GYIK – Kollégium

Kollégium (2)

Igen, de ebben az esetben a kollégiumi díj összege magasabb: egy főre jutó kollégiumi normatíva egy hónapra számított összege (ami most: 11650 Ft), plusz az állami (rész)ösztöndíjasok által fizetendő kollégiumi térítési díj (Schönherz most 9320 Ft), összesen 20970 Ft.

Az érvényes kollégiumi férőhelypályázat szükséges feltétele a https://kefir.bme.hu oldalon leadott sikeres jelentkezés. A BSc képzésben első aktív félévüket megkezdő hallgatók elkülönített helyekre kerülnek, amely helyek száma 280. A kollégiumba jelentkezett hallgatókat az alábbi szempontok alapján vesszük fel:

  1.  A BSc képzésben első aktív félévüket megkezdő hallgatók számára fenntartott férőhelyek 30%-át az egyetemi felvételi pontszámok csökkenő sorrendje alapján töltjük fel.
  2.  A további férőhelyek a szociális alapon pályázó hallgatók között kerülnek kiosztásra az Egységes Szociális Rendszerben (továbbiakban: ESZR) leadott, az adott félévre szóló Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat alapján meghatározott pontszám alapján. A kollégiumi férőhely elnyeréséhez szükséges minimális szociális pontszám a pályázatok elbírálásakor kerül meghatározásra. A nullánál nem nagyobb szociális pontszámot elért hallgatók kizárólag szociális alapon nem részesülhetnek férőhelyben.
  3.  Amennyiben a rendelkezésre álló férőhelyek az 1. és 2. pontok alapján nem kerülnek feltöltésre, a fennmaradó férőhelyeket az egyetemi felvételi pontszámok csökkenő sorrendje alapján töltjük fel.

Az első aktív félévüket megkezdő BSc hallgatók külön várólistára kerülnek. A pályázok várólistára kerülésének a sorrendje:

  •  szociális pályázatot leadott hallgatók a szociális pontszám csökkenő sorrendje alapján;
  •  szociális pályázatot le nem adott hallgatók a felvételi pontszámuk csökkenő sorrendje alapján.