Egyed Gábor

EHK delegált

Mandátumos Kari Tanulmányi Bizottság tag Kari Tanács tag Villamosmérnök-képzés Szakbizottság póttag