Matematika

/

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Április 29. hétfő 10:00-14:00, Q-I

MEGTEKINTÉS IDEJE, HELYSZÍNE
Május 6. hétfő 16:00-18:00
H épület 6. emelet 66-os szoba

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Matematika Intézet – TTK Analízis Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Weiner Mihály

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A matematika versenyeknek a VIK-en több évtizedes hagyománya van; a gráfelméleti könyveiről ismert Andrásfai Béla indította el az 1960-as években. Azóta minden évben megrendezzük. A TTK 1996-os megalakulása óta matematikus- és fizikushallgatók számára is meghirdetjük; az utóbbi években összegyetemi szintre terjesztettük ki a versenyt.

A versenyen való részvételhez előzetes jelentkezés nem szükséges.Hagyományosan a verseny 4 órás és a feladatsor 10 feladatot tartalmaz,melyekre írásban lehet megoldásokat beadni. Mindegyik feladat 10 pontértékű, de lényegesen különböző második megoldásra vagy a feladatáltalánosítására többletpontokat is lehet kapni.

A versenyen a cél kevéssé a nagy ismeretanyag, inkább a találékonyság és a logikai képességek, a bizonyítási erő jutalmazása. Általában 4 feladat megoldása I. díjat, 3 feladaté II. díjat, 2 feladaté III. díjat, 1 feladaté dicséretet szokott jelenteni. A 10 feladat csak azért van kitűzve, hogy lehessen közöttük válogatni. A feladatsort igyekszünk mindig megfelelően színessé tenni, hogy mindenki találjon számára rokonszenvesebb témákat – lett légyen az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, számelmélet vagy valószínűségszámítás.

2016 óta a verseny nyitott a BME-n tanuló külföldi (pl. ERASMUS-os) diákok számára is; ennek megfelelően a feladatsorokat magyarul és angolul is közzétesszük.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A matematikai tárgyak előadói saját szuverén döntésük szerinti kedvezményt adhatnak a díjazottaknak; erről érdeklődjenek az előadóknál. A díj előnyt jelent a matematika tanszékeken a demonstrátori pályázatnál illetve bármely egyéb egyetemi pályázatnál (pl. köztársasági ösztöndíj). A BME szinten legjobb 4-5 versenyzőből csapatot alakítunk, mely képviseli a BME-t a nyaranta megrendezett nemzetközi matematika versenyen, ld. http://www.imc-math.org.uk/index.php?year=2012&item;=info

KATEGÓRIÁK
Karonként két kategória van: elsőéves hallgatók és magasabbévesek (ide értve az elsőéves MSc-t is). A TTK-n ezen felül még külön kategóriába kerülnek a matematikus és fizikus hallgatók is. A feladatsor azonban mindenkinek ugyanaz. Ebből következik, hogy a díjak ponthatára kategóriánként különbözhet.

MINTA FELADATSOR
Minta 1
Minta 2
Minta 3

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Az internetcsatlakozásra és / vagy telefonálásra is képes elektronikus eszközökön kívül bármi használható. (Pl. könyv, jegyzet, számológép.)

TÉMAKÖRÖK
Nincs megadva.

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Nincs megadva.

Csatolmányok