Juttatások

A Juttatások kategóriában találhatók a hallgatóink számára intézett kifizetések. Ide tartozik a szociális támogatás, tanulmányi ösztöndíj. Ezek összeállításával a Juttatási Bizottság foglalkozik, róluk bővebben itt olvashatsz.

Cikkek a témában:

Szociális pályázattal kapcsolatos hírekről az alábbi listára feliratkozva értesülhetsz:

Szoc-news

   

Leiratkozni itt lehet.

Kifizetési időpontok - 2009 tavasz

2009. február 16.

A 2008/2009 tavaszi félévben a rendszeres havi juttatások (tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatás) kifizetési időpontjai az alábbiak:

február      2009. február 27.
március    2009. március 10.
április       2009. április 6.
május       2009. május 8
június       2009. június 10.

Bővebben: http://www.sc.bme.hu/index.php?pText=4_10_17&pOpen=7

Ösztöndíj osztás elvei 2009/2010. őszi félév

2009. február 03.

Az ösztöndíjosztás menete

A Hallgatói Képviselet a KTH-tól megkapja a juttatásképes hallgatók a hallgatói információs rendszerben szereplő ösztöndíjátlagait, ez alapján elvégzi a keretek felosztását, meghatározza a minimális és maximális ösztöndíjösszegeket. Ezeket nyilvánosságra hozza a weboldalán és lehetőséget biztosít a hallgatók számára ösztöndíjuk ellenőrzésére. Az első kifizetés az így számolt összegek szerint történik. A Hallgatói Képviselet eljuttatja az ösztöndíj összegeket tartalmazó listát jóváhagyásra a Kar dékánjához, majd kifizetésre a KTH-ba. A hallgatói reklamációkat legkésőbb a harmadik kifizetést követő 15 munkanapig lehet a hallgatóknak beadniuk KTH-ba, ez a határidő jogvesztő hatályú. Ezt követően nincs lehetőség az ösztöndíjösszeg pozitív irányú módosítására. A Hallgatói Képviselet a pontosított adatok alapján elvégzi a szükséges korrekciókat. A további kifizetések, valamint a már megtörtént kifizetések korrekciói ez alapján történnek. A Hallgatói Képviselet eljuttatja az ösztöndíj összegeket tartalmazó listát jóváhagyásra a Kar dékánjához, majd kifizetésre a KTH-ba.

Szociális támogatás bemutatási időpontok

2009. január 28.

Kedves Hallgatók!

A 2008-2009 tavaszi féléves szociális támogatás pályázathoz szükséges igazolások bemutatása az alábbi időpontokban lehetséges (az időpontokra jelentkezni hamarosan lehet):

2009. február 2. 10-12*, 13-17*, 18-21* óráig
2009. február 3. 10-12*, 13-17*, 18-21* óráig
2009. február 4. 10-12*, 13-17*, 18-21* óráig
2009. február 5. 10-12*, 13-17*, 18-21 óráig
2009. február 6. 10-12*, 13-17*, 18-21 óráig

Szociális támogatások – új információk

2008. november 06.

A Demján Sándor Ösztöndíj előreláthatólag a november 24-iki kifizetés során kerül utalásra. Az Egyetemre már megérkezett az összeg, de még az utaláshoz szükséges adminisztráció intézése folyik. 

A Kollégiumi díj támogatás pályázatok eredménye még nem született meg, amint meglesz a végleges döntés, e-mailben értesítünk titeket.

Amennyiben további kérdéseitek lenne juttatási-térítési témában, a szocref@vik-hk.bme.hu címre írhattok.

Tanulmányi ösztöndíjtáblák 2008/2009 ősz

2008. szeptember 29.

 

Ösztöndíjban részesül az egyes homogén hallgatói csoportokban lévő hallgatók 50%-a, az 50% határán lévő ösztöndíjindexű hallgatók mindannyian kapnak ösztöndíjat. Az ösztöndíj minimális és maximális összegét a Hallgatói Képviselet állapítja meg a vonatkozó félévben nyújtott teljesítmények alapján az ösztöndíj keretösszegének figyelembevételével úgy, hogy a minimális és maximális összeg hányadosa legalább 3 legyen. Az ösztöndíjösszeg a minimális ösztöndíjátlagtól (ez az az ösztöndíjátlag, amiért már jár ösztöndíj) lineárisan növekszik az ösztöndíjátlag függvényében egy töréspontig. A töréspont homogén hallgatói csoportonként van megállapítva. Az adott homogén hallgatói csoportban a hallgatók legjobb ösztöndíjátlagot elért 5%-ának a minimális átlaga képezi a töréspontot. A töréspontot meghatározó ösztöndíjátlag felett az ösztöndíjösszeg az ösztöndíjátlag függvényében lineárisan növekszik, azonban annak meredeksége a töréspont alatti egyenes meredekségének 0,5 szöröse.

Ösztöndíj osztás elvei 2008/2009. tavaszi félév

2008. szeptember 01.

A fontosabb változások kiemelve:

  • A tavaszi félévtől a Villamosmérnöki szak, alapképzés és Műszaki informatika szak, alapképzés homogén hallgatói csoportok megszűnnek, a tanulmányaik alapján ide tartozó hallgatókat a szakjuknak megfelelő BSc.-s homogén hallgatói csoportba soroljuk.
  • Lesz kettő új homogén hallgatói csoport a két új MSc-s szakra.
  • Ösztöndíjban a hallgatók 40%-a részesül.

Kollégiumi felvételi pályázat fellebbezés

Azok a hallgatók, akik nem nyertek elhelyezést, kizárólag szociális alapon fellebbezhetnek. Ennek menete megegyezik a szociális támogatás pályázásával. Csupán azon hallgatóknak tudjuk elfogadni a fellebbezését, akik szociális támogatás pályázatra jelentkeztek 2008-06-30-ig. Azok a hallgatók, akik nem kaptak férőhelyet, a szükséges iratokat 2008-07-07-én és 08-án mutathatják be a HK hallgatói irodájában. A pontos bemutatási időpontok:

Szociális támogatás, Demján Sándor Ösztöndíj – 2008/2009. őszi félév

2008. június 02.

Meghirdetésre kerültek a 2008/2009. őszi féléves pályázatok. Ebben a félévben rendszeres szociális ösztöndíjra, kollégiumi térítési díj kedvezményre, alaptámogatásra (csak elsős hallgatók részére) és előre láthatólag Demján Sándor kiegészítő ösztöndíjra lehet pályázni.

További információk a https://szoc.sc.bme.hu oldalon.

Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy változtak a bemutatandó igazolások, azok listáját figyelmesen tanulmányozzátok át!

Ösztöndíjkorrekciók, kifizetések

Április 10-én megtörténik az e félévi harmadik kifizetés. Ezt követően 15 munkanapon belül (2008.04.30-ig) lehet fellebbezéssel élni a KTH-ban a tévesen megállapított tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban. Az ehhez szükséges ürlapot itt találjátok: http://www.kth.bme.hu/open/00045658.pdf

Oldalak