Kőnig Dénes Diszkrét Matematika

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
A versenyfeladatsort május 1-jén (pénteken) 12 órakor tesszük elérhetővé az alábbi linken.

>>VERSENYFELADATSOR<<

A dolgozatok beadási határideje: május 10. (vasárnap) 23:59.
A dolgozatok beadásának módja: egyetlen pdf fájl elküldése a balazs.barbara.a+KDDM@gmail.com e-mail címre. Kérjük a versenyzőket, hogy helyesen és jól olvashatóan tüntessék fel nevüket és neptun kódjukat a beadott dolgozat minden lapjának első oldalán, lehetőleg a jobb felső sarokban, és egyértelmű áthúzással jelezzék dolgozatukban a hibásnak ítélt részeket.

Kérjük, hogy minden versenyző regisztráljon az alábbi linken.

 

 

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék (cs.bme.hu)

 

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Balázs Barbara (bbarbara@cs.bme.hu), Fleiner Tamás (fleiner@cs.bme.hu)

 

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny a tanszék által a mérnökinformatikus képzésen oktatott Bevezetés a Számításelméletbe 2, illetve a villamosmérnök képzésen oktatott Számítástudomány alapjai kurzusokon elsajátított kombinatorikai és gráfelméleti alapokra épít. Azokat a hallgatókat várjuk a versenyre, akiknek a fenti tárgyak gyakorlatain előkerülő feladatok megoldása/ megértése nem okozott különösebb problémát.

A versenyen részpontszámok is szerezhetők, nem csak a kifogástalan megoldásokat értékeljük. Azonban az idei versenyen a különleges körülmények miatt a versenybizottság szándékai szerint szokatlanul nehéz feladatok szerepelnek, így még komoly versenytapasztalat birtokában sem könnyű érdemi eredményt elérni. Éppen ezért a versenybizottság fenntartja annak a lehetőségét, hogy a verseny végeztével egyetlen versenyzőt se díjazzon.

A versenyen bármely VIK-es BSc vagy MSc hallgató részt vehet.

A verseny névadója, Kőnig Dénes (Budapest, 1884. szeptember 21. – Budapest, 1944. október 19.) a műszaki egyetem volt tanára, és az első gráfelméleti könyv szerzője.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A versenyen nyújtott jó teljesítmény előnyt jelent a tanszékre leadott demonstrátori pályázat elbírálásánál. Továbbá azon kiemelkedő eredményt elérő mérnökinformatikus hallgatókat, akik ebben a félévben végzik a BSz2-t, IMSc-pontokkal jutalmazzuk.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A versenyzők a feladatokon önállóan, más személy vagy versenyző bármiféle segítségének igénybe vétele nékül dolgozhatnak. Kérjük ezért, hogy a fenti beadási határidő letelte előtt se a versenyzők egymással, sem pedig más személy a versenyzőkkel ne kommunikáljon a verseny feladatairól. A versenyzők számára bármiféle nem interaktív, offline segítség (tankönyv, jegyzet, statikus internetes tartalom) felhasználása megengedett.

TÉMAKÖRÖK
Kombinatorika, gráfelmélet.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
A versenyre való felkészülés nem igényel a Bsz2 és SzA tárgyak teljesítéséhez szükséges készülésen túlmutató munkát.

A témakörökhöz tartozó alapfogalmakat és tételeket azonban hasznos lehet feleleveníteni, ehhez nyújtanak segítséget az alábbi könyvek, jegyzetek és feladatgyűjtemények.

Katona Y. Gyula – Recski András – Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai, TypoTeX Kiadó, 2003.

Fleiner Tamás: nagy, egyesített szuperjegyzet (http://www.cs.bme.hu/~fleiner/jegyzet/NESZ.pdf)

Elekes György – Brunczel András: Véges matematika, ELTE jegyzet

Lovász László – Pelikán József – Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika, TypoTeX Kiadó, 2003.

Hajnal Péter: Gráfelmélet, Polygon Kiadó, 2003.

Friedl Katalin – Recski András – Simonyi Gábor: Gráfelméleti feladatok, TypoTeX Kiadó, 2006.

Elekes György: Kombinatorika feladatok, ELTE jegyzet

Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok, JATE Polygon Kiadó, 2005.

Csatolmányok