Jelek és jelrendszerek

IDŐPONT, HELYSZÍN
Ebben a félévben nem kerül megrendezésre.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Bilicz Sándor és Dr. Gyimóthy Szabolcs

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A jelek és rendszerek verseny témája a villamosmérnöki tudományhoz kapcsolódó jel-, rendszer- és hálózatelmélet. Ezeket a témaköröket a “Jelek és rendszerek 1-2.” c. tárgyakban adjuk elő, így a versenyen kitűzött feladatok is alapvetően e tárgyak anyagához kapcsolódnak. Természetesen mind fogalmi tekintetben, mind a szükséges matematikai apparátust illetően a versenyfeladatok a tantárgyi tematikákon túlmutathatnak.

A versenyen elsősorban másodéves (BSc) villamosmérnök hallgatók jelentkezését várjuk, de ennél magasabb évfolyamokból is érkezhetnek résztvevők.

A versenyen 4 független, az értékelésnél azonos súlyúnak tekintett feladatot tűzünk ki. A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható, a munkaidő 240 perc.

A helyezések megállapításánál irányelv, hogy 3, 2 ill. 1 feladat teljes értékű megoldásával rendre I., II. ill. III. díj érhető el. Részmegoldásokat is értékelünk.

A versenyen BSc-s hallgatók megjelenésére számítunk.

A Villamosságtan Csoport munkaközössége

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
Az elért helyezések a Tanszékre történő demonstrátori jelentkezés során előnyt jelentenek. Az I-III. helyezést elért hallgatók a Jelek és rendszerek 2. tárgy összpontszámához (félévközi+vizsgapontszám) a verseny félévében plusz 10 pontot kapnak. Az aláírásszerzéshez azonban félévközben az előírt 20 pontot, illetve a sikeres vizsgához az írásbeli vizsgán a 25 pontot a többletpontok nélkül is el kell érni.

MINTA FELADATSOR
A feladatok nehézségének érzékeltetéséhez minta feladatsort mellékelünk.

Minta 1

KATEGÓRIÁK
Nincsenek kategóriák.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A versenyen minden írásos segédanyag (könyv, jegyzet) és zsebszámológép használható.

TÉMAKÖRÖK
Jel-, rendszer-, és hálózatelmélet.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A felkészüléshez ajánlott irodalom elsősorban az említett tantárgyak tankönyvei, jegyzetei:

Fodor György: Hálózatok és rendszerek (55064)
Fodor György (szerk.): Villamosságtan példatár (TKV 44555)

Csatolmányok