GYIK – Juttatás

Juttatás (40)

Amennyiben az igazoláson olyan személy is szerepel, aki már nem a háztartás része (pl.: külföldre költözött testvér), erről a tényről közjegyző előtt tett, 2 évnél nem régebbi (a pályázási időszak végétől számított) nyilatkozat bemutatása szükséges. A nyilatkozatot testvérednek és a szüleidnek kell tennie.

Igen, elegendő, ha csak egy háztartásban élőkről szóló igazoláson szerepel, mivel ez már önmagában igazolja a különélés tényét. Emellett szükséges a gyermektartás valós összegének igazolása mindkét szülő két tanú előtt tett írásos nyilatkozatával.

Amennyiben már nem egy háztartásban élnek és a pályázathoz csatolod a per indításáról szóló bírósági jegyzőkönyv másolatát, úgy elfogadható ez a körülmény. Továbbá szükséges a gyermektartás valós összegének igazolása mindkét szülő két tanú előtt tett írásos nyilatkozatával.

Nem elegendő. A kollégiumi oldalon (KEFIR-ben) a kollégiumi férőhely igénylésedet tudod leadni. Amennyiben szociális alapon pályázol, úgy a karod által megadott határidőig minden igazolást be kell szerezned, és fel kell töltened a NEPTUN (917-es) kérvényhez mellékletként, az ott megadott eljárásrend alapján. Ez a határidő megelőzi a szociális támogatásét, ezért fontos, hogy időben kezd el beszerezni az igazolásokat. Pontos időpontot az aktuális pályázati kiírásban találsz.

Igen, érvényes, amennyiben az őstermelői igazolványon szerepel, hogy nem váltottatok ki betétlapot a kért évre.

Az EHK ESZB aloldalán a PÁLYÁZATOK >> Dokumentumok menüpont alatt találod a szükséges igazolásmintákat.

Mindenképp vedd fel a kapcsolatot a kari Szociális Referenssel, aki pontos tájékoztatást tud adni az igazolások pótlásának menetéről.

Nem regisztrált álláskereső a Járási hivataltól kérhet igazolást arról, hogy nincs beregisztrálva álláskeresőnek, vagy nem szerepel a nyilvántartásban.

  1. rászorultsági kategória:Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: fogyatékossággal élő, egészségügyi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva.
  2. rászorultsági kategória:Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Alaptámogatásra akkor vagy jogosult, ha államilag támogatott képzésen tanulsz, az adott képzési szinten az első aktív félévedet kezded meg, eléred az adott félévi szociális támogatás elnyeréséhez tartozó minimum pontszámot, és a pályázatod alapján valamely rászorultsági kategóriába tartozol.

Elsőre elég soknak hangozhat a 50.000 Ft, de nézzük, hogyan is jött ez ki:

~ 10.000-20.000 Ft kollégiumi (vagy egyéb lakhatási) díj, internet díj, stb.

~ 30.000 Ft a havi szintű étkezési és tisztálkodási költségeket fedezi. Illetve ide számíthatjuk a ruházkodási költségeket is.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a 50.000 Ft tényleg egy reális becslés a havi szükséges jövedelemre. A  fenti összeg szórakozási, kultúrális lehetőséget nem is tartalmaz.

A pontozási rendszert a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza, melyet megtalálsz a HSZI oldalon.

Alapvetően igen, de fontos, hogy ilyenkor indokold a lakcímváltozás okát. Mindenképpen vedd fel a kapcsolatot a kari Szociális Referenssel, aki pontos tájékoztatást tud adni az igazolások pótlásának menetéről.

Természetesen igen. A személyi igazolványt helyettesítheted az igazoláslista 4.1-es bekezdésében foglaltakkal.

A nem magyar nyelvű igazolásokról szükséges fordítást hoznod, de nem feltétlen kell hivatalosnak lennie.

Öneltartó az a pályázó, akinek nincsenek eltartói, gazdaságilag önálló háztartást képez, és akinek szülei/rokonai a megélhetését semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési költségek) nem tudják, vagy nem kívánják támogatni.

Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki

  • súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy
  • ápolási díjat folyósítanak utána, vagy
  • aki gyámság/gondnokság alatt áll

Tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig nem töltötte be a 25. életévét, és

  • még nem iskoláskorú gyermek, vagy
  • nappali munkarendű közoktatásban vesz részt, vagy
  • felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide), vagy
  • nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt.

Eltartónak minősül az öneltartó pályázó, a családfenntartó személy és minden, a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.

Csak abban az esetben, ha az egyetemet állami ösztöndíjas képzésen kezdted meg, és lenne még hátra állami ösztöndíjas féléved (pl. tanulmányi okból soroltak át).

Igen, szükséges a helyi önkormányzattól egy igazolást beszerezned. Ezt helyettesíthető a közjegyző előtt tett, 2 évnél nem régebbi nyilatkozattal.

Karonként eltérő a bírálás menete. A pályázati időszakot követheti egy zárt bírálási időszak, ahol a pályázatodat előbírálják. Ezt követően (vagy enélkül) következik az az időszak, amikor a kari referensed által megadott időpontok egyikén meg kell jelenned szóbeli elbírálásra, ahol az igazolásaidat le kell adnod, valamint ekkor készül el a pontszámodat igazoló adatlap.

A beérkezett pályázatok alapján határozza meg az ESZB a minimum pontszámot. Ez félévenként változó, de mindig pozitív pontszám.

Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló dokumentumon szerepel olyan személy, aki ténylegesen nem él ott, úgy az Igazoláslista 4.4-es pontja alapján közjegyző előtt tett 2 évnél nem régebbi nyilatkozat kell a különélés tényéről.

Az ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő, ha valaki nagycsaládos (vagy egyéb rászorultsági kategóriába tartozik), szükséges elérni az adott félévben meghatározott minimum pontszámot is.

Amennyiben az útmutató úgy rendelkezik, hogy szükséges bemutatnod ezt az igazolást, úgy a banktól kérned kell igazolást az adott időszakban előforduló jóváírásokról.

Igen, elfogadhatók a bankszámla kivonatok is, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tud kiállítani friss igazolást a nyugdíj összegéről.

Nem, a leadott igazolásokat visszaszolgáltatni nem áll módunkban.

Elfogadható, ha a pályázathoz csatolod az ott élő személyek két tanú előtt tett – lakcímükről szóló – nyilatkozatát. Az ehhez szükséges igazolásmintákat az EHK ESZB aloldalán a PÁLYÁZATOK >> Dokumentumok menüpont alatt találod.

Az EHK ESZB aloldalán keresztül külön segédlet érhető el a külföldön élő hallgatók számára. A szükséges igazolásmintákat a PÁLYÁZATOK >> Dokumentumok menüpont alatt találod.

Két tanú előtt tett eredeti, vagy közjegyző előtt írt nyilatkozat beszerzése szükséges. Mindenképpen vedd fel a kapcsolatot a kari Szociális Referenssel, aki pontos tájékoztatást tud adni.

A saját jövedelmet csak öneltartó, családfenntartó pályázók esetén kell feltüntetni.

Amennyiben ezzel a szóbeli bírálat során szembesülsz, jelezd azonnal a bírálódnak. A személyes bemutatási időszak végéig jelezheted ezt a kari Szociális Referensednek. Az ezt követő fellebbezési időszakban hivatalos fellebbezéssel élhetsz, melyet az EHK bírál el. A fellebbezés határidejét az aktuális pályázati kiírásban találod. Az EHK döntésével szemben pedig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordulhatsz további jogorvoslati kérelemmel.

A munkáltatónak egy bizonyos idő után már nem kötelessége a munkáltatói igazolás kiállítása, azonban a távozás után 1-2 hónappal még lehet, hogy ki tudják állítani. Amennyiben nem tudják, vagy nem hajlandóak, a bérszámfejtési papírokat is el tudjuk fogadni. Ennek hiányában mindenképp keresd fel a kari Szociális Referenst alternatív megoldásért.

Elfogadható. Az a fontos, hogy a pályázatban kiírt évről szóljon. (pl. 2019-as év NAV igazolása 2020 őszén kérhető már, de még 2021 tavaszán is szükséges, mert a 2020-es igazolás még nem készült el)

Igen, ebben az esetben a NAV megtagadja az igazolást kiállítását és erről ad egy határozatot, melyet csatolnod kell a pályázatodhoz.

Amennyiben bővebb időszakról szól, de szerepel benne havi lebontásban a megfelelő hónapok jövedelme, elfogadható, más esetben nem.

Nem, azt a háztartást kell leigazolnod, amelybe gazdaságilag tartozol, vagyis akivel anyagi szempontból egymást támogatjátok lakhatási, étkezési, közüzemi költségeket együtt fizeted.

Igen, szükséges. Amennyien nem magyar nyelvű igazolás, szükséges azok nem hivatalos fordítása.

Igen, igazolhatod, amennyiben a megfelelő időszakról hozod a bankszámlakivonatokat.

Igen, kitakarhatod úgy, hogy egyértelműen eldönthető legyen, hogy a kitakart tétel kiadás. A jóváírásokat viszont nem takarhatod ki.