Pályázati felhívás felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-támogatásra

A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke együttműködve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal pályázatot ír ki a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) nappali tagozatos, Mérnökinformatikus BSc. valamint a Villamosmérnöki BSc. hallgatói számára.

Pályázati feltételek:

  • legalább két eredményesen lezárt aktív félév (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozólag)
  • kiemelkedő tanulmányi eredmény igazolása (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat az utolsó két lezárt félévre vonatkozóan)
  • hallgatói jogviszony igazolása a 2018/2019. tanév első félévére (Igazolás módja: TO által kiállított hallgatói jogviszony igazolás)

Előnyt jelentő szempontok:

1. NYELV:
közép-vagy felsőfokú angol nyelvvizsga megléte (Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata)

2. SZAKOSODÁS:
Infokommunikációs rendszerek specializáció (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott igazolás)

3. TANTÁRGYI:
teljesített Méréstechnika és/vagy Infokommunikáció tantárgy (Igazolás módja: a Neptunból nyomtatott index másolat)

4. SZAKDOLGOZAT:
NMHH infokommunikációs területén választott szakdolgozat téma, melyhez külső konzulenst a hatóság biztosít.

5. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:
szakmai beszámoló benyújtása a pályázó által végzett többlet tevékenységről (pl. TDK munka, esettanulmányi versenyen való részvétel, tanszéki oktató vagy kutató munkában való részvétel, egyéb versenyeken való részvétel stb.) (Igazolás módja: szakmai beszámoló)
Kötelező szakmai gyakorlat az NMHH-nál.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • rövid szakmai önéletrajzot (a pályázó személyi adatai, neptun-kód, állandó lakcím, e-mail elérhetőség, telefonszám),
  • motivációs levelet
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot zárt borítékban, „Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ösztöndíjfelhívása a 2018/2019-es tanév I. szemeszterére” megjelöléssel, egy nyomtatott, valamint egy elektronikus példányban (PDF formátumban) kell benyújtani a Tanszéki Irodába

Az ösztöndíj mértéke: 30.000,- Ft/hó
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. szeptember 1.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2018. szeptember 10.
Ösztöndíj fizetés kezdete: minden szemeszter első napjától.
Ösztöndíj fizetés időtartama:  egy szemeszter