Kozma László Digitális Technika

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Időpont: 2023.05.02. 14:00 – 17:00

Helyszín: IE220

MEGTEKINTÉS IDEJE, HELYSZÍNE
Dolgozatok megtekintése: X szoba.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Dr. Pilászy György

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A verseny Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT) által oktatott Digitális Technika 1 és 2 tárgyakhoz kapcsolódik. A versenyt a fenti tárgyakat jelenleg hallgató elsőéves, valamint a tárgyakat elvégzett villamosmérnök szakos hallgatók számára rendezzük. A feladatok megoldására 3 óra áll rendelkezésre, amelyet természetesen nem kötelező kitölteni. Az egyes feladatokra adható maximális pontszám eltérő (általában 5-15 pont között változik). Ha a feladatok bonyolultsága lehetővé teszi, akkor a sikeres részmegoldásokat is értékeljük.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A jelenleg Digitális Technika tárgyból vizsgakötelezettséggel rendelkező hallgatók esetében a sikeres versenyeredmény beszámíthat a vizsgaeredménybe. Ennek eldöntése a versenyt kiértékelő bizottság, valamint a vizsgáztató oktatók közös döntése alapján történik.

KATEGÓRIÁK
A versenyt két kategóriában rendezzük: jelenleg elsőéves (vagy másképpen fogalmazva a fenti két tárgyból még nem végzett), valamint a fenti tárgyakat már elvégzett hallgatók kategóriája. Mindkét kategóriában 1-1 első, második és harmadik díj kerül kiadásra, azonban ettől az eredmények ismeretében a bizottság eltérhet.

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A verseny során minden kézzel írott vagy nyomtatott forrás használható, leszámítva az elektronikus eszközöket.

TÉMAKÖRÖK

A versenyfeladatok sikeres megoldásához természetesen szükséges a fenti tárgyakban előadott tananyag aktív ismerete, de a verseny-jelleg következtében a cél nem az „elméleti” ismeretek vizsga-szerű ellenőrzése és minősítése, hanem a problémamegoldó képesség és ötletesség versenyeztetése. A feladatsor lefedi a fenti tantárgyak teljes témakörét és megfogalmazásukban illetve problémafelvetésükben alkalmazkodnak az oktatási tematikához. Tehát a sikeres versenyzés titka a felvetett probléma megoldásához szükséges ötlet felismerése és alkalmazása. Így mindenki találhat érdeklődési területéhez, ismereteihez közeli feladatokat.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Digitális technika 1 tárgy honlapja:
https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAA04

Digitális technika 2 tárgy honlapja:
https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAA06