Matematika

A VERSENY HIVATALOS OLDALA
https://math.bme.hu/~mweiner/verseny.html

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Április 26. – Május 3., online

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Matematika Intézet – TTK Analízis Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Weiner Mihály

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
Versenyünknek több évtizedes hagyománya van; a gráfelméleti könyveiről ismert Andrásfai Béla indította el azt az 1960-as években és azóta minden évben megrendezzük. Eredetileg csak a VIK hallgatói vettek részt rajta, aztán a TTK 1996-os megalakulása óta matematikus- és fizikushallgatók számára is meghirdettük, végül pedig az utóbbi években összegyetemi szintre terjesztettük ki a versenyt. A versenyen a BME minden BSc-s és MSc-s képzésén résztvevő hallgatója indulhat.

A versenyen a cél kevésbé a mindent átfogó ismeretanyag, inkább a találékonyság és a logikai képességek, a bizonyítási erő jutalmazása. Az elmúlt években szinte mindig 10 feladat került kitűzésre, de általában már 4 feladat megoldása I. díjat, 3 feladaté II. díjat, 2 feladaté III. díjat, 1 feladaté pedig dicséretet szokott jelenteni. A feladatok nagyobb számára inkább azért volt szükség, hogy a példasort megfelelően színessé lehessen tenni; tehát, hogy előismerettől függetlenül mindenki találjon számára rokonszenvesebb témákat – lett légyen az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, számelmélet vagy valószínűségszámítás.

A 2020-AS MATEMATIKA VERSENY LEBONYOLÍTÁSA ÉS SZABÁLYAI
Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel eltérünk a szokásos “bentülős” versenyformától. A versenyre továbbra is egy 10 körüli feladatból álló példasor lesz kitűzve, mely május 25 hétfő déli 12 órától lesz elérhető ezen az oldalon. Feladatmegoldást beadni a Microsoft Teams felületén belül lehet; ehhez csatlakoznunk kell majd a “BME Matekverseny” nevű Teams -hez, melyhez a kód: v8ca9fs. A verseny május 29 péntek éjfélig tart (utána a rendszer már nem fogad be megoldásokat). Az eleve gépen írt, majd pdf formátumban benyújtott leírásokon kívül elfogadunk kézzel írt megoldásról készült jóminőségű fényképet illetve scan -t is.

Idén – megint csak rendhagyó módon – a feladatok nem azonos pontszám értékűek lesznek. A korábbi években, bár sok feladat került kitűzésre, a 4 órás versenyidő miatt a diákok általában csak néhány feladatra adtak be megoldást. Most több nap áll rendelkezésre, viszont limitáljuk a beadható megoldások számát 4-ben. Amennyiben tehát úgy gondoljuk, hogy mondjuk 6 problémára is van bizonyításunk, akkor közülük végül a 4 legnagyobb pont-értékűt (tehát a kitűzők által nehezebbnek gondoltakat) írjuk le és nyújtsuk be. Részmegoldásokat is értékelünk. Nem-triviális általánosítás illetve egy feladatra adott több, lényegesen eltérő gondolatmenetű megoldásért a kitűzött pontszámon túl a javítók 1 vagy maximum 2 pluszpontot is kioszthatnak.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A versenyen szerzett díj előnyt jelent a matematika tanszékeken a demonstrátori pályázatnál illetve bármely egyéb egyetemi pályázatnál (pl. köztársasági ösztöndíj). A BME szinten legjobb 4-5 versenyzőből csapatot alakítunk, mely képviseli a BME-t a nyaranta megrendezett nemzetközi matematika versenyen.

KATEGÓRIÁK ÉS DÍJAK
Az értékelés során általában karonként két kategóriát alakítunk ki: egyet az elsőéves hallgatóknak és egy másikat a magasabbéveseknek (ide értve az elsőéves MSc-seket is). A feladatsor azonban mindenkinek ugyanaz; ebből következően, a díjak pontos ponthatára kategóriánként el fog térni. Kategóriánként három díj (az I. II. és III. helyezésekért) és néhány további, pénzjutalom nélküli dícséret kerülhet kiadásra.

MINTA FELADATSOR
Minta 1
Minta 2
Minta 3
Minta 4

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A versenyen bármilyen könyv, interneten talált segédanyag, vagy akár a versenyző által írt számítógépes program is használható. Az egyetlen dolog, ami tilos (és persze nem tudjuk ellenőrizni, de reméljük, hogy mindenki be fogja tartani): másvalakitól a probléma megoldásához közvetlen segítséget kérni.

Csatolmányok