Miből számítják az átlagot szakiránybesorolásnál?

Az átlag az első három félév kötelező tárgyainak kredittel súlyozott átlaga, amibe beleszámítanak a gazdasági tárgyak is, mint például a Mikro –és makroökonómia, de a kötelezően választható gazdasági és humánismereti tárgyak nem.