Oktatás

Az oktatás menüpont alatt találhatók az egyetemmel kapcsolatos hírek, tudnivalók, események. A Hallgatói Képviseleten belül a Tanulmányi Munkacsoport foglalkozik az oktatással, róluk itt olvashatsz.

Minden tavasszal szervezünk MSc próbafelvételit (ami egyezik a záróvizsgával), a korábbi évek záróvizsga feladatsorai itt elérhetőek.

Félévente megrendezésre kerülnek a Kari Tanulmányi versenyek is(mindig az adott tárgy egyenes félévében). A versenyekről bővebb infókat a VersenySiteon találsz.

Régi ösztöndíjtáblákat itt találsz, ezek összeállításával a Juttatási Bizottság foglalkozik. FIGYELEM! Ezek kizárólag tájékoztató jellegűek, csupán az archivum kedvéért vannak fenn. Az adott félévre jutó kifizetések/átlagok nagyon sok tényezőtől függenek, korábbiból következtetni szinte lehetetlen.

Korábbi évek szakirányátlagait itt találod összefoglalva.

Amennyiben egyetemi ügyekben van kérdésed vagy észrevételed van egy tantárggyal kapcsolatban, használd az Oktatási Monitoring Rendszert, vagy keress minket a tanulmanyi[at]vik.hk címen!

Az aktuális Diplomafélév HowTo itt található.

Nyelvtanulási lehetőségek a BME-n

TVSZ értelmezés a pótlások rendjéről

Kategória: 
2015. november 12.

A TVSZ 16. § (3) bekezdésben foglaltakhoz az alábbi értelmezés született.
https://www.kth.bme.hu/document/1439/original/TVSZ_ertelmezes_X_20151027.pdf

Ez alapján minden olyan tárgyból, amiből csak egy ZH eredményes teljesítése szükséges, nem alkalmazható a b) pont szerinti megkötés, miszerint a pótlási lehetőségek száma nem haladhatja meg a zárthelyik számát.

Ezen tárgyak esetén a zárthelyi pótlására különeljárási díj megfizetése mellett ismételten lehetőség van.

Ez az értelmezés vonatkozik az Adatbázisok (VITMA311, VITMAB00) tárgyakra is.

TVSZ változások

Kategória: 
2015. október 29.

A hallgatók számára fontos változtatásokról az alábbiakon túl ebben a dokumentumban is olvashattok.


A szeptember 28-án megtartott Szenátusi ülés napirendi pontjai között szerepelt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosításáról szóló javaslat, amelynek célja volt, hogy az újonnan kiadott törvényekkel szinkronba hozzuk a saját szabályzatunkat. A módosított pontokat összeszedtük (szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a tájékoztatás nem teljes körű, csak a legfontosabb részeket emeltük ki):

Specializáció-tájékoztató

Kategória: 
2015. október 25.

2015. október 27-én 14 és 17 óra között a kar tanszékei a Q. épület aulájában specializáció- (szakirány-) tájékoztatót tartanak.

  • 14.15 – 15.00: tájékoztató a BSc képzésen specializációt választó mérnökinformatikus hallgatók számára
  • 15.15 – 16.00: tájékoztató a BSc képzésen specializációt választó villamosmérnök hallgatók számára
  • 16.15 – 17.00: tájékoztató az MSc képzéseinkre jelentkező hallgatók számára (valamennyi szak)

Az előadásokat karunk dékánja ill. oktatási dékánhelyettese tartja, továbbá tájékoztatást ad a Hallgatói Képviselet is. Az előadások előtt és után az aulában van lehetőségetek az egyes BSc specializációkról és ágazatokról érdeklődni.

Ezen a napon 14 és 17 óra között a 3. illetve 4. évfolyamos hallgatók számára dékáni szünet van elrendelve.

További információk: http://spec.vik.bme.hu/

Információk szabadon választható tárgyak felvételéről

Kategória: 
2015. szeptember 01.

Minden olyan tárgy, ami nem kötelező vagy nem kötelezően választható (2013-ig felvetteknek, 2014-től felvetteknek) szabadon választhatónak számít (így a bevezető tárgyak is). A BSc-s diploma megszerzéséhez 10 kredit szabadon választható tárgy teljesítését írja elő a tanterv. 2012 szeptemberétől korlátozva van az ingyenesen felvehető kreditmennyiség állami ösztöndíjas képzésen, így a mintatantervi krediteken felül +10%-nyi (BSc esetén összesen 231) kredit felvétele jár ingyen, az ezen felüli tárgyfelvételek díja 1800Ft/kredit.
Találtok egy listát a kari honlapon, hogy milyen szakmai szabadon választható tárgyakat érdemes felvenni, de természetesen, ha olyan tárgyat vesztek fel, ami nem szerepel a listán, az ugyanúgy szabadon választottnak fog számítani: https://www.vik.bme.hu/page/530/

Felhívjuk figyelmeteket arra, hogy ezen tárgyak indulása létszámkorláthoz van kötve, ha szerda délután 4-ig nem éri el a kurzust felvevő hallgatók száma a 10-et, akkor nem indulnak.

Ujvári János diplomadíj-pályázat 2015 tavasz

2015. március 12.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2014/2015. tanév tavaszi félévében is meghirdeti az Ujvári János diplomadíj pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai képzést kapnak térítésmentesen, valamint szakmai támogatást pályázati anyaguk elkészítéséhez. A legjobb pályázatok 150, 125 és 100 ezer forint értékű anyagi elismerésben részesülnek.

Oldalak