         a kint tartózkodást igazoló hivatalos dokumentum a rendezvény szervezőitől

·         a megtartott előadás vagy szereplés írásos dokumentumai

·         részletes szakmai beszámoló a rendezvényről

Bírálati alapelvek

·         a szükséges dokumentumok hiányában a pályázat érvénytelen

·         a pályázaton elérhető maximális pontszám 50 pont, amely az alábbi részpontszámokból tevődik össze:

- a rendezvény nemzetközi elismertsége alapján a VIK HK értékeli a beérkezett pályázatokat 0-30 pontos skálán a pályázat ajánlását író egyetemi oktató javaslata alapján

- a szakmai beszámoló alapján a VIK HK értékeli a beérkezett pályázatokat 0-20 pontos skálán a pályázat ajánlását író egyetemi oktató javaslata alapján

·         a pályázathoz mellékelt számlán szereplő összeg valódiságát az utazás költségéhez mérten saját hatáskörben ítéli meg a VIK HK

·         1 pont értéke 1000 forint

·         A pályázat elnyeréséhez szükséges minimum pontszámot a VIK HK a pályázatok elbírálása során határozza meg.

A pályázatot és az igazoló dokumentumokat papír alapon kell eljuttatni a VIK HK-nak. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felelős. Ugyanazon rendezvényre a pályázó csak egyszer részesülhet támogatásban, minden további pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Utazási költség címén elszámolható

·         turista-osztályú repülőjegy, repülőtéri illeték

·         II. osztályú vasútjegy, illetve távolsági autóbuszjegy

·         adott országon belüli II. osztályú vasúti, vagy autóbusz költség abban az esetben, ha a rendezvény nem abban a városban van, ahol a repülőtér

·         személygépjármű benzinköltsége

Személygépjárművel történő utazás esetén az utazási költség a NAV által meghatározott, beépített motor hengerűrtartalma szerinti alapnorma-átalányból és a kiutazás hónapjára érvényes üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható fogyasztásból, valamint a Google Maps útvonaltervezője által meghatározott legrövidebb útvonalból számítódik: d×[(a/100)×ü+9 Ft/km].

A fentebbi képletben a karakterek a következőket jelölik:

          d=távolság (km)

a=hatályos alapnorma átalány (liter/100 km)

ü=hatályos üzemanyag ár

9 Ft/km amortizáció

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/fogyaszt_normak/gjnorma.html

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak

https://maps.google.com/

A pályázatokat a VIK HK saját hatáskörben bírálja el. Az igazolások eredetiségét a VIK HK ellenőrzi. Valótlan tartalmú igazolás esetén a hallgató a pályázatból való kizárással büntethető, az esetlegesen már kifizetett ösztöndíj visszafizetendő, és a VIK HK elnöke fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a pályázóval szemben.

Beadási határidő: 2017. november 17.

Eredmény

Legkésőbb a leadási határidőtől számított 15 napon belül a VIK HK hivatalos információs csatornáin. Értesítés a megadott elérhetőségeken. A hallgató a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat keretében értékelt tevékenységeinek összefoglalását a VIK HK nyilvánosságra hozhatja, a mellékelt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

2017. november 8.                                                                                                           VIK HK

CsatolmányMéret
utazasi_kiiras.pdf488.62 KB
utazasi_adatlap.docx57.9 KB