Elektromágneses terek

IDŐPONT, HELYSZÍN
Ebben a félévben nem kerül megrendezésre.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Bilicz Sándor és Dr. Gyimóthy Szabolcs

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
Az Elektromágneses terek verseny témája a villamosmérnöki alapképzésen előadott, hasonló című tárgy anyagához illeszkedik. A versenyfeladatok természetesen mind a fizikai jelenségek, mind pedig azok matematikai modelljei tekintetében a tantárgyi tematikán túlmutató nehézségűek lehetnek.

A versenyen négy független, az értékelésnél azonos súlyúnak tekintett feladatot tűzünk ki. Megoldásukhoz minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható; a munkaidő 240 perc.

Tekintettel a másodéves hallgatókra, a kitűzött feladatok közül háromnak az elméleti háttere kapcsolódik az Elektromágneses terek alapjai c. tárgynak a verseny időpontjáig elhangzó előadásaihoz. A helyezések megállapításánál ugyancsak tekintettel vagyunk a másod- és felsőbbévesek tanulmányai közötti különbségre: irányelv, hogy az I., II. és III. helyezés feltétele másodévesek esetén rendre két teljes megoldás, egy teljes megoldás ill. egy értékelhető részmegoldás; a felsőbbévesek esetén pedig rendre három, kettő ill. egy feladat teljes megoldása. Ez tehát azt jelenti, hogy egy másodéves hallgató megelőzi az eredménysorrendben a felsőbbévest, ha a versenyen azonos teljesítményt mutatnak fel.

A versenyen BSc hallgatók megjelenésére számítunk.

A Villamosságtan Csoport munkaközössége
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
Az elért helyezések a Tanszékre történő demonstrátori jelentkezés során előnyt jelentenek. Az I-III. helyezést elért hallgatók mentesülnek az Elektromágneses terek alapjai tárgy szóbeli vizsgabeugrója alól (azaz csak az elméleti kérdésről kell számot adniuk). Emellett dönthetnek úgy, hogy az elméleti kérdést csak a tananyag második felét lefedő tételek közül húzzák ki. Mindezek a kedvezmények csak az adott verseny félévének vizsgaidőszakában, egyszerre és csak egyetlen alkalommal érvényesek.

MINTA FELADATSOR
A feladatok nehézségének érzékeltetéséhez minta feladatsort mellékelünk.

Minta 1

KATEGÓRIÁK
Nincsenek kategóriák.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható.

TÉMAKÖRÖK
A villamosmérnöki alapképzésen előadott, hasonló című tárgy anyagához illeszkedik.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A felkészüléshez ajánlott irodalom elsősorban az említett tantárgyak tankönyvei, jegyzetei:

Zombory László: Elektromágneses terek (elektronikus jegyzet)
Fodor György: Elektromágneses terek (55019)
Bilicz Sándor: Elektromágneses terek példatár (55087)
Ezen túlmenően az elméleti villamosságtan témájú klasszikus művek, például:

Simonyi Károly: Elméleti villamosságtan, Tankönyvkiadó, 1967.
Simonyi K., Fodor Gy., Vágó I.: Elméleti villamosságtan példatár, Tankönyvkiadó, 1986.
John David Jackson: Klasszikus elektrodinamika, TypoTex Kiadó, 2010.

Csatolmányok