Kőnig Dénes Diszkrét Matematika

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Május 6. hétfő 15:00-17:30, E1B

>> RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK JELZÉSE <<

A részvételi szándék jelzése ajánlott, de nem kötelező. Az űrlapot kitöltő hallgatóknak mindenképp biztosítunk helyet és feladatsort, a többiek számára ezt a terem kapacitásáig tudjuk garantálni.

MEGTEKINTÉS IDEJE, HELYSZÍNE
Május 8. szerda 18:30-19:30
I épület B szárny 136/b (oktatói szoba)

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék (cs.bme.hu)

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Balázs Barbara (bbarbara@cs.bme.hu), Fleiner Tamás (fleiner@cs.bme.hu)

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny a tanszék által a mérnökinformatikus képzésen oktatott Bevezetés a Számításelméletbe 2, illetve a villamosmérnök képzésen oktatott Számítástudomány alapjai kurzusokon elsajátított kombinatorikai és gráfelméleti alapokra épít. Azokat a hallgatókat várjuk a versenyre, akiknek a fenti tárgyak gyakorlatain előkerülő feladatok megoldása/ megértése nem okozott különösebb problémát.

A feladatok eltérő nehézségűek, többségük kimondottan gondolkodtató. Akárcsak a Zh-kon, részpontszámok is szerezhetők, nem csak a kifogástalan megoldásokat díjazzuk.

Munkaidő: 150 perc, segédanyag nem használható.

A versenyen bármely VIK-es BSc vagy MSc hallgató részt vehet.

A verseny névadója, Kőnig Dénes (Budapest, 1884. szeptember 21. – Budapest, 1944. október 19.) a műszaki egyetem volt tanára, és az első gráfelméleti könyv szerzője.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A versenyen nyújtott jó teljesítmény előnyt jelent a tanszékre leadott demonstrátori pályázat elbírálásánál. Továbbá azon kiemelkedő eredményt elérő mérnökinformatikus hallgatók számára, akik most végzik a BSz2-t, sikeres zárthelyi esetén az elért Zh-eredményhez 10 pontot hozzáadunk (a pontszám a maximálisan szerezhető 60 pontot azonban a kedvezménnyel együtt sem haladhatja meg).

MINTA FELADATSOR
Mintaként bemutatjuk a 2018. évi versenyfeladatsort. Az ezen szereplő feladatok mindegyike 10 pontot ért, és másfél feladat teljesértékű megoldásával dicséretet, kettőnél több helyes megoldásával pedig helyezést lehetett elérni.

Minta 1

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

TÉMAKÖRÖK
Kombinatorika, gráfelmélet.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A versenyre való felkészülés nem igényel a Bsz2 és SzA tárgyak teljesítéséhez szükséges készülésen túlmutató munkát.

A témakörökhöz tartozó alapfogalmakat és tételeket azonban hasznos lehet feleleveníteni, ehhez nyújtanak segítséget az alábbi könyvek, jegyzetek és feladatgyűjtemények.

Katona Y. Gyula – Recski András – Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai, TypoTeX Kiadó, 2003.

Fleiner Tamás: nagy, egyesített szuperjegyzet (http://www.cs.bme.hu/~fleiner/jegyzet/NESZ.pdf)

Elekes György – Brunczel András: Véges matematika, ELTE jegyzet

Lovász László – Pelikán József – Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika, TypoTeX Kiadó, 2003.

Hajnal Péter: Gráfelmélet, Polygon Kiadó, 2003.

Friedl Katalin – Recski András – Simonyi Gábor: Gráfelméleti feladatok, TypoTeX Kiadó, 2006.

Elekes György: Kombinatorika feladatok, ELTE jegyzet

Lovász László: Kombinatorikai problémák és feladatok, Typotex Kiadó, 2008.

Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok, JATE Polygon Kiadó, 2005.

Csatolmányok