Matematika

A VERSENY HIVATALOS OLDALA
https://math.bme.hu/~mweiner/verseny.html

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Április 26. – Május 3., online

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Matematika Intézet – TTK Analízis Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Weiner Mihály

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
Versenyünknek több évtizedes hagyománya van; a gráfelméleti könyveiről ismert Andrásfai Béla indította el azt az 1960-as években és azóta minden évben megrendezzük. Eredetileg csak a VIK hallgatói vettek részt rajta, aztán a TTK 1996-os megalakulása óta matematikus- és fizikushallgatók számára is meghirdettük, végül pedig az utóbbi években összegyetemi szintre terjesztettük ki a versenyt. A versenyen a BME minden BSc-s és MSc-s képzésén résztvevő hallgatója indulhat.

A versenyen a cél kevésbé a mindent átfogó ismeretanyag, inkább a találékonyság és a logikai képességek, a bizonyítási erő jutalmazása. Az elmúlt években szinte mindig 10 feladat került kitűzésre, de általában már 4 feladat megoldása I. díjat, 3 feladaté II. díjat, 2 feladaté III. díjat, 1 feladaté pedig dicséretet szokott jelenteni. A feladatok nagyobb számára inkább azért volt szükség, hogy a példasort megfelelően színessé lehessen tenni; tehát, hogy előismerettől függetlenül mindenki találjon számára rokonszenvesebb témákat – lett légyen az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, számelmélet vagy valószínűségszámítás.

A 2021-ES MATEMATIKA VERSENY LEBONYOLÍTÁSA ÉS SZABÁLYAI
Idén – csakúgy, mint tavaly – a járványügyi helyzetre való tekintettel eltérünk a szokásos formától, és a feladatok otthoni kidolgozásra lesznek kiadva. Tavalyhoz képest azonban egy újdonsággal is színesítjük a versenyt.

Egyrészt, továbbra is lesz egy 10 körüli feladatból álló példasor, melyen a verseny teljes ideje alatt gondolkodhatunk. Másrészt, a kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon lesz egy feleletválasztós “nap kérdése” is.

Akárcsak tavaly, az indoklást igénylő, egész heti gondolkodásra kiadott feladatok eltérő pontszám értékűek lesznek. A beadható feladatok számát ismét limitáljuk 5-ben. (A korábbi években, bár sok feladat került kitűzésre, a 4 órás versenyidő miatt a diákok általában csak néhány feladatra adtak be megoldást. Most több nap áll rendelkezésre; a beadási limit azért van, hogy ne érezzük úgy, hogy minden matematikai témában jártasnak kell lennünk, ha a versenyen jól akarunk szerepelni.) Amennyiben tehát úgy gondoljuk, hogy mondjuk 6 problémára is van bizonyításunk, akkor közülük végül az 5 legnagyobb pont-értékűt (tehát a kitűzők által nehezebbnek gondoltakat) írjuk le és nyújtsuk be. Részmegoldásokat is értékelünk. Nem-triviális általánosítás illetve egy feladatra adott több, lényegesen eltérő gondolatmenetű megoldásért a kitűzött pontszámon túl a javítók 1 vagy maximum 2 pluszpontot is kioszthatnak.

A “napi kérdése” feladataira mindig egy napnyi gondolkodás idő lesz, viszont – a feleletválsztós kitűzési forma miatt – azokhoz nem kell indoklásokat írni. A négy kérdésen összesen 4 x 3 = 12 pont szerezhető.

A feladatok publikációja, beadása, valamint minden további információ a “BME Matekverseny” nevű Teams csoporton keresztül lesz intézve, melyhez a epb3ucv kóddal tudunk csatlakozni. A csatlakozást érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, és még jóval a verseny kezdete előtt megtenni!

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A versenyen szerzett díj előnyt jelent a matematika tanszékeken a demonstrátori pályázatnál illetve bármely egyéb egyetemi pályázatnál (pl. köztársasági ösztöndíj). A BME szinten legjobb 4-5 versenyzőből csapatot alakítunk, mely képviseli a BME-t a nyaranta megrendezett nemzetközi matematika versenyen.

KATEGÓRIÁK ÉS DÍJAK
Az értékelés során általában karonként két kategóriát alakítunk ki: egyet az elsőéves hallgatóknak és egy másikat a magasabbéveseknek (ide értve az elsőéves MSc-seket is). A feladatsor azonban mindenkinek ugyanaz; ebből következően, a díjak pontos ponthatára kategóriánként el fog térni. Kategóriánként három díj (az I. II. és III. helyezésekért) és néhány további, pénzjutalom nélküli dícséret kerülhet kiadásra.

MINTA FELADATSOR
Minta 2017
Minta 2018
Minta 2019
Minta 2020

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
A versenyen bármilyen könyv, interneten talált segédanyag, vagy akár a versenyző által írt számítógépes program is használható. Az egyetlen dolog, ami tilos (és persze nem tudjuk ellenőrizni, de reméljük, hogy mindenki be fogja tartani): másvalakitól a probléma megoldásához közvetlen segítséget kérni.

Csatolmányok