Pályázatok

A pályázatok kategóriában találod az általunk kiírt és külső pályázatokat, ösztöndíjpályázati lehetőségeket. Saját pályázatainkról itt olvashatsz részletesen, illetve ezek pályázati kiírásai is megtalálhatók.

A saját pályázatainkat a Pályázati Munkacsoport koordinálja, róluk bővebben itt olvashatsz.

Erasmussal kapcsolatos információk: Erasmus HowTo, Erasmus FAQ

Pályázati kiírások csúszása

Adminisztratív okok miatt késik a konzultáció, jegyzet, utazási és konferencia pályázat, valamint a sportösztöndíj kiírása.

A pályázati kiírásokban szereplő határidőket természetesen úgy alakítjuk, hogy bőven legyen idő leadni az anyagokat.

Kérjük szíves megértéseteket és türelmeteket, a kiírásokat várhatóan 2 héten belül közzétesszük.

Kellner scholarship 2016

Kategória: 
2016. március 16.

2014-től a VIK hallgatói számára is megnyílt a lehetőség, hogy pályázzanak a Kellner Ösztöndíjra.

A részletes pályázati kiírást és feltételeket az ösztöndíj hivatalos honlapján tekinthetitek meg.

Az angol nyelvű leckekönyvmásolat esetében elegendő a leckekönyv fordítás formanyomtatványát kitölteni, ám ezt (az eredeti magyar nyelvű példánnyal együtt) a Hallgatói Képviselet irodájában leadás előtt bemutatni szükséges.

Villanykari Közéleti Ösztöndíj és Szakmai KBME Ösztöndíj Eredmény

Kategória: 
2016. február 24.

Megszülettek a 2015/16 tavaszi Szakmai KBME és Villanykari Közéleti Ösztöndíj Pályázat eredményei. Az alábbiakban olvashatjátok a jutalmazottak névsorát és a tevékenységet, ami alapján a jutalmat kapták, valamint a kategóriákra járó összeget.

Villanykari Közéleti Ösztöndíj eredmények itt érhetők el.

Villanykari Közéleti Ösztöndíj tevékenység itt érhető el.

Szakmai KBME eredmények itt érhetők el.

Szakmai KBME tevékenységek kivonatai itt érhetők el.

VIK Kari Hallgatói Képviselet Közéleti Vezetői Ösztöndíj

Kategória: 
2016. február 15.

Módosított kiírás: 2016. 02. 24.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Közéleti Vezetői Ösztöndíjpályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján.

A VIK közéletében kiemelkedő és vezető tevékenységet végző hallgatók munkájukért jutalmazásban részesülhetnek, melynek mértékét a VIK HK határozza meg.

 

Pályázás feltételei

A pályázaton részt vehet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (BME VIK) teljes idejű alapképzésben vagy mesterképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az adott időszakban a BME VIK-es hallgatói közéletben kiemelkedő feladatokat látott el.

 

VIK Kari Hallgatói Képviselet Képviseleti Ösztöndíj pályázata

Kategória: 
2016. február 15.

Modosított kiírás: 2016. 02. 24.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Képviseleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/B. § alapján a VIK HK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

 

Pályázás feltételei

A pályázaton részt vehet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (BME VIK) teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendelkezett.

A képviselet tagjai a BME Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapszabályában rögzített feladatok végrehajtása érdekében kifejtett közéleti tevékenységüket más, a hallgatói alrendszerből származó hallgatói juttatás odaítélésekor nem ismertethetik el és korábban máshol elismertetett tevékenységgel nem pályázhatnak.

 

Szakmai KBME felhívás 2015/2016. tavasz

Kategória: 
2016. február 05.

 

Módosított kiírás: 2016. 02. 24.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Szakmai Kari BME ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján szakmai, tudományos tevékenység elismerésére.

Pályázás feltételei

A pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, akik az előző félévben – a 2015. szeptember 1. és 2016. február 1. közötti időszakban – kiemelkedő szakmai, illetve tudományos munkát végeztek.

Pályázhat minden teljes idejű alap-, vagy mesterképzésben részt vevő BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon a 2015/16. tavaszi félévben aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató, finanszírozási formától függetlenül, akik a 2015/16/2 félévben legalább 20 kreditet teljesített, és BSc képzés esetén legalább 3,5-ös, MSc képzés esetén legalább 4,0-ás súlyozott tanulmányi átlagot ért el. (A kreditkritérium alól felmentést élveznek az előző (2015/16/1) félévben a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett hallgatók.)

A pályázat hiánytalansága és a formai követelményeinek teljesítése a pályázó felelőssége.

 Az értékelés csak a pályázó által írásban, részletesen felsorolt tevékenységek alapján történik, más, a pályázatban fel nem tüntetett tevékenységet nem veszünk figyelembe.

Azon hallgatók, akik „A” kategóriás Szakmai Kari BME-ben részesülnek, okleveles elismerést vehetnek át a Kari Tanács keretein belül, amely alól, ha a hallgató nem tud jelen lenni, kimentést kell kérnie.

Az elbírálás alapelvei

A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt bírálati útmutatóban.

 

Villanykari Közéleti Ösztöndíj - 2015/16 tavasz.

Kategória: 
2016. február 05.

Modosított kiírás: 2016. 02. 24.

A pályázathoz szükséges nyomtatott adatlapot a VIK HK irodájában adhatjátok le, a Schönherz Kollégium
 104-es helyiségében.


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselet (VIK HK) Villanykari Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján.

A pályázat célja ösztöndíjat biztosítani azon hallgatók számára, akik a 2015/16-os tanév őszi félévben – a 2015. augusztus 28. és 2016. február 1. közötti időszakban – kari közéleti tevékenységet végeztek.

Pályázat feltételei:

Pályázhat minden a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) teljes idejű, alap-, és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki a 2015/16. tanév őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett a BME VIK-en, pénzügyi státusztól függetlenül.

A VIK HK által felkért Bíráló Bizottság tagjai nem adhatnak le pályázatot, továbbá nem vehető figyelembe olyan tevékenység, amely a Közéleti Vezetői Ösztöndíj pályázat keretein belül nyert jutalmazást.

Elbírálás alapelvei

A pontozással kapcsolatos irányelvek megtalálhatóak a mellékelt pontozási irányelvekben.

A pályázás folyamata

Az értékelés csak a pályázó által pályázatában feltüntetett, részletesen felsorolt tevékenységek alapján történik, más fel nem tüntetett tevékenységet nem veszünk figyelembe.

JELENTKEZNI AZ ALÁBBI HONLAPON LEHET: http://kbme.vik.hk

A pályázat hiánytalansága és a formai követelmények teljesítése a pályázó felelőssége. 

A bíráló testületek ajánlása alapján a pályázókat a VIK HK három kategóriába sorolva, kategóriánként egységesen pontozza a pontozási irányelveknek megfelelően. Az ösztöndíj összege a pályázatra fordítható összegtől és a pályázatok számától függően kerül meghatározásra. Részletek a bírálati elveknél.

 

Budapest Ösztöndíj Program 2016/2017

Kategória: 
2016. január 20.

Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot, amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.

A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt – 2016 szeptemberétől, illetve 2017 februárjától 10 hónapon keresztül – szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 20 fő egyetemista vagy főiskolás utolsó éves, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben résztvevő nappali tagozatos hallgató vehet részt, aki többek között:

  • valamely fővárosi székhelyű felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
  • ·         a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
  • a diploma megszerzésének évében a 30. életévét még nem tölti be.

A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Program pályázata 2016. április 15-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre többek között a www.budapest.hu oldalon, valamint internetes állásportálokon.

Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázat 2016/2017 tanév

Kategória: 
2016. január 17.

Kiírásra került az Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2016/2017 tanévre! 

További információt a leadandó dokumentumokról, fontosabb határidőkről, és megpályázható intézmények listájáról ezen az oldalon találtok.

A pályázat leadásának határideje: 2016. február 4., 16:00. A pályázatokat az ERASMUS Irodában (R. 1. em. 104.) tudjátok leadni.

Az ERASMUS iroda csoportos konzultációt tart azok számára, akikben egyéb kérdések is felmerülnek a pályázattal kapcsoaltban. Ezek időpontjai:

  • 2016. január 18., 14:00, R 1. em. 105 (tárgyaló)
  • 2016. január 25., 14:00, R 1. em. 105 (tárgyaló)

Oldalak