Kozma László Digitális Technika

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
2021.04.30 15:00 – 05.03.12:00 , online

A versenyt ebben a félévben távolléti módon bonyolítjuk le. A feladatlapot a meghirdetett kezdési időpontban e-mailen küldjük meg a versenyzőknek. A saját kezűleg írott megoldásokat jó minőségben be kell szkennelni (fényképezni), és e-mailen visszaküldeni a versenyfelelős oktatóknak legkésőbb a verseny végéig.
A versenyre jelentkezni kell a megelőző nap 12:00 óráig a gpilaszy@iit.bme.hu címre küldött levéllel (név, Neptun kód, szak, évfolyam, verseny neve).
A helyezésekhez kapcsolódó tantárgyi kedvezmények ebben a félévben nem érvényesek.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Pilászy György

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT) által oktatott Digitális Technika 1 és 2 tárgyakhoz kapcsolódik. A versenyt a fenti tárgyakat jelenleg hallgató elsőéves, valamint a tárgyakat elvégzett villamosmérnök szakos hallgatók számára rendezzük. Az egyes feladatokra adható maximális pontszám eltérő (általában 5-15 pont között változik). Ha a feladatok bonyolultsága lehetővé teszi, akkor a sikeres részmegoldásokat is értékeljük.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
Az elért helyezések a Tanszékre történő demonstrátori jelentkezés során előnyt jelentenek. A helyezésekhez kapcsolódó tantárgyi kedvezmények ebben a félévben nem érvényesek.

KATEGÓRIÁK
A versenyt két kategóriában rendezzük: jelenleg elsőéves (vagy másképpen fogalmazva a fenti két tárgyból még nem végzett), valamint a fenti tárgyakat már elvégzett hallgatók kategóriája. Mindkét kategóriában 1-1 első, második és harmadik díj kerül kiadásra, azonban ettől az eredmények ismeretében a bizottság eltérhet.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A verseny során minden kézzel írott, nyomtatott és elektronikus forrás használható. Csapatmunka, illetve másolás nem megengedett.

TÉMAKÖRÖK
A versenyfeladatok sikeres megoldásához természetesen szükséges a fenti tárgyakban előadott tananyag aktív ismerete, de a verseny-jelleg következtében a cél nem az „elméleti” ismeretek vizsga-szerű ellenőrzése és minősítése, hanem a problémamegoldó képesség és ötletesség versenyeztetése. A feladatsor lefedi a fenti tantárgyak teljes témakörét és megfogalmazásukban illetve problémafelvetésükben alkalmazkodnak az oktatási tematikához. Tehát a sikeres versenyzés titka a felvetett probléma megoldásához szükséges ötlet felismerése és alkalmazása. Így mindenki találhat érdeklődési területéhez, ismereteihez közeli feladatokat.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Digitális technika 1 tárgy honlapja:
https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAA04
Digitális technika 2 tárgy honlapja:
https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAA02