GYIK – Juttatás

Juttatás (44)

A 2014/15 tavaszi pályázási időszakra ez a válasz 2015 januárjában valószínűleg változni fog!

Amennyiben az igazoláson olyan személy is szerepel, aki már nem a háztartás része (pl.: külföldre költözött testvér), erről a tényről közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett, 2 évnél nem régebbi nyilatkozat bemutatása és másolatának leadása szükséges. A nyilatkoztatot testvérednek és a szüleidnek kell tennie.

Igen, elegendő, mivel ez már önmagában igazolja a különélés tényét. Emellett szükséges a gyermektartás valós összegének igazolása mindkét szülő két tanú előtt tett írásos nyilatkozatával.

Amennyiben már nem egy háztartásban élnek és a pályázathoz csatolod a per indításáról szóló bírósági jegyzőkönyv másolatát, úgy elfogadható ez a körülmény. Továbbá szükséges a gyermektartás valós összegének igazolása mindkét szülő két tanú előtt tett írásos nyilatkozatával.

Nem elegendő. A kollégiumi oldalon a kollégiumi férőhely igénylésedet tudod leadni. Amennyiben szociális alapon pályázol, úgy a karod által megadott határidőig minden igazolást be kell szerezned és fel kell töltened a szoc.sc.bme.hu oldalra, az ott megadott eljárásrend alapján. Ez a határidő megelőzi a szociális támogatásét, ezért fontos, hogy időben kezd el beszerezni az igazolásokat.

Igen, érvényes, amennyiben az őstermelői igazolványon szerepel, hogy nem váltottatok ki betétlapot a kért évre.

Ezt a dokumentumot a pályázat kitöltése közben tudod generáltatni az oldallal.

Mindenképp vedd fel a kapcsolatot a karod szociális referensével, ő tud tájékoztatást adni neked, hogy pontosan mi az igazolások pótlásának a menete.

Nem regisztrált álláskereső a Munkaügyi Központtól / Járási hivataltól kérhet igazolást arról, hogy nincs beregisztrálva álláskeresőnek, vagy nem szerepel a nyilvántartásban.

 1. rászorultsági kategória:

  Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: fogyatékossággal élő, egészségügyi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva

 2. rászorultsági kategória:

  Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Alaptámogatásra akkor vagy jogosult, ha államilag támogatott képzésen tanulsz, az adott képzési szinten az első aktív félévedet kezded meg, eléred az adott félévi szociális támogatás elnyeréséhez tartozó minimum pontszámot, és a pályázatod alapján valamely rászorultsági kategóriába tartozol.

A Kari Hallgatói Képviseletek a kari elosztás további elveit, az eljárás menetét, határidejét az ösztöndíj odaítélését megelőző szorgalmi időszak kezdetéig meghatározzák, és nyilvánosságra hozzák honlapjukon.

Korábban tervben volt az, hogy kreditindex helyett teljesítmény index alapján ossza az ösztöndíjat (részletek TJSZ 10. paragrafus 8-10. bekezdés). A teljesítmény index olyan mérőszám, ami figyelembe veszi a tárgyak teljesíthetőségét. Ebben a félévben az osztás kreditindex alapján történt. A Juttatási Bizottság tárgyalta az előző félévben a teljesítmény index bevezetését. Van néhány kérdéses dolog a teljesítmény index-szel kapcsolatban, és addig nem szeretnénk bevezetni, amíg ezekre nem tudunk megoldást találni.

Elsőre elég soknak hangozhat a 55.000 Ft, de nézzük, hogyan is jött ez ki:

~ 10.000-20.000 Ft kollégiumi (vagy egyéb lakhatási) díj, internet díj, stb.

~ 35.000 Ft a havi szintű étkezési és tisztálkodási költségeket fedezi. Illetve ide számíthatjuk a ruházkodási költségeket is.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a 55.000 Ft tényleg egy reális becslés a havi szükséges jövedelemre. A  fenti összeg szórakozási, kultúrális lehetőséget nem is tartalmaz.

A pontozási rendszert a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza, melyet megtalálsz a szoc.sc.bme.hu/letoltesek oldalon.

Természetesen igen. Ha esetleg személyes bemutatásig elkészülne az új, de a honlapra még nem az lett feltöltve, kérlek, az újról is hozz fénymásolatot.

Természetesen igen. A személyi igazolványt helyettesítheted az igazoláslista 4.1-es bekezdésében foglaltakkal.

A nem magyar nyelvű igazolásokról szükséges fordítást hoznod, de nem kell hivatalosnak lennie.

Öneltartó az a pályázó, akinek nincsenek eltartói, gazdaságilag önálló háztartást képez, és akinek szülei/rokonai a megélhetését semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési költségek) nem tudják, vagy nem kívánják támogatni.

Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki

 • súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy
 • ápolási díjat folyósítanak utána, vagy
 • aki gyámság/gondnokság alatt áll

Tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig (2017.07.01) még nem töltötte be a 25. életévét, és

 • még nem iskoláskorú gyermek, vagy
 • nappali munkarendű közoktatásban vesz részt, vagy
 • felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide), vagy
 • nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt.

Eltartónak minősül az öneltartó pályázó, és minden a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.

Csak abban az esetben, ha az egyetemet állami ösztöndíjas képzésen kezdted meg és lenne még hátra állami ösztöndíjas féléved(tehát pl. tanulmányi okból soroltak át).

Igen, szükséges a helyi önkormányzattól egy igazolást beszerezned.

Ezt helyettesítheti közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett, 2 évnél nem régebbi nyilatkozat erről a tényről.

Karonként eltérő a bírálás menete. A pályázati időszakot követheti egy zárt bírálási időszak, ahol a pályázatodat előbírálják. Ezt követően (vagy enélkül) következik az az időszak, amikor a kari referensed által megadott időpontok egyikén meg kell jelenned szóbeli elbírálásra, ahol az igazolásaidat le kell adnod, valamint ekkor készül el a pontszámodat igazoló adatlap.

A pályázat során nem határozunk meg minimum értéket, a határt a jelentkezett hallgatók száma és pontszáma befolyásolja.

Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló dokumentumon szerepel olyan személy, aki ténylegesen nem él ott, úgy az Igazoláslista 4.4-es pontjában részletezett igazolás beszerzése szükséges. Ezt helyettesítheti az, ha az egy háztartásban élőkről szóló igazolást a helyi önkormányzat jegyzője állítja ki és ennek tényét a dokumentumon rögzíti.

Az ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő, ha valaki nagycsaládos (vagy egyéb rászorultsági kategóriába tartozik), szükséges elérni az adott félévben meghatározott minimum pontszámot is.

Igen, egy átlag több hallgatót jelöl a táblázatban.

Amennyiben az útmutató úgy rendelkezik, hogy szükséges bemutatnod ezt az igazolást, úgy a banktól kérned kell igazolást az adott időszakban előforduló jóváírásokról.

Igen, elfogadhatók a bankszámla kivonatok is, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tud kiállítani friss igazolást a nyugdíj összegéről.

Nem, a leadott igazolásokat visszaszolgáltatni nem áll módunkban.

Amennyiben anyagilag teljesen független, tehát a többi ott lakó személyt semmilyen formában nem támogatja, és az ott lakók sem támogatják őt, abban az esetben ő nem számít a háztartás részének.

Elfogadható, ha a pályázathoz csatolod az ott élő személyek lakcímkártyáját.

A szoc.sc.bme.hu/letoltesek oldalon van segédlet külföldön élő hallgatók számára, mely igazolásnak mi az ottani megfelelője. Amennyiben valamit nem találsz benne, vagy nem tudsz beszerezni, fordulj bizalommal a kari szociális referensedhez és egyeztesd vele a részleteket.

Két tanú előtt tett eredeti nyilatkozat beszerzése szükséges erről a tényről.

A saját jövedelmet csak öneltartó pályázók esetén kell feltüntetni, nekik pedig egyértelmű hely van hozzá.

Amennyiben ezzel a szóbeli bírálat során szembesülsz, jelezd azonnal a bírálódnak. A személyes bemutatási időszak végéig jelezheted ezt a kari szociális referensednek. Az ezt követő fellebbezési időszakban hivatalos fellebbezéssel élhetsz, melyet az EHK bírál el. Az EHK döntésével szemben pedig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordulhatsz további jogorvoslati kérelemmel.

A munkáltatónak egy bizonyos idő után már nem kötelessége a munkáltatói igazolás kiállítása, azonban a távozás után 1-2 hónappal még lehet, hogy ki tudják állítani. Amennyiben nem tudják, vagy nem hajlandóak, a bérszámfejtési papírokat is el tudjuk fogadni. Ennek hiányában mindenképp keresd fel a szociális referenst alternatív megoldásért.

A NAV által kiállított igazolásnak nem kell 2018. január 1. utáni keltezésűnek lennie, ezért igen, elfogadható. Az a fontos, hogy a 2016-os évről szóljon.

Igen, ebben az esetben a NAV megtagadja az igazolást kiállítását és erről ad egy határozatot, melyet csatolnod kell a pályázatodhoz.

Amennyiben bővebb időszakról szól, de szerepel benne havi lebontásban a megfelelő hónapok jövedelme, elfogadható, más esetben nem.

Nem, azt a háztartást kell leigazolnod, amelybe gazdaságilag tartozol, vagyis akivel anyagi szempontból egymást támogatjátok lakhatási, étkezési, közüzemi költségeket együtt fizeted.

Igen, szükséges. Amennyien nem magyar nyelvű igazolás, szükséges azok nem hivatalos fordítása.

Igen, igazolhatod, amennyiben a megfelelő időszakról hozod a bankszámlakivonatokat.

Igen, kitakarhatod úgy, hogy egyértelműen eldönthető legyen, hogy a kitakart tétel kiadás. A jóváírásokat viszont nem takarhatod ki.

Tanulmányi ösztöndíj (3)

A Kari Hallgatói Képviseletek a kari elosztás további elveit, az eljárás menetét, határidejét az ösztöndíj odaítélését megelőző szorgalmi időszak kezdetéig meghatározzák, és nyilvánosságra hozzák honlapjukon.

Korábban tervben volt az, hogy kreditindex helyett teljesítmény index alapján ossza az ösztöndíjat (részletek TJSZ 10. paragrafus 8-10. bekezdés). A teljesítmény index olyan mérőszám, ami figyelembe veszi a tárgyak teljesíthetőségét. Ebben a félévben az osztás kreditindex alapján történt. A Juttatási Bizottság tárgyalta az előző félévben a teljesítmény index bevezetését. Van néhány kérdéses dolog a teljesítmény index-szel kapcsolatban, és addig nem szeretnénk bevezetni, amíg ezekre nem tudunk megoldást találni.

Igen, egy átlag több hallgatót jelöl a táblázatban.

Load More