Villanykari Közéleti ösztöndíj - 2017/18 ősz

Kategória: 
2017. augusztus 30.
Határidő: 
2017. szeptember 10, 23:59

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján.

A pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, a 2017. január 30. és 2017. augusztus 27. közötti időszakban kiemelkedő közéleti tevékenységet végeztek a BME VIK-en.

A kiírás PDF formátumban elérhető itt.

Pályázat feltételei

Pályázhat minden, a BME VIK valamely teljes idejű alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatója, aki a 2017/18. tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, pénzügyi státusztól függetlenül.

A pályázatokat véleményező bizottságok tagjai nem adhatnak le pályázatot, továbbá nem vehető figyelembe olyan tevékenység, amely a Közéleti Vezetői ösztöndíj pályázat keretein belül került értékelésre. A pályázat az öntevékeny körökben végzett munkát, illetve az egyéb közéletben végzett tevékenységeket jutalmazza.

Elbírálás alapelvei

A pályázatokat a VIK HK bírálja el, és ezen kívül két testület véleményezi: a VIK HK által felkért testület, valamint a Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért testület.

A Hallgatói Képviselet által felkért testület tagjai:

1.       szavazati joggal:

·         a Kollégiumi Hallgatói Bizottság 6 tagja

·         a VIK HK pályázati felelőse, vagy a VIK HK által delegált más személy

2.       tanácskozási joggal:

·         maximum két VIK HK által delegált személy

·         egy kollégiumi mentor

 

A Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért testület tagjai:

1.       szavazati joggal:

·         a Kollégiumi Hallgatói Bizottság által felkért maximum 8, de legalább 5 hallgató

2.       tanácskozási joggal:

·         egy kollégiumi mentor

 

A bírálás menete:

·      A pályázatok beérkezését követően mindkét testület tagjai 0-tól 5-ig terjedő egész pontszámmal értékelik a pályázatokat. A maximálisan elérhető pontszám 5 pont.

·      A két testület pontszámát átlagoljuk, és egy tizedesre lefelé kerekítjük. Ez adja meg a pályázat végleges pontszámát.

·      Bírálati elvek:

o   Kör(ök)ben végzett munka (irányelvek: tevékenységre fordított időtartam, elvégzett munka minősége)                                                                                        max. 5 pont

o   Egyéb közéletben végzett tevékenységek (irányelvek: tevékenységre fordított időtartam, a tevékenység jelentősége)                                                                   max. 5 pont

 

A pályázás folyamata

Az értékelés csak a pályázó által a pályázatában írásban, részletesen indokolt szempontok alapján történik, más, fel nem tüntetett tevékenységet nem veszünk figyelembe.

JELENTKEZNI AZ ALÁBBI HONLAPON LEHET: https://viko.vik.hk/

A pályázat hiánytalansága és a formai követelmények teljesítése a pályázó felelőssége.

A nyertes pályázókat a VIK HK az elért pontszám alapján három kategóriába sorolja:

-          kiemelt

-          alap

-          ösztöndíjban nem részesül.

A VIK HK kategóriánként állapítja meg az elnyerhető ösztöndíj összegét, az azonos kategóriába besorolt hallgatók, azonos mértékű ösztöndíjban részesülnek.

 

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

·         Helyesen, igényesen kitöltött elektronikus pályázati adatlap.

·         Valós adatok, a honlapra feltöltött igazolványkép.

·         Tömör, lényegre törő, az elvégzett munka megfelelő részletességű bemutatása körönként maximum 1500 karakteres (szóközök nélkül) beszámolóban.

·         Amennyiben a beszámoló tartalmaz külső körben végzett tevékenységet, a pályázó csatolja a kör féléves beszámolóját.

·         Nyomtatott és aláírt adatlap leadása a VIK HK irodában.

Nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

Az egyes kategóriák ponthatárait, valamint az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK határozza meg az előre elfogadott keretek és a benyújtott pályázatok figyelembevételével. A juttatások kifizetése ösztöndíj formájában történik a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban, öt kifizetési alkalommal.

Határidők

Pályázat leadási határideje: 2017. szeptember 10. 23:59.

Eredmény

Eredmény: A leadási határidőtől számított 15 napon belül a VIK HK hivatalos információs csatornáin.

Értesítés: a megadott elérhetőségeken.

A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul, hogy nyertes pályázat esetén nevét és a pályázat során leadott beszámolóját a VIK HK nyilvánosságra hozza a mellékelt adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

Adatvédelem

A TJSZ 10. § (19) bekezdés alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

2017. augusztus 31.                                                                                                             VIK HK

CsatolmányMéret
viko_adatlap.docx56.12 KB
viko_kiiras.pdf597.71 KB