Infokommunikáció

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Április 28. – Május 5.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Varga Pál

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék által oktatott és kutatott tudományterületek közül elsősorban azokat fedi le, amelyekkel a hallgatók már az alapképzésben megismerkedhetnek. Bár a verseny szervezésében, a feladatok előkészítésében és értékelésében az Infokommunikáció (VITMA301) tárgy oktatói vesznek részt, az érintett témakörök a tárgy tananyagánál szélesebb átfogást kívánnak elérni.

A versenyre előkészített feladatok csak kis mértékben építenek a lexikális tudásra, fontosabb, hogy a versenyen induló hallgató széleskörű ismeretekkel rendelkezzék az érintett témakörökben, átlássa az összefüggéseket és képes legyen az elemi ismeretekből mérnöki megoldást szintetizálni. Az összes feladatot a verseny időtartama alatt talán csak legkiemelkedőbb képességű hallgatók tudják megoldani, de ezt nem is várjuk el. Az eddigi tapasztalatok alapján a megszerezhető pontszámok 65-70 %-a elegendő lehet az első helyezés megszerzéséhez és a díjazás szabályait is ennek megfelelően alakítottuk ki. A verseny időtartamát a feladatsor alapján határozzuk meg, általában 3-4 óra közötti idővel lehet számolni.

Minthogy a verseny az alapképzésbeli Infokommunikáció tantárgyhoz kapcsolódik leginkább, ezért azoknak ajánljuk, akik a tárgyat hallgatják vagy már levizsgáztak belőle. Az előbbiek esetén a sikeres szereplést a vizsgán elért eredménybe is beleszámítjuk az alábbi módon:

A versenyen legfeljebb 3 helyezést osztunk ki, ugyanakkor az 1., 2. illetve 3. helyezésnek alsó korlátja az elért 65, 60, illetve 55 %-os teljesítmény.
Az 55 % felett teljesítő hallgatók megajánlott jelest kapnak, ha egyébként az aláírást megszerzik.
Rajtuk kívül vizsgakönnyítést kapnak azok a hallgatók, akik a megszerezhető pontok 50, 45, illetve 40 %-át összegyűjtik. Ők sorrendben a két jegy közötti ponttávolság 3/3-át, 2/3-át illetve 1/3-át kapják legalább elégséges vizsga esetén.
A feladatok értékelésénél nemcsak a teljes megoldást díjazzuk, hanem a megoldás irányába mutató javaslatokat is. Az újszerű, innovatív, szép megoldások bónuszpontokat érhetnek.
A szervezők ugyanakkor a helyezések és az egyéb jutalmak kiosztásánál fenntartják az egyéni mérlegelés lehetőségét (például nem osztunk ki első helyezést, ha nincs megfelelő szintű dolgozat).
Eredményes versenyzést kívánunk minden résztvevőnek!

A TMIT oktatói csapata

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A tárgyat hallgatók számára a sikeres szereplés a vizsgán elért eredménybe is beleszámít, kiemelkedő eredmény esetén megajánlott jelest is eredményezhet.

MINTA FELADATSOR
Példaként az 2011. évi versenyfeladatokat mutatjuk be. Az egyes részfeladatok végén közöljük a feladatok pontozását, ami segít az egyes feladatok nehézségének megítélésében is.

Minta 1

KATEGÓRIÁK
Nincs

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Általában csak számológép, négyjegyű függvénytáblázat és logarléc használatát engedjük meg. DE csak most, csak itt, csak ebben a szemeszterben: bármilyen segédeszköz használható.

TÉMAKÖRÖK
Az érintett témakörök többek között:

Hang, hallás, kép, látás, képfelbontás, alkalmazások.
Mintavételezés és kvantálás
Analóg és digitális hangjelek jellemzői, a jeltömörítés
Vezetett hullámú összeköttetések
Rádiócsatorna, rádiós összeköttetések jellemzése
Digitális átvitel alapsávon.
Analóg és digitális modulációk és infokommunikációs alkalmazásaik
Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások
Klasszikus vezetékes és vezetéknélküli hálózatok
Modern csomag alapú infokommunikációs rendszerek
Információ- és kódelmélet

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A versenyre felkészülni leginkább az alapvető ismeretek felidézésével lehetséges. Hasznos lehet az Infokommunikáció tárgy ajánlott irodalmában felsorolt könyvek áttekintése.

Csatolmányok