Pályázati eredmények

Utazási és konferencia pályázat előzetes eredmények 2019/2020 ősz

Elérhetőek az Utazási és konferencia pályázat előzetes eredményei. A kifizetés várható időpontja: 2019. december 10.

Neptun-kód Pontszám
CTX9GE 75
JOBJX9 56
L688IJ 56

Jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet 2019. november 15. 12:00-ig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.