Mi a feltétele a szakirányra kerülésnek BSc-n?

  • Az első három félév mintatantervi tárgya (beleértve a kötelező gazdasági tárgyakat – pl: mikro –és makroökonómia – és a kötelezően választható gazdasági és humánismereti tárgyakat is),
    • akik legalább 3 tanköri foglalkozás aláírással rendelkeznek, egy kritériumtárgy hiánnyal is bekerülhetnek szakirányra (120 kredit alól nem ad felmentést)
  • 120 kredit mintatantervi tárgyakból, amiben lehet akár 7. féléves tárgy is, szabadon választható tárgyakból viszont csak 10 kreditnyi számíthat bele
    • a 10 krediten felül beleszámíthat a Bevezető fizika és matematika tárgyak is