Kozma László Digitális Technika

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Május 3. péntek 14:00-17:00, IE220

MEGTEKINTÉS IDEJE, HELYSZÍNE
Május 8. szerda 14:00-15:00
I épület B szárny 3. emelet 314-es szoba

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Pilászy György

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT) által oktatott Digitális Technika 1 és 2 tárgyakhoz kapcsolódik. A versenyt a fenti tárgyakat jelenleg hallgató elsőéves, valamint a tárgyakat elvégzett villamosmérnök szakos hallgatók számára rendezzük.

A feladatok megoldására 4 óra áll rendelkezésre, amelyet természetesen nem kötelező kitölteni. Az egyes feladatokra adható maximális pontszám eltérő (általában 5-15 pont között változik). Ha a feladatok bonyolultsága lehetővé teszi, akkor a sikeres részmegoldásokat is értékeljük.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A jelenleg Digitális Technika tárgyból vizsgakötelezettséggel rendelkező hallgatók esetében a sikeres versenyeredmény beszámíthat a vizsgaeredménybe. Ennek eldöntése a versenyt kiértékelő bizottság, valamint a vizsgáztató oktatók közös döntése alapján történik.

KATEGÓRIÁK
A versenyt két kategóriában rendezzük: jelenleg elsőéves (vagy másképpen fogalmazva a fenti két tárgyból még nem végzett), valamint a fenti tárgyakat már elvégzett hallgatók kategóriája. Mindkét kategóriában 1-1 első, második és harmadik díj kerül kiadásra, azonban ettől az eredmények ismeretében a bizottság eltérhet.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A verseny során minden kézzel írott vagy nyomtatott forrás használható, leszámítva az elektronikus eszközöket.

TÉMAKÖRÖK
A versenyfeladatok sikeres megoldásához természetesen szükséges a fenti tárgyakban előadott tananyag aktív ismerete, de a verseny-jelleg következtében a cél nem az „elméleti” ismeretek vizsga-szerű ellenőrzése és minősítése, hanem a problémamegoldó képesség és ötletesség versenyeztetése. A feladatsor lefedi a fenti tantárgyak teljes témakörét és megfogalmazásukban illetve problémafelvetésükben alkalmazkodnak a két szak kissé eltérő oktatási tematikájához. Tehát a sikeres versenyzés titka a felvetett probléma megoldásához szükséges ötlet felismerése és alkalmazása. Így mindenki találhat érdeklődési területéhez, ismereteihez közeli feladatokat.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Digitális technika 1 tárgy honlapja: https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAA01
Digitális technika 2 tárgy honlapja: https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAA02