Mikroelektronika

VERSENY IDEJE, HELYSZÍNE
Április 26. – Április 30.

VERSENYFELELŐS TANSZÉK
Elektronikus Eszközök Tanszék

VERSENYFELELŐS OKTATÓ
Bognár György, Ress Sándor

A VERSENY SZÖVEGES LEÍRÁSA
A versenyfeladatokban elsősorban a Mikroelektronika tárgy ismeretanyaga szerepel, elektronikus eszközök, integrált áramkörökkel kapcsolatos tervezési problémák illetve feladatok szerepelnek. A kar bármely BSc vagy MSc hallgatója részt vehet.

VERSENYEREDEMÉNY BESZÁMÍTÁSA
70%-os (vagy a tárgyfelelős döntése szerinti) eredmény elérése esetén JELES érdemjegy Mikroelektronika tárgyból.

A tárgy oktatói illetve tárgyfelelőse által megállapított eredmény elérése esetén felmentés a zárthelyi megírása alól.

MINTA FELADATSOR
Minta 1
Minta 2
Minta 3

KATEGÓRIÁK
Nincs

HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
Minden egyéni segédeszköz használható (könyv, jegyzet), internet viszont nem.

TÉMAKÖRÖK

Félvezető eszközök tulajdonságai és konstrukciós kérdései
Integrált áramkörök gyártástechnológiája
CMOS digitális VLSI áramkörök tervezési kérdései
Integrált áramköri tervező rendszerek és szimulátorok
Alapvető analóg és digitális áramköri ismeretek

FELKÉSZÜLÉST SEGÍTŐ ANYAGOK
Mojzes I. (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.
Székely V.: Elektronika I. Félvezető eszközök, Műegyetemi Kiadó, 55054
A tanszéki honlapon a „Mikroelektronika” tárgy előadási anyagai.

Csatolmányok