Sportösztöndíj felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 11/A. § alapján a sporttevékenység elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

 

Elbírálás alapelvei

A pályázat elbírálásának alapjául a vizsgált időtartam alatt (2017. május 14. – 2018. május 10.) elért eredmények pontozása szolgál. A pályázat elbírálását a VIK HK saját hatáskörben végzi, a 4 fős bíráló bizottság (3 Diák Sport Kör tag és a VIK HK Pályázati felelőse), javaslatára, a jelen pályázatban meghatározott pontrendszer alapján.

Minden tevékenységet/eredményt igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges. A valóstól eltérő tartalmú igazolás esetén a pályázat automatikusan elutasításra kerül. Testnevelés tantárgy keretében folytatott sporttevékenység nem ér pontot.

 

Pontrendszer

A pályázaton elérhető maximális pontszám 80 pont.

Rendszeres és alkalmi sporttevékenység (max. 40 pont)

 • Igazolt sportoló esetében az edzések mennyisége alapján             max 20 pont
  • heti 3 vagy több edzés esetén                                                max 20 pont
  • heti 1-3 edzés esetén                                                             max 15 pont
  • havi szintű edzés esetén                                                        max 10 pont
 • Nem igazolt sportolóként végzett rendszeres edzés                       max 5 pont
  • heti 3 vagy több edzés esetén                                               max 5 pont
  • heti 1-3 edzés esetén                                                             max 4 pont
  • havi szintű edzés esetén                                                        max 2 pont
 • Versenyrészvétel
  • Kari                                                                                        max 4 pont
  • Egyetemi                                                                               max 6 pont
  • Egyetemközi                                                                          max 8 pont
  • egyéb                                                                                     max 8 pont
 • Bajnokságok
  • Kari (házibajnokságok)                                                          max 8 pont
  •  Egyetemi (villanyfényes, kari bajnokság stb.)                      max 15 pont
  •   Egyetemközi (Universitas, egyéb):                                      max 20 pont
 • Technikai sport nem ér pontot
 • Kari DSK tagság nem ér pontot

 

Sporteredmények (max. 40 pont)

 • Olimpia, VB                                                                                       max 25 pont
 • EB                                                                                                     max 20 pont
 • Világkupa vagy más nemzetközi versenysorozat                             max 15 pont
 • OB                                                                                                     max 12 pont
 • Nemzetközi verseny                                                                          max 10 pont
 • Országos verseny                                                                             max 8 pont
 • Regionális verseny                                                                            max 5 pont
 • Egyetemi verseny                                                                              max 5 pont
 • Nem olimpia számnál 0,75-szoros szorzó
 • Egyéni versenyzőként 1,25-szoros szorzó

 

A pályázás folyamata

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával, valamint a palyazat@vik.hk email címre való elküldésével lehetséges. A pályázati adatlapot a VIK HK irodájában ügyeleti időben kell leadni.

 

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását, az egyes sporttevékenységekre hetente fordított átlagos időtartammal.

A tevékenységeket igazoló iratok

 • az egyesületi/sportköri vezető igazolása, amennyiben a pályázó valamely sportegyesületben folytatott tevékenységgel pályázik, lehetőség szerint az edzések gyakoriságáról, időtartamáról (nem igazolt sportolóként végzett tevékenység esetén is szükséges)
 • a rendezvény (bajnokság) szervezőjének igazolása, amennyiben a pályázó valamely rendezvényen, vagy bajnokságban (sportegyesület vezetője által nem igazolt módon) való részvétellel pályázik
 • az elért eredményeket igazoló egyéb iratok

 

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez minimálisan szükséges pontszámot és az elnyert ösztöndíj nagyságát a VIK HK állapítja meg a pályázatok elbírálása során a beérkezett pályázatok és az előre meghatározott keretek figyelembevételével. A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

A VIK HK az egyes pályázatokat kategóriákba sorolja. Négy kategória kerül felállításra pontszám alapján csökkenő sorrendben (A, B, C, D), melyből az A kategóriába kerülnek a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók. Az egyes kategóriák ponthatárait a VIK HK a pályázatok elbírálása folyamán állapítja meg. A VIK HK kategóriánként állapítja meg az elnyerhető ösztöndíj összegét, az azonos kategóriába besorolt hallgatók, azonos mértékű ösztöndíjban részesülnek. D kategóriába besorolt hallgatók ösztöndíjban nem részesülnek. Az A, B, C kategóriákhoz tartozó ösztöndíj összegét a pályázatok elbírálása folyamán állapítja meg a VIK HK. A VIK HK a pályázatok eredményének nyilvánosságra hozatalával egyidejűleg nyilvánosságra hozza az egyes kategóriák ponthatárait, és az egyes kategóriákhoz kapcsolódó ösztöndíj összegét.

 

Határidők

A pályázat által vizsgált időtartam

2017. május 14. – 2018. május 10.

A pályázat leadási határideje

2018. május 20.

Előzetes eredmények közzétételének határideje

2018. május 25.

Felszólalás határideje

2018. május 30.

Végleges eredmények közzététele

2018. június 8.

Kifizetés időpontja

2018. július 10.

A nem a kiírás szerint, vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a benyújtott pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

 

Eredmény

A VIK HK a döntést megelőzően a Határidők részben megjelölt időpontig tájékoztató jelleggel előzetes eredményt tesz közzé a saját honlapján (http://vik-hk.bme.hu/). A végleges eredményt a VIK HK a Határidők részben megjelölt határidőig a saját honlapján hozza nyilvánosságra.

 

Adatvédelem

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli, a mellékelt tájékoztató szerint. A pályázó a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK Elnökénél. A felszólalási szándékát az  elnok@vik.hk e-mail címre küldött levélben jelezheti a pályázó.

A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

 

Kategóriák