Matematika

A VERSENY HIVATALOS OLDALA
https://math.bme.hu/~mweiner/verseny.html

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Időpont: 2022 május 3 (kedd) 14:15 – 18:00

Helyszín: CHFMAX

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Matematika Intézet – TTK Analízis Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Weiner Mihály

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
Versenyünknek több évtizedes hagyománya van; a gráfelméleti könyveiről ismert Andrásfai Béla indította el azt az 1960-as években és azóta minden évben megrendezzük. Eredetileg csak a VIK hallgatói vettek részt rajta, aztán a TTK 1996-os megalakulása óta matematikus- és fizikushallgatók számára is meghirdettük, végül pedig az utóbbi években összegyetemi szintre terjesztettük ki a versenyt.

A versenyen való részvételhez előzetes jelentkezés nem szükséges. A feladatsor általában 10 feladatot tartalmaz, melyekre írásban lehet megoldásokat beadni. Mindegyik feladat 10 pont értékű, de lényegesen különböző második megoldásra vagy a feladat általánosítására többletpontokat is lehet kapni.

A versenyen a cél kevéssé a nagy ismeretanyag, inkább a találékonyság és a logikai képességek, a bizonyítási erő jutalmazása. Általában 4 feladat megoldása I. díjat, 3 feladaté II. díjat, 2 feladaté III. díjat, 1 feladaté dicséretet szokott jelenteni. A 10 feladat csak azért van kitűzve, hogy lehessen közöttük válogatni. A feladatsort igyekszünk mindig megfelelően színessé tenni, hogy mindenki találjon számára rokonszenvesebb témákat – lett légyen az algebra, analízis, diszkrét matematika, geometria, számelmélet vagy valószínűségszámítás.

2016 óta a verseny nyitott a BME-n tanuló külföldi (pl. ERASMUS-os) diákok számára is; ennek megfelelően a feladatsorokat magyarul és angolul is közzétesszük.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A matematikai tárgyak előadói saját szuverén döntésük szerinti kedvezményt adhatnak a díjazottaknak; erről érdeklődjenek az előadóknál. A díj előnyt jelent a matematika tanszékeken a demonstrátori pályázatnál illetve bármely egyéb egyetemi pályázatnál (pl. köztársasági ösztöndíj). A BME szinten legjobb 4-5 versenyzőből csapatot alakítunk, mely képviseli a BME-t a nyaranta megrendezett nemzetközi matematika versenyen.

KATEGÓRIÁK ÉS DÍJAK
Az értékelés során általában karonként két kategóriát alakítunk ki: egyet az elsőéves hallgatóknak és egy másikat a magasabbéveseknek (ide értve az elsőéves MSc-seket is). A feladatsor azonban mindenkinek ugyanaz; ebből következően, a díjak pontos ponthatára kategóriánként el fog térni. Azonban kisebb-nagyobb eltérésekkel a díjazás általában az alábbi rendszert követi: 4+ jó feladatmegoldás → I. díjkategória, 3 jó megoldás → II. díjkategória, 2 jó megoldás → III. díjkategória, 1 jó megoldás → pénzjutalom nélküli dícséret.

MINTA FELADATSOR
Minta 2017
Minta 2018
Minta 2019
Minta 2020
Minta 2021

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Az internetcsatlakozásra és / vagy telefonálásra is képes elektronikus eszközökön kívül bármi használható. (Pl. könyv, jegyzet, számológép.)

Csatolmányok