GYIK – Külügy

Erasmus (31)

Igen, ajánlott a 022-es kedvezményes tanulmányi rend igénylése, mely tárgyalási alapot ad számodra az oktatókkal az egyes számonkérések különböző időpontra való ütemezésére.

Igen, a pályázat feltétele, hogy a mobilitás során a teljes félévben aktív jogviszonnyal rendelkezz.

Igen!

Az ösztöndíj mértékét a célország határozza meg.

ECTS = European Credit Transfer System
Az EGT tagállamokban hallgatott tárgyakat az alábbi módon fogadtathatóak el:
– A (excellent) megfelel a jeles (5)
– B (very good) megfelel a jeles (5)
– C (good) megfelel a jó (4)
– D (satisfactory) megfelel a közepes (3)
– E (pass) megfelel az elégséges (2)
– F (fail) megfelel az elégtelen (1)

A Neptun renszerben a pályázat leadásakor szereplő minmimum B2-es komplex nyelvvizsgát.

Az alábbi oldalon letölthető listában szereplő intézményi férőhelyekre lehet pályázatot leadni.

– Önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
– Motivációs levél magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
– Előzetes tanulmányi terv(ek)
– Kiegészítő dokumentumok

– Önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
– Motivációs levél magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
– Előzetes tanulmányi terv(ek)
– Kiegészítő dokumentumok
Nyelvvizsgák mellékelésére nincs szükség, a Neptun rendszerben lévő nyelvvizsgák kerülnek értékelésre a pályázat elbírálása során. Kivételt jelent, ha a fogadó intézmény pl.: ILTS vagy TOEFL nyelvvizsga meglétét határozza meg.

A mobilitás alatt 15 kredit teljesítése a kötelező, azonban ha ettől kevesebb kreditet teljesítesz a pályázati kiírásban meghatározottak szerint vissza kell fizetned az ösztöndíjad.

Súlyozott tanulmányi átlagot.

Az utolsó két tanulmányi féléved.

A pályázati kiírásban szereplő határidőig van lehetőséged az erasmus@bme.hu címre írt levélben lemondani a férőhelyedet.

Nem, ilyen kérés nem lehetséges.

Igen, ehhez a vik.hk honlapján publikált Erasmus közéleti mintasablon kitöltése szükséges.

Igen, a külföldön teljesített tárgyak közül 10 kredit elismertetése kötelező, kivéve végzős hallgatók esetén, nekik nem kell kreditet elismertetni.

Neptun rendszerben a 764-es kérvény leadásával.

Vagy kapcsolatként. Azonban minden esetben a saját felelősséged, hogy a fogadó intézménnyel egyeztesd, hogy a megfelelő nyelven tudsz-e tárgyakat hallgatni a fogadó intézménynél.

Az NKI honlapján a végleges eredmény (2024.03.22.) hirdetést követően.

Jelen pályázati felhívás keretein belül egy félévre, a 2024/25-ös tanév őszi félévére.

Nem, az EGT államokban eltöltött félévek nem számítanak bele a vizsgált időszakba.

A munkát a saját időbeosztásoddal kell, hogy összeegyeztesd, a pályázati kiírás nem zárja ki, hogy a mobilitás során dolgozz.

Ha korábbi tanulmányaid során legalább két aktív félvére bejelentkeztél és 52 megszerzett kredittel rendelkezel abban az esetben igen.

Az adott tárgyak tantárgyfelelőseivel ajánlott az előzetes egyeztetés abban az esetben, ha a tárgyat egy a BME-n is hallgatható tárgynak szeretnéd elismertetni.

Igen, ehhez a vik.hk honlapján publikált Erasmus demonstrátori igazolás mintasablon kitöltése szükséges.

Igen!

Nem, képzésváltás esetén olyan intézményekre pályázhatsz, ahol mind BSc és MSc képzés is elérhető.

Igen!

Országonként eltérő a megélhetéshez szükséges költség, azonban az Erasmus álltal biztosított ösztöndíj nem minden esetben fedezi a teljes megélhetési költséget.

Nem, csak a két utolsó hazai aktív félév számít a kollégiumi férőhely kiosztása során.

A külföldön tartózkodással kapcsolatos teendőket minden esetben magadnak kell intézned, nem jár az ösztöndíjjal kollégiumi elhelyezés a fogadó intézménynél.