Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott/állami ösztöndíjas, nappali tagozaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatók részesülhetnek. Ezt az ösztöndíjat nem szükséges megpályázni, automatikusan megkapod, amennyiben jogosult lennél rá.

Ahhoz, hogy megállapítsuk, ki mekkora nagyságú ösztöndíjat kap és elkészíthessük az ösztöndíjtáblákat, a hallgatókat ún. homogén hallgatói csoportokba soroljuk (így külön nézzük a két szak hallgatóit, azon belül külön a szakirányosokat…stb) és az ösztöndíjindexek alapján sorrendet állítunk. Az így kapott csoportoknál arra kell figyeljünk, hogy maximálisan a hallgatók fele kaphat támogatást, valamint, hogy a legkisebb és legnagyobb összegű ösztöndíj között a hányados legalább 3 legyen.