Kvantum informatika és kommunikáció

IDŐPONT, HELYSZÍN
Ebben a félévben nem kerül megrendezésre.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Hálózati rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Imre Sándor, imre@hit.bme.hu, Bacsárdi László, bacsardi@hit.bme.hu

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA 
A verseny a kvantum informatika és kommunikáció szakterülethez kapcsolódó VIK-es tantárgyak köré szerveződik, de a
feladatokhoz igénybe vehető segítségek széleskörű mivolta miatt nemcsak a tárgyakat hallgatók, hanem a témakör iránt
érdeklődő, más forrásokból ismeretet szerzett versenyzők számára is nyitott és ajánlott.
A verseny során a tárgyi ismeretek mellett a problémamegoldó képességre helyezzük a hangsúlyt.
A verseny időtartama 90 perc.

VERSENYEREDMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A verseny első 3 helyezettje megajánlott jegyet kap a Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba (VIHIAV06)
vagy a Kvantum-informatika és kommunikáció (VIHIMA14) tantárgyból, valamint meghívást az éves Kvantum Vacsorára. A
további eredményesen szereplők pedig ezen tárgyak félévközi követelményei közül (ZK-k, HF) a hallgató által választott
egyiket maximális pontszámmal veszünk teljesítettnek.

MINTA FELADATSOR
A versenyen négyféle feladattal találkoznak a részvevők:

  • Esszé kérdés: a témakörhöz kapcsolódó algoritmusról/protokollról, műszaki megoldásról kell
    áttekintést/értelmezést adni.
  • Totó: feleletválasztós kérdéssorozat a témakörből, mely az általános tájékozottságot teszteli beleértve
    szakmai és tudománytörténeti kérdéseket is.
  • Számítási feladat: kvantumregiszterek és logikai kapuk működésének elemzése.
  • Tervezési feladat: adott specifikációnak megfelelő kvantum algoritmus/protokoll/berendezés
    blokkvázlatának megtervezése, a működés leírása.

KATEGÓRIÁK
nincsenek külön kategóriák, a versenyen bármely VIK-es BSc vagy MSc hallgató részt vehet

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Bármilyen, nem humán segítség használható beleértve az internetet (max. 1 böngésző ablak!) és könyveket is.
Emberi segítség igénybe vétele a versenyből történő azonnali kizárást vonja maga után.

TÉMAKÖRÖK
Minden, ami az informatikában és távközlésben köthető a kvantum mechanikai elvek
alkalmazásához. Algoritmusok, hardver, protokollok, titkosítás, teleportálás stb.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
http://www.mcl.hu/quantum//courses.html