Mikroelektronika

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Április 26. – Április 30.

A verseny  2021-ben  távolléti  formában  kerül  megrendezésre.  Az  érdeklődők  keressék Teamsen  a Mikroelektronika  Tanulmányi  Verseny  2021 csoportot,  a  beiratkozási  jelszó: demp2wu.

A  feladatok megoldására egy teljes tanulmányi hét, azaz öt munkanap áll rendelkezésre, a beadási határidő április 30. péntek, 23:59.

A csoport linkje

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95abdd794ebc491fa0ee8175f36e7788%40thread.tacv2/conversations?groupId=5efb4c54-e75d-41ae-89a2-a0df606b47bb&tenantId=6a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Elektronikus Eszközök Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Bognár György, Ress Sándor

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A versenyfeladatokban elsősorban a Mikroelektronika tárgy ismeretanyaga szerepel, elektronikus eszközök, integrált áramkörökkel kapcsolatos tervezési problémák illetve feladatok szerepelnek. A kar bármely BSc vagy MSc hallgatója részt vehet.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
A tárgyfelelős döntése szerinti eredmény elérése esetén JELES érdemjegy Mikroelektronika tárgyból.

A tárgy oktatói illetve tárgyfelelőse által megállapított eredmény elérése esetén felmentés a zárthelyi megírása alól.

MINTA FELADATSOR
Minta 1
Minta 2

KATEGÓRIÁK
Nincs

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Minden egyéni segédeszköz használható (könyv, jegyzet)

TÉMAKÖRÖK

Félvezető eszközök tulajdonságai és konstrukciós kérdései
Integrált áramkörök gyártástechnológiája
CMOS digitális VLSI áramkörök tervezési kérdései
Integrált áramköri tervező rendszerek és szimulátorok
Alapvető analóg és digitális áramköri ismeretek

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Mojzes I. (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
Székely V.: Elektronika I. Félvezető eszközök, Műegyetemi Kiadó, 55054
A tanszéki honlapon a „Mikroelektronika” tárgy előadási anyagai.

Csatolmányok