GYIK

AIT pályázat (11)

Igen, szükséges.

Igen, legalább B2-es angol nyelvtudás szükséges, amelyet igazolni is kell.

Nem, ezt központilag intézik el, ezáltal nincs teendőd vele.

Az elbírálás során az előző két aktív félév súlyozott tanulmányi átlagát vesszük figyelembe.

Az adatlapon megadott elérhetőségen leszel értesítve.

A palyazat@vik.hk-n tudod leadni a pályázatodat a kitöltött adatlap, a nyelvtudás igazolás és a SARS-COV-2 elleni kétszeri oltási igazolás csatolásával.

A Graphisoft Parkban található az AIT épülete.

1-essel kell megjelölni azt a tantárgyat, amelyiken a legjobban szeretnél részt venni. Ezen kívül 2-essel kell megjelölni 1-3 darab tantárgyat, olyanokat amiket akkor szeretnél felvenni, ha az 1-essel megjelölt tárgy hallgatására nincs mód.

Igen, van lehetőséged pályázni. Viszont ahogy a kiírásban is szerepel az MSc-s és azok a BSc-s hallgatók, akik legalább 4 lezárt félévvel rendelkeznek BSc-n prioritást élveznek.

Igen, van lehetőséged pályázni.

Igen.

Bprof szakmai gyakorlat (8)

Azon témák közül van lehetőséged választani, melyek elérhetőek a kooperatív portálon. Ott viszont nem vagy a saját specializációdra korlátozva, bármelyik másik specializációra kiírt témát is felveheted.

480+660=1140 munkaórát.

Ezek évről évre változnak, a kari vezetés mindig tart ezzel kapcsolatos tájékoztatókat a hallgatók számára. A hozzávetőleges időpontokat a kooperatív képzés szabályzata tartalmazza.

Az egyes cégekkel való kapcsolatfelvételkor szükséges mellékelni önéletrajzot, kísérőlevelet és motivációs levelet. Ezek formai követelményeiről a kooperatív képzés portálján, a jobb felső sarokban találsz információt (SCH tájékoztató)

A BProf képzésen a szakmai gyakorlat egyenlő a kooperatív képzéssel. Ez a képzés ideje alatt, az 5-6. félévben, 10 hónapon keresztül (szeptember 1 – június 30) tart.

Ezt specializációra kerülés után tudod megnézni a kooperatív képzés portálján (kooperativ.vik.bme.hu). Itt láthatod az összes fogadó vállalatot és azok témáit.

Az első félévben, tehát az első öt hónapban heti 3*8=24 órát kell teljesíteni. A második félévben, azaz a második öt hónapban heti 4*8=32 órát kell teljesíteni.

Nem tudod olyan vállalatnál teljesíteni a kooperatív képzést, amelyik nem kínál témát a kooperatív képzési portálon.

Diákhitel (3)

Diákhitel1 – szabad felhasználású

Diákhitel2 – felsőoktatási képzési költségekre

A Diákhitel1 igénylésére a tanulmányi félév során a beiratkozást, illetve bejelentkezést követően legkésőbb a tárgyév december 15-éig, illetve a tárgyév május 15-éig van lehetőség.

A Diákhitel2 folyamatosan igényelhető.

„Neptun->Ügyintézés->Diákhitel igénylés->TE Diákhitel igénylés (jobb felül, lila színű)

További infó:
https://www.diakhitel.hu/erdeklodom/diakhitel1/hogyan-juthat-a-diakhitel1-hez/hogyan-lehet-diakhitel1-et-igenyelni.html

Elbocsátás (9)

Nincs.

Az elbocsátás történhet tanulmányi okból (elégtelen tanulmányi teljesítmény következményeként), saját kérésre, átvétel miatt (más felsőoktatási intézménybe, illetve szakra), be nem jelentkezés miatt, passzív félévszám túllépés miatt, fizetési hátralék miatt, jogviszony létesítéshez szükséges feltétel megszűnése miatt, illetve fegyelmi úton. A pontos leírásokat a TVSZ 19. fejezetében találod.

A TVSZ 64. § alapján, tanulmányi okból történő elbocsátásra kerül sor abban az esetben, ha végbizonyítványodat a képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzed meg, vagy legalább egy tárgyból tett sikertelen vizsgáidnak (szigorlataidnak) száma eléri a hatot, vagy egy tantárgy kreditpontját hatszori tantárgyfelvétel után sem sikerül megszerezned, vagy halmozott súlyozott tanulmányi átlagod nem éri el alapképzés/osztatlan képzés esetén a 2,25 értéket a beiratkozást követő negyedik aktív félév végén, mesterképzés esetén a 2,50 értéket a második aktív félév végén, vagy az utolsó három aktív félévedben nem szereztél legalább 20 kreditpontot, vagy korábbi jogviszonyod megszűnését követően újra felvételt nyert hallgatóként a beiratkozástól számított első három aktív félévedben nem szereztél legalább 10 kreditpontot.

Elbocsátási kérelmed a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt tudod leadni, a 032-es kérvény formájában.

Sajnos 6. vizsga/szigorlat esetén nem lehet fellebbezni.
6. tárgyfelvétel esetén a TVSZ 64. § c) pontja alól felmentést lehet kérni a méltányossági kérelemmel.

Amennyiben ugyanarra a szakra mész nem érdemes kijelentkezni. A KTH automatikusan meg fogja szünteni a régebbi jogviszonyt.

Az őszi féléves matricával március 31-ig.
A tavaszi féléves matricával október 31-ig.

Igen, a vizsgaidőszakodat még végigcsinálhatod.

Előfordulhat olyan eset, amikor joggal bízhatsz abban, hogy elfogadják a méltányossági kérelmedet. Erről részletesebben a TVSZ. 214. § (4) bekezdésében tájékozódhatsz.

Erasmus (31)

Igen, ajánlott a 022-es kedvezményes tanulmányi rend igénylése, mely tárgyalási alapot ad számodra az oktatókkal az egyes számonkérések különböző időpontra való ütemezésére.

Igen, a pályázat feltétele, hogy a mobilitás során a teljes félévben aktív jogviszonnyal rendelkezz.

Igen!

Az ösztöndíj mértékét a célország határozza meg.

ECTS = European Credit Transfer System
Az EGT tagállamokban hallgatott tárgyakat az alábbi módon fogadtathatóak el:
– A (excellent) megfelel a jeles (5)
– B (very good) megfelel a jeles (5)
– C (good) megfelel a jó (4)
– D (satisfactory) megfelel a közepes (3)
– E (pass) megfelel az elégséges (2)
– F (fail) megfelel az elégtelen (1)

A Neptun renszerben a pályázat leadásakor szereplő minmimum B2-es komplex nyelvvizsgát.

Az alábbi oldalon letölthető listában szereplő intézményi férőhelyekre lehet pályázatot leadni.

– Önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
– Motivációs levél magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
– Előzetes tanulmányi terv(ek)
– Kiegészítő dokumentumok

– Önéletrajz magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
– Motivációs levél magyarul és a választott intézmény(ek) oktatási nyelvén
– Előzetes tanulmányi terv(ek)
– Kiegészítő dokumentumok
Nyelvvizsgák mellékelésére nincs szükség, a Neptun rendszerben lévő nyelvvizsgák kerülnek értékelésre a pályázat elbírálása során. Kivételt jelent, ha a fogadó intézmény pl.: ILTS vagy TOEFL nyelvvizsga meglétét határozza meg.

A mobilitás alatt 15 kredit teljesítése a kötelező, azonban ha ettől kevesebb kreditet teljesítesz a pályázati kiírásban meghatározottak szerint vissza kell fizetned az ösztöndíjad.

Súlyozott tanulmányi átlagot.

Az utolsó két tanulmányi féléved.

A pályázati kiírásban szereplő határidőig van lehetőséged az erasmus@bme.hu címre írt levélben lemondani a férőhelyedet.

Nem, ilyen kérés nem lehetséges.

Igen, ehhez a vik.hk honlapján publikált Erasmus közéleti mintasablon kitöltése szükséges.

Igen, a külföldön teljesített tárgyak közül 10 kredit elismertetése kötelező, kivéve végzős hallgatók esetén, nekik nem kell kreditet elismertetni.

Neptun rendszerben a 764-es kérvény leadásával.

Vagy kapcsolatként. Azonban minden esetben a saját felelősséged, hogy a fogadó intézménnyel egyeztesd, hogy a megfelelő nyelven tudsz-e tárgyakat hallgatni a fogadó intézménynél.

Az NKI honlapján a végleges eredmény (2024.03.22.) hirdetést követően.

Jelen pályázati felhívás keretein belül egy félévre, a 2024/25-ös tanév őszi félévére.

Nem, az EGT államokban eltöltött félévek nem számítanak bele a vizsgált időszakba.

A munkát a saját időbeosztásoddal kell, hogy összeegyeztesd, a pályázati kiírás nem zárja ki, hogy a mobilitás során dolgozz.

Ha korábbi tanulmányaid során legalább két aktív félvére bejelentkeztél és 52 megszerzett kredittel rendelkezel abban az esetben igen.

Az adott tárgyak tantárgyfelelőseivel ajánlott az előzetes egyeztetés abban az esetben, ha a tárgyat egy a BME-n is hallgatható tárgynak szeretnéd elismertetni.

Igen, ehhez a vik.hk honlapján publikált Erasmus demonstrátori igazolás mintasablon kitöltése szükséges.

Igen!

Nem, képzésváltás esetén olyan intézményekre pályázhatsz, ahol mind BSc és MSc képzés is elérhető.

Igen!

Országonként eltérő a megélhetéshez szükséges költség, azonban az Erasmus álltal biztosított ösztöndíj nem minden esetben fedezi a teljes megélhetési költséget.

Nem, csak a két utolsó hazai aktív félév számít a kollégiumi férőhely kiosztása során.

A külföldön tartózkodással kapcsolatos teendőket minden esetben magadnak kell intézned, nem jár az ösztöndíjjal kollégiumi elhelyezés a fogadó intézménynél.

Hallgatók az oktatásért ösztöndíj (HAO) (24)

Nincs minimális pontszám.

A pályázaton elérhető maximális pontszám 170 pont.

Nem, több demonstrátori tevékenység esetén sem számítható be.

Igen, amennyiben a dokumentum Microsoft Word (.doc/.docx), OpenOffice Document (.odt) vagy LaTeX formátumú.

A pályázat leadási határideje előtt minimum 5 nappal.

A résztvevők számát a konzi.vik.hk-n feltüntetett adatok alapján vesszük figyelembe. A konzitartó feladata a résztvevőket emlékeztetni a honlapon való bejelentkezésre és értékelésre.

Az őszi félév esetén 2022. február 1. – 2022. augusztus 31., a tavaszi félév esetén 2022. szeptember 1. – 2023. január 31. a beszámolási időszak.

Igen, helyette a Hallgatók az oktatásért ösztöndíjban tudod elismertetni konzultáció tartási tevékenységed.

Igen, helyette a Hallgatók az oktatásért ösztöndíjban tudod elismertetni jegyzetírói tevékenységed.

A Hallgatói Képviselet Pályázati Munkacsoportja bírálja el a pályázatokat a kiírásban megfogalmazott pontrendszer alapján.

A palyazat@vik.hk e-mail címen jelezd a képzés, a tantárgy, a tárgykód és a tárgyfelelős oktató megnevezésével.

A konzultációt meg kell hirdetni a konzi.vik.hk-n és a konzitartó feladata, hogy emlékeztesse a résztvevő hallgatókat a konzultáción való részvétel jelzésére és értékelésére.

Nem, mivel a pályázatban csak olyan konzultációk vehetők figyelembe, amelyek a konzi.vik.hk-n meghirdetésre kerültek.

Igen.

Nem, csak olyan tárgyból adhatsz le jegyzetet, amelyből nem folytattál demonstrátori vagy gyakorló tanári tevékenységet.

Sajnos nem, mivel az 50 fő feletti – tehát 51 fő vagy attól több – résztvevőszámmal rendelkező konzultációkért kapható meg a pontok másfélszerese.

Az értékelések alapján kapható pontok másfélszeresét.

A konzi.vik.hk-n leadott értékelések átlaga alapján megkapott pontszám másfélszeresét. Tehát ha az értékelések átlaga 4, akkor a konzultációra kapható pontszám maximum 6 pont.

Nem, mivel csak az olyan konzultációkért lehet pontot kapni, ahol legalább 5 hallgató részt vett a konzitartókon kívül.

Igen, ez egyszer félévente egyszer pályázható ösztöndíj.

A pályázati kiírás alapján sajnos nem.

Igen.

Igen.

A demonstrátori tevékenység nem számítható be a pályázat során.

Juttatás (40)

Amennyiben az igazoláson olyan személy is szerepel, aki már nem a háztartás része (pl.: külföldre költözött testvér), erről a tényről közjegyző előtt tett, 2 évnél nem régebbi (a pályázási időszak végétől számított) nyilatkozat bemutatása szükséges. A nyilatkozatot testvérednek és a szüleidnek kell tennie.

Igen, elegendő, ha csak egy háztartásban élőkről szóló igazoláson szerepel, mivel ez már önmagában igazolja a különélés tényét. Emellett szükséges a gyermektartás valós összegének igazolása mindkét szülő két tanú előtt tett írásos nyilatkozatával.

Amennyiben már nem egy háztartásban élnek és a pályázathoz csatolod a per indításáról szóló bírósági jegyzőkönyv másolatát, úgy elfogadható ez a körülmény. Továbbá szükséges a gyermektartás valós összegének igazolása mindkét szülő két tanú előtt tett írásos nyilatkozatával.

Nem elegendő. A kollégiumi oldalon (KEFIR-ben) a kollégiumi férőhely igénylésedet tudod leadni. Amennyiben szociális alapon pályázol, úgy a karod által megadott határidőig minden igazolást be kell szerezned, és fel kell töltened a NEPTUN (917-es) kérvényhez mellékletként, az ott megadott eljárásrend alapján. Ez a határidő megelőzi a szociális támogatásét, ezért fontos, hogy időben kezd el beszerezni az igazolásokat. Pontos időpontot az aktuális pályázati kiírásban találsz.

Igen, érvényes, amennyiben az őstermelői igazolványon szerepel, hogy nem váltottatok ki betétlapot a kért évre.

Az EHK ESZB aloldalán a PÁLYÁZATOK >> Dokumentumok menüpont alatt találod a szükséges igazolásmintákat.

Mindenképp vedd fel a kapcsolatot a kari Szociális Referenssel, aki pontos tájékoztatást tud adni az igazolások pótlásának menetéről.

Nem regisztrált álláskereső a Járási hivataltól kérhet igazolást arról, hogy nincs beregisztrálva álláskeresőnek, vagy nem szerepel a nyilvántartásban.

 1. rászorultsági kategória:Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: fogyatékossággal élő, egészségügyi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva.
 2. rászorultsági kategória:Az a hallgató, aki a Szociális Bizottság előtt maradéktalanul igazolja a következők egyikét: hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy félárva.

Alaptámogatásra akkor vagy jogosult, ha államilag támogatott képzésen tanulsz, az adott képzési szinten az első aktív félévedet kezded meg, eléred az adott félévi szociális támogatás elnyeréséhez tartozó minimum pontszámot, és a pályázatod alapján valamely rászorultsági kategóriába tartozol.

Elsőre elég soknak hangozhat a 50.000 Ft, de nézzük, hogyan is jött ez ki:

~ 10.000-20.000 Ft kollégiumi (vagy egyéb lakhatási) díj, internet díj, stb.

~ 30.000 Ft a havi szintű étkezési és tisztálkodási költségeket fedezi. Illetve ide számíthatjuk a ruházkodási költségeket is.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a 50.000 Ft tényleg egy reális becslés a havi szükséges jövedelemre. A  fenti összeg szórakozási, kultúrális lehetőséget nem is tartalmaz.

A pontozási rendszert a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza, melyet megtalálsz a HSZI oldalon.

Alapvetően igen, de fontos, hogy ilyenkor indokold a lakcímváltozás okát. Mindenképpen vedd fel a kapcsolatot a kari Szociális Referenssel, aki pontos tájékoztatást tud adni az igazolások pótlásának menetéről.

Természetesen igen. A személyi igazolványt helyettesítheted az igazoláslista 4.1-es bekezdésében foglaltakkal.

A nem magyar nyelvű igazolásokról szükséges fordítást hoznod, de nem feltétlen kell hivatalosnak lennie.

Öneltartó az a pályázó, akinek nincsenek eltartói, gazdaságilag önálló háztartást képez, és akinek szülei/rokonai a megélhetését semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési költségek) nem tudják, vagy nem kívánják támogatni.

Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki

 • súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy
 • ápolási díjat folyósítanak utána, vagy
 • aki gyámság/gondnokság alatt áll

Tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig nem töltötte be a 25. életévét, és

 • még nem iskoláskorú gyermek, vagy
 • nappali munkarendű közoktatásban vesz részt, vagy
 • felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide), vagy
 • nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt.

Eltartónak minősül az öneltartó pályázó, a családfenntartó személy és minden, a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.

Csak abban az esetben, ha az egyetemet állami ösztöndíjas képzésen kezdted meg, és lenne még hátra állami ösztöndíjas féléved (pl. tanulmányi okból soroltak át).

Igen, szükséges a helyi önkormányzattól egy igazolást beszerezned. Ezt helyettesíthető a közjegyző előtt tett, 2 évnél nem régebbi nyilatkozattal.

Karonként eltérő a bírálás menete. A pályázati időszakot követheti egy zárt bírálási időszak, ahol a pályázatodat előbírálják. Ezt követően (vagy enélkül) következik az az időszak, amikor a kari referensed által megadott időpontok egyikén meg kell jelenned szóbeli elbírálásra, ahol az igazolásaidat le kell adnod, valamint ekkor készül el a pontszámodat igazoló adatlap.

A beérkezett pályázatok alapján határozza meg az ESZB a minimum pontszámot. Ez félévenként változó, de mindig pozitív pontszám.

Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló dokumentumon szerepel olyan személy, aki ténylegesen nem él ott, úgy az Igazoláslista 4.4-es pontja alapján közjegyző előtt tett 2 évnél nem régebbi nyilatkozat kell a különélés tényéről.

Az ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő, ha valaki nagycsaládos (vagy egyéb rászorultsági kategóriába tartozik), szükséges elérni az adott félévben meghatározott minimum pontszámot is.

Amennyiben az útmutató úgy rendelkezik, hogy szükséges bemutatnod ezt az igazolást, úgy a banktól kérned kell igazolást az adott időszakban előforduló jóváírásokról.

Igen, elfogadhatók a bankszámla kivonatok is, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tud kiállítani friss igazolást a nyugdíj összegéről.

Nem, a leadott igazolásokat visszaszolgáltatni nem áll módunkban.

Elfogadható, ha a pályázathoz csatolod az ott élő személyek két tanú előtt tett – lakcímükről szóló – nyilatkozatát. Az ehhez szükséges igazolásmintákat az EHK ESZB aloldalán a PÁLYÁZATOK >> Dokumentumok menüpont alatt találod.

Az EHK ESZB aloldalán keresztül külön segédlet érhető el a külföldön élő hallgatók számára. A szükséges igazolásmintákat a PÁLYÁZATOK >> Dokumentumok menüpont alatt találod.

Két tanú előtt tett eredeti, vagy közjegyző előtt írt nyilatkozat beszerzése szükséges. Mindenképpen vedd fel a kapcsolatot a kari Szociális Referenssel, aki pontos tájékoztatást tud adni.

A saját jövedelmet csak öneltartó, családfenntartó pályázók esetén kell feltüntetni.

Amennyiben ezzel a szóbeli bírálat során szembesülsz, jelezd azonnal a bírálódnak. A személyes bemutatási időszak végéig jelezheted ezt a kari Szociális Referensednek. Az ezt követő fellebbezési időszakban hivatalos fellebbezéssel élhetsz, melyet az EHK bírál el. A fellebbezés határidejét az aktuális pályázati kiírásban találod. Az EHK döntésével szemben pedig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordulhatsz további jogorvoslati kérelemmel.

A munkáltatónak egy bizonyos idő után már nem kötelessége a munkáltatói igazolás kiállítása, azonban a távozás után 1-2 hónappal még lehet, hogy ki tudják állítani. Amennyiben nem tudják, vagy nem hajlandóak, a bérszámfejtési papírokat is el tudjuk fogadni. Ennek hiányában mindenképp keresd fel a kari Szociális Referenst alternatív megoldásért.

Elfogadható. Az a fontos, hogy a pályázatban kiírt évről szóljon. (pl. 2019-as év NAV igazolása 2020 őszén kérhető már, de még 2021 tavaszán is szükséges, mert a 2020-es igazolás még nem készült el)

Igen, ebben az esetben a NAV megtagadja az igazolást kiállítását és erről ad egy határozatot, melyet csatolnod kell a pályázatodhoz.

Amennyiben bővebb időszakról szól, de szerepel benne havi lebontásban a megfelelő hónapok jövedelme, elfogadható, más esetben nem.

Nem, azt a háztartást kell leigazolnod, amelybe gazdaságilag tartozol, vagyis akivel anyagi szempontból egymást támogatjátok lakhatási, étkezési, közüzemi költségeket együtt fizeted.

Igen, szükséges. Amennyien nem magyar nyelvű igazolás, szükséges azok nem hivatalos fordítása.

Igen, igazolhatod, amennyiben a megfelelő időszakról hozod a bankszámlakivonatokat.

Igen, kitakarhatod úgy, hogy egyértelműen eldönthető legyen, hogy a kitakart tétel kiadás. A jóváírásokat viszont nem takarhatod ki.

Kollégium (2)

Igen, de ebben az esetben a kollégiumi díj összege magasabb: egy főre jutó kollégiumi normatíva egy hónapra számított összege (ami most: 11650 Ft), plusz az állami (rész)ösztöndíjasok által fizetendő kollégiumi térítési díj (Schönherz most 9320 Ft), összesen 20970 Ft.

Az érvényes kollégiumi férőhelypályázat szükséges feltétele a https://kefir.bme.hu oldalon leadott sikeres jelentkezés. A BSc képzésben első aktív félévüket megkezdő hallgatók elkülönített helyekre kerülnek, amely helyek száma 280. A kollégiumba jelentkezett hallgatókat az alábbi szempontok alapján vesszük fel:

 1.  A BSc képzésben első aktív félévüket megkezdő hallgatók számára fenntartott férőhelyek 30%-át az egyetemi felvételi pontszámok csökkenő sorrendje alapján töltjük fel.
 2.  A további férőhelyek a szociális alapon pályázó hallgatók között kerülnek kiosztásra az Egységes Szociális Rendszerben (továbbiakban: ESZR) leadott, az adott félévre szóló Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat alapján meghatározott pontszám alapján. A kollégiumi férőhely elnyeréséhez szükséges minimális szociális pontszám a pályázatok elbírálásakor kerül meghatározásra. A nullánál nem nagyobb szociális pontszámot elért hallgatók kizárólag szociális alapon nem részesülhetnek férőhelyben.
 3.  Amennyiben a rendelkezésre álló férőhelyek az 1. és 2. pontok alapján nem kerülnek feltöltésre, a fennmaradó férőhelyeket az egyetemi felvételi pontszámok csökkenő sorrendje alapján töltjük fel.

Az első aktív félévüket megkezdő BSc hallgatók külön várólistára kerülnek. A pályázok várólistára kerülésének a sorrendje:

 •  szociális pályázatot leadott hallgatók a szociális pontszám csökkenő sorrendje alapján;
 •  szociális pályázatot le nem adott hallgatók a felvételi pontszámuk csökkenő sorrendje alapján.

Különeljárási díjak (6)

Ha nem fizeted be őket, akkor lejárt idejű tartozásod lesz. Ez többek közt azt jelenti, hogy nem tudsz vizsgára jelentkezni, nem tudsz tárgyat felvenni. Ezen felül megjelenik egy késedelmi díj is a neptunban, amit szintén ki kell majd fizetned.

A vizsgáról való távolmaradás esetében a különeljárási díj 5500 Ft

A zárthelyi dolgozat újbóli pótlása esetén, a különeljárási díj mértéke a hallgatói normatíva 2,5%-ának száz forintra felkerekített összege: 4500 Ft (2020)

A különeljárási díjakról a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete rendelkezik.

Nem.

Egy tárgyból a harmadik, és minden további vizsga díjköteles. Vizsgánként 4500 ft-ot kell fizetned.

Méltányossági kérelem (5)

Alapvetően csak a második oktatási hét végéig van lehetőséged a féléved utólagos passziváltatására. Ezen túl a méltányossági kérelmed csak abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben az ténylegesen méltányolandó, és ezt megfelelő igazolásokkal tudod alátámasztani (például orvosi igazolás).

Ebben az esetben a kérelmed nem veszik el, azt más célból újra felhasználhatod a képzés során.

A képzésed során egy alkalommal, egy egyéni méltányolást igénylő esetben van lehetőséged élni az ún. méltányossági kérelmeddel. A kérelem felmentést ad a TVSZ valamely pontja alól, így azt a célt szolgálja, hogy egy speciális esetben attól eltérően rendelkezzenek. És biztosítja a lehetőséget a tanulmányaid zavartalan folytatására egy olyan esemény során, amely külön méltányolást igényel (például betegség miatti tanulmányi nehézségek).

A méltányossági kérelmed Neptunon keresztül tudod leadni, a 002-es kérvény formájában. A kérvényben hivatkozni kell arra a TVSZ pontra, ami alól felmentést szeretnél kérni, valamint a kérelmed indokolnod kell, illetve lehetőséged van mellékletek csatolására is (például orvosi igazolás).

Lehetőséged van a 001 kérvénnyel jogorvoslatot kérni a méltányossági kérelem elutasításával kapcsolatban.

Oktatás (1)

Vizsgarészenként a 40% elérése.
Vizsgarész a szóbeli, illetve az írásbeli. Írásbelin az egyes tárgyakból külön-külön NEM SZÜKSÉGES a 40% elérése, csak összesítve.

Oktatás járványhelyzet alatt (6)

A jelenlegi kari álláspont szerint:

 1. Minden tantárgy utolsó összegző teljesítményértékelését (amelynek sikeressége esetén a tantárgy kreditjét a hallgató megszerzi) jelenléti formában kell megtartani.
 2. A félévközi összegző teljesítményértékelések formája megegyezik a tantárgy oktatási formájával, kivéve, ha az 1. pont szerint jelenlétben kell tartani.

Az általános védelmi intézkedések betartása, maszk viselete és 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező. 

Személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelésen kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy vehet részt. 

A távolléti oktatás kétféle formában szervezhető:

 1. valós időben (a jelenléti foglalkozás órarendi időpontjában, információs rendszerek útján), illetve 
 2. aszinkron módon (információs rendszerben közzétett tanulástámogató anyagok, konzultációs lehetőségek).

Igen, a testnevelés órák esetében továbbra is elvárt a jelenlét és az aktív részvétel.

Igen, továbbá a tanteremben csak annyi hallgató tartózkodhat, hogy közöttük minden irányban legalább 1,5 méteres védőtávolság biztosított legyen (sakktáblás elrendezés). 

Jelenléti laboratóriumi gyakorlatok esetén a 1,5 méteres védőtávolság megtartása ajánlott.

Felvétel rögzítése ugyan nem kötelező, amennyiben mégis készülnek, a Teams és/vagy a Moodle rendszerekben kerülhetnek feltöltésre.

Önköltséges finanszírozás (6)

Igen, amennyiben még nem fogytak el az államilag támogatott féléveid.

Az önköltségi alapdíjból csökkentés, kedvezmény a TJSZ vonatkozó szabálya alapján nem adható. Önköltségi díj csökkentést a 010 Önköltségi díj mérséklési kérelemben kérheted. Ezzel a kreditdíjból van lehetőséged kedvezményt kapni.

Alapvetően van 12 darab állam által támogatott féléved. Amennyiben csúszol elképzelhető, hogy lesznek olyan féléveid (BSc + MSc)-n belül, ahol már átsorolnak önköltségesre. Lehet annyit taktikázni, hogy mivel az MSc képzések általában drágábbak mint a BSc, úgy a BSc féléveidből párat te fizetsz, és úgy az MSc-n belül annyival kevesebbet kell majd fizetni.


Támogatott félévek eloszlása (szemeszterek+2):
BSc képzésen max 9 szemeszter,
BProf képzésen max 8 szemeszter,
MSc képzésen max 6 szemeszter.

Késedelmi különeljárási díjat vagy köteles fizetni, amelynek mértéke 1.400 Ft.

A 012/B kérvényt szükséges leadnod a Neptunban.

Igen, amennyiben még nem fogytak el az államilag támogatott féléveid.

Pályázat (9)

Ami fontos, hogy kiutazás előtt jelezned kell és le kell adnod az akkor már meglévő dokumentumokat. A többit a hazaérkezés után kell behozni. A részletes információk megtalálhatóak a pályázati kiírásban a http://vik.hk oldalon.

Igen, ekkor feltétlenül írj nekünk egy levelet a palyazat@vik.hk címre, amiben elküldöd a meglévő dokumentumokat, vagy ha ez sem megy, akkor is küldj legalább egy rövid leírást.

A pályázati kiírásnak megfelelően kell eljárni. A félév során egy adott tárgyból kell elektronikus segédanyagot készíteni, amit az oktatóval kell lektoráltatni. Ezután a pályázati adatlapot kell kitölteni elektronikusan, és leadni személyesen a HK irodában (SCH 104).

Amennyiben a tárgyból nem készült még megfelelő jegyzet, akkor igen. Illetve ha a jegyzeted valami kiegészítést tartalmaz a már meglévőhez képest. Mivel a kiírásban nincsenek megjelölve tárgyak, ezért minden tárgyból várjuk a jegyzeteket, de csak a fent említetteket tudjuk figyelembe venni.

A tanév során több pályázatot is kiírunk: Szakmai KBME, Villanykari Közéleti Ösztöndíj, Digitális segédanyag ösztöndíj, Sportösztöndíj, Konzultáció ösztöndíj, Utazási és konferencia ösztöndíj, Khan Academy ösztöndíj, Képviseleti ösztöndíj, Közélet vezetői ösztöndíj, AIT ösztöndíj

A legtöbb pályázatnál az elektronikusan kitöltött adatlapot kell behozni a HK irodába (SCH 104).

A kérdésedet a palyazat@vik.hk e-mail címre küld el, és mi készségesen válaszolunk 2 napon belül.

Nem, mivel a pályázat célja a saját utazási költséged csökkentése.

Ez esetben az EHK utazási pályázatát ajánljuk a figyelmedbe, ahol az Európán kívülre történő utazások esetén akár 100000 Ft-ot is lehet kapni.

http://www.ehk.bme.hu/pages/hu/fm/palyazat/ehk-utazasi-palyazat.php

Passzív félév (8)

Igen van. Ebben az esetben is ugyanaz a jelentkezés módja.

Igen.

Ha elmulasztod a bejelentkezést a félévre.
Nem fizeted be a tartozást.
Dokturanduszok elmulasztják a munkaterv leadását.

A TVSZ 69. § alapján elbocsátásra kerülsz.

031/A Bejelentkezés visszavonása:
őszi félévben október 14-ig
tavaszi félévben március 14-ig


031 Utólagos passzív félév kérése: Az első oktatási hét első napjától a félév utolsó napjáig.

A Neptun rendszeren belül az Ügyintézés / Beiratkozás / Bejelentkezés menüpontnál az aktuális félévet passzívnak állítod. (A be nem állított félévet a Neptun automatikusan passzív félévként kezeli.)

A passzív félévek nem csökkentik az államilag támogatott félévek (kezdetben 12) számát.

Nem. Viszont az alapképzés során egymást követően legfeljebb kettő, öszszesen legfeljebb négy passzív félév engedélyezett, különben elbocsátásra kerülsz. (A képzési idő kétszeresébe (amit ha túllépsz, szintén elbocsátanak) a passzív félévek száma is beletartozik.)

Specializáció (11)

Méltányosságod terhére (egy alkalommal), a specializációra kerülésed kezdetétől számított fél éven belül, a Neptunban benyújtott méltányossági kérvénnyel a specializáció vagy ágazat, illetve hozzárendelt tanszék megváltoztatását. (Bsc,Bprof)
Ekkor nem kerülsz be automatikusan a specializációra. Újra végig kell csinálni a felvételi folyamatot.

Vizsgaidőszak végén történik a besorolás. Újra besorolni nem fognak, viszont ha eddig nem kerültél besorolásra és az utóvizsgával teljesíted a specializációfelvétel feltételeit, akkor besorolnak.

A rangsorátlagot BSc-n az első 4 (BProf: első 3) félév mintatanterv szerinti tantárgyainak eredménye alapján kell kiszámítani. A számítás módja a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott összege osztva 120 (BProf: 90) kredittel.

Specializációválasztására azon hallgató jogosult, aki a specializációválasztást megelőző vizsgaidőszak végéig megszerzett legalább 90 kreditpontot a mintatanterv szerint, teljesítette a mintatantervben az első két szemeszterre előírt tantárgyakat (a testnevelés kivételével),  szerzett legalább 20 kreditpontot a mintatanterv szerinti 3. szemeszter tantárgyaiból, és teljesítette a szakhoz kötött szigorlati tantárgyat.


Villamosmérnöki szakon specializációra csak az a hallgató kerülhet, aki teljesíti az adott specializációhoz kötődő szakmai tantárgyat.

https://specializacio.vik.bme.hu/Eredmeny/KorabbiEredmenyek

A választott specializációkra a Neptun rendszeren keresztül adható le a jelentkezés. A beállított rangsornak pár napon belül meg kell jelennie a specializáció minisiteon.

Nem. El kell érned az adott specializációhoz tarozó bekerülési átlagot is.

Igen, a kérelem elfogadása esetén a következő félévtől kikerülsz az eredeti specializációról, és részt vehetsz a következő besoroláson ugyanazokkal a feltételekkel, mint azok
a hallgatók, akik még nem voltak specializáción.

Ebben az esetben ajánljuk leadni a 999-es kérvényt. A kérvényben ne felejts el a méltányosságodra hivatkozni. Azonban nincs rá garancia, hogy a kérvényed elfogadásra fog kerülni, így mindenképpen figyelj oda a határidőre.
A késedelmes jelentkezés a besorolás menetén nem változtat.

A Tanköri foglalkozások teljesítése előnyt jelent pályázatok elbírálása, egyes jutalmak, ösztöndíjak (pl. KBME ösztöndíj) odaítélése, és a specializációválasztás besorolási eljárása során is. Specializációválasztás folyamán mindkét Tanköri foglalkozás tantárgyból megszerzett aláírással kiválthatod a mintatantervben az első két szemeszterre előírt tárgyaid egyikét, vagy a legalább 20 kreditpont helyett elég 15-öt szerezned a mintatanterv szerinti 3. szemeszter tantárgyaiból.

Nem számítanak bele. Kivéve, ha az első 4 félévben vannak a mintatantervben.

Szabadon, kötelezően választható tárgyak (11)

Bármilyen, bármely egyetemen oktatott tárgy.
(A szabadon választható tantárgyakat a képzések szakbizottságai három kategóriába sorolják:
Ajánlott egy tantárgy, ha azt a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli.
Befogadott egy tantárgy, ha az a hallgató általános érdeklődésére tarthat számot, de szakmailag kevésbé kapcsolódik a képzéshez.
Tiltott egy tantárgy, ha az a képzésben szereplő tantárgyakkal a TVSz-ben megengedett mértéknél nagyobb átfedést tartalmaz, így teljesítése kredittel nem elismerhető.)

Azok a szabadon választható tantárgyak, amelyeket a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli.

Igen. Amennyiben a kötelezően választható tantárgyaid teljesítése során több kreditet szereztél, mint amennyit a tanterved szerint teljesítened kell, akkor a többlet a szabadon választható tantárgyak körében teljesítendő kreditként kerül elszámolásra.

Nem kell.

Villamosmérnöki szakon 2 kötelezően választható tantárgy teljesítése szükséges a specializációra kerüléshez a mintatanterv szerint.
Mérnökinformatikus és üzemmérnök-informatikus szakon nem kell ilyet teljesíteni.

BSc és BProf képzés: 10 kredit
MSc képzés: 6 kredit

BSc képzés (2013-ig felvetteknek): 10 kredit (5 tantárgy)
BSc képzés (2014-től felvetteknek): 8 kredit (4 tantárgy) (maximum 4 kreditnyi VIK-es, minimum 4 GTK-s)
MSc képzés: 6 kredit (3 tantárgy)

Nem számítanak bele. Kivéve, ha az első 4 félévben vannak a mintatantervben.

Igen. Amennyiben valaki elbukja a 0. matek ZH-ját és a bevezető matematikát, akkor újra a 0. zh-t kell teljesíteni a félévben.

Itt találod a tárgyak listáját: https://www.vik.bme.hu/page/335/

Szakdolgozat, abszolutórium, záróvizsga (19)

BSc-n: Igen.
Bprofon: Nem.

Nem szükséges. Tetszőlegesen választható ez is.

BSC Villamosmérnök (egyben felvételi is Msc Vill-ra):
Jelek és jelrendszerek 2. 1/3 súllyal (figyelembe veszi villamos energetika témaköreit)
Szakmai ismeretek (Digitális technika 1.-2., az Elektronika 1.-2. és a Méréstechnika) 2/3 súllyal

BSC Mérnökinformatikus (egyben felvételi is Msc Mi-ra):
Algoritmusok (Algoritmuselmélet és a Bevezetés a számításelméletbe 2. ) 1/3 súllyal
Szoftver ismeretek ( Szoftvertechnológia, a Szoftvertechnikák és az Adatbázisok) 2/3 súllyal

Bprof:
Egy specializációs tárgyból szóbeli záróvizsga,
komplex írásbeli vizsga és szakdolgozat védés szükséges

MSC:
Két tantérgyból kell Záróvizsgát tenni, ezekről részletesebben itt olvashatsz: https://www.vik.bme.hu/document/1344/original/MSc-ZV-170607.pdf A dokumentumon belül: TVSZ 151.§ (28)-(33)”

Mind BSc, mind osztatlan ötéves képzésben egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges (vagy azzal egyenértékű emeltszintű érettségi). Jó az egynyelvű és a kétnyelvű nyelvvizsga is. Az is C típusú (komplex) nyelvvizsgának számít, ha más nyelvvizsgaközpontban tetted le az A és B részét a nyelvvizsgának.

MSc esetén annyi megkötés van, hogy csak olyan élő idegen nyelv számít, amiből a területnek szakirodalma van, de ebben az esetben is elég a középfokú C típusú nyelvvizsga, akár ugyanaz is, mint BSc-n (pl. angol, német nyelv esetén).

BSc: A hallgató akkor veheti fel a tantárgyat, ha:
összesen legalább 174 kreditpontot szerzett, amelyből a mintatantervnek megfelelően legfeljebb 10 kreditpont származik szabadon választott tantárgyakból;
a mintatanterv szerinti első 4 félévre előírt kötelező tantárgyait teljesítette;
a 6. félév végéig előírt specializáció-és ágazati tantárgyait teljesítette.

Bprof:
összesen legalább 140kreditpontot szerzett, amelyből a mintatantervnek megfelelően legfeljebb 10 kreditpont származik szabadon választott tantárgyakból;
az Önálló laboratóriumtantárgyat teljesítette;
A Szakdolgozat-készítéssel párhuzamosan felvett tantárgyak eredményes teljesítése esetén az abszolutórium megszerezhető

MSc:
A hallgató akkor veheti fel a Diplomatervezés 1. tárgyat, önlab 1,2-t már teljesítette.
Diplomatervezés 2-t akkor, ha teljesítette a Diplomatervezés 1-et, megvan 84 kreditpontja és
(a) a mérnök informatikus szakon a hallgató specializációjáraelőírt felsőbb matematikaés a közös tantárgyak kreditpontjainak megszerzése;
(b) a villamosmérnöki szakon a hallgató specializációjára előírt felsőbb matematika, az egyik közös tantárgy és a választható természettudományos tantárgy kreditpontjainak megszerzése;
(c) az egészségügyi mérnöki szakon a mintatantervben előírt szigorlat teljesítése.

A szakdolgozat megvédésére a szóbeli záróvizsgán kerül sor.

Vizsgarészenként a 40% elérése.
Vizsgarész a szóbeli, illetve az írásbeli. Írásbelin az egyes tárgyakból külön-külön NEM SZÜKSÉGES a 40% elérése, csak összesítve.

Nem mehetsz záróvizsgázni.Ennek ellenére javasolt, hogy a konzulensedet keresd fel, hogy van-e lehetőséged késedelmes beadására az engedélyével, hogy ebben az időszakban tudjál záróvizsgázni. Amennyiben nincs rá lehetőség elbuktad a tárgyat és a következő félévben újra felveheted.

Teljesítened kell a tanulmányi és vizsgakövetelményeket (mintatantervi tárgyakat), szakmai gyakorlatot és megszerezned a kellő számú kreditet. A nyelvvizsga, szakdolgozat, diplomamunka elkészítése nem szükséges.

Tudsz, az a lényeg, hogy szóbeli Záróvizsgáig bekerüljön az abszolutórium.

Teljesítést követően 20 napon belül.

Mindenképp a KTH-s ügyintéződet keresd fel, akár telefonos úton is. Ha jelzed neki az anomáliát, akkor hamar megoldja a problémát.

A kari honlapon kerülnek ezek kihirdetésre. Itt találhatóak a releváns tárgyak:

https://www.vik.bme.hu/document/1345/original/bsc-zv-msc-felv-170607.pdf

https://vik.hk/dokumentum-kategoria/zarovizsga-feladatsorok

A kar hivatalos honlapjára szokott felkerülni hírként: vik.bme.hu

Igen.

Kiállítását követő vizsgaidőszak végén megszűnik a hallgatói jogviszony (sikeres MSc felvételi esetén is!)

Nem. Újra meg kell írnod, mivel a korábban megírt záróvizsga nem feleltethető meg későbbi felvételi vizsgaként.

Az oklevéleredményt, ha a tanulmányok során szigorlat, illetve szigorlatok kötelező teljesítését

a) írta elő a tanterv, akkor a 0,2×ZT+0,3×D+0,3×TÁ+0,2×SZ

b) nem írta elő a tanterv, akkor a 0,2×ZT+0,3×D+0,5×TÁ SZ az oklevél megszerzéséhez szükséges szigorlatok érdemjegyének egyszerű számtani átlaga, TÁ a teljes tanulmányi időszakra számított halmozott súlyozott tanulmányi átlag, ZT a záróvizsga tantárgyakból szerzett érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, D a szakdolgozatra, diplomamunkára megállapított érdemjegy.

Végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsgát akkor teheted, ha a szakfelelős –a záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egység vezetője és a specializációfelelős (ha van) véleményének ismeretében –a szakdolgozat (diplomaterv, diplomamunka) témáját aktuálisnak elfogadja. A korszerűtlennek minősített téma esetén új szakdolgozatot (diplomatervet, diplomamunkát) kell készítened.
Jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsgát nem tehetsz.

Szakmai gyakorlat (8)

Igen, van lehetőséged. Ha szeretnél élni a lehetőséggel beszélj a tanszéked szakmai gyak felelősével.
Megfelelő feltételek esetén a hallgató magának válaszhatja ki gyakorlathelyét és témáját. Belföldön csak olyan gyakorlóhelyen végezhető, mellyel a kar együttműködési megállapodást kötött.

Mérnökinformatikus alapszakon 8 hetet (320 munkaóra), villamosmérnöki alapszakon 6 hetet (240 munkaóra). Mérnökinformatikus mesterszakon 6 hetet (240 munkaóra), míg a kar többi mesterszakán 4 hetet (140 munkaóra).

A feladatlap véglegesítésének határideje: Legkésőbb a gyakorlat megkezdését megelőző hét első munkanapja. A beszámoló leadási határidejét a tanszéki szakmai gyakorlat felelős határozza meg. Ha a gyakorlóhellyel nincsen kari megállapodás, akkor ennek kezdeményezését úgy kell időzíteni, hogy a megállapodás létrejöjjön legalább a gyakorlat tervezett megkezdése előtt egy héttel.

A jelentkezés véglegesítéséhez fel kell tölteni az aláírt feladatlapot. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltételei: 15-20 oldalas beszámoló a végzett munkáról,
egy napi bontású, a külső konzulenssel hitelesített munkanapló és a külső konzulens által készített értékelő jelentés.

A szakmai gyakorlat szabályzat szerint a mintatanterv 6. és 7. félév közötti nyarán. Később is lehet, de végbizonyítványt nem lehet a szakmai gyakorlat sikeres teljesítése hiányában megkapni.

A szakmai gyakorlat szabályzat 4. pontja szerint a szakmai gyakorlat olyan gyakorlóhelyen végezhető, aminek megállapodása van a karral. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a kar megállapodást köthet a hallgató által választott gyakorlóhellyel (ha még nincs ilyen megállapodás).

Szorgalmi időszakban heti 20 órát, de ettől méltányossági terhére el lehet térni. Nyáron végzett szakmai gyakorlat esetében nincs ilyen megkötés.

Saját gyakorlóhely esetén, amennyiben a választott gyakorlóhellyel nincs még a karnak együttműködési megállapodása, annak megkötését kérvényezni kell a szabályzat 1.sz. mellékletének benyújtásával. Az 1.sz. mellékletet a tanszéki felelőshöz kell benyújtani.

Tanulmányi ösztöndíj (2)

Kreditindex alapján történik az osztás.

∑[(tárgy kredit)*(tárgy érdemjegy)] / 30

A Kari Hallgatói Képviseletek a kari elosztás következő félévre vonatkozó elveit, az eljárás menetét, határidejét az ösztöndíj odaítélését megelőző szorgalmi időszak kezdetéig meghatározzák, és nyilvánosságra hozzák honlapjukon.

Tárgyfelvétel (19)

Igen, bár nem ajánlott.

Amennyiben azonos félévű mintatantervi tárgyról van szó ilyen nem fordulhat elő, lehet találni olyan kombinációt, ahol ez nem lép fel. Amennyiben különböző félévű tárgyak ütköznek, úgy sajnos nem lehet mit tenni.

Minden intézményi tárgyat felvehetsz, aminek teljesíted az előkövetelményeit. Néhány tárgy esetén (főleg GTK-s tárgyakra jellemző ez) előkövetelményként szerepel, hogy az adott szakra járj (illetve előnyben részesítik az oda járó hallgatókat jelentkezésnél).

017-es kérvényt kell leadnod.

Keress más kurzust, vagy írj a tárgyfelelősnek, hogy számodra csak az az időpont jó. Általában korrektek ilyen tekintetben.

Igen, amennyiben nincs előtanulmányi megkötés. Az MSc-s képzésre beiratkozás után kell, majd akkreditáltatni az így teljesített tárgyakat. Arra figyelni kell, hogy csak akkor fogadják el, ha az akkreditálni kívánt tárgy nem kellett a BSc-s diplomához (tehát van rajta kívül 10 másik szabadon választható kredit).

A kedvezményes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak az előzetes időszak kezdete előtt általában két órával kezdődik. A Neptunban az Információk->Időszakok menüpont alatt meg tudod nézni az aktuális időtartamot.

NEPTUN>Tárgyak>Tárgyfelvétel>Minden további intézményi tárgy

Ha nem sikerül felvenned és teljesíted a tárgy előkövetelményeit, akkor add le a 017-es kérvényt.

Ahhoz, hogy egy másik egyetem tárgyát fel tudd venni, szükséged van arra, hogy vendéghallgatói jogviszonyt létesíts azzal az egyetemmel. Ehhez szükség van a KTB előzetes engedélyére (ahhoz, hogy a tárgyat később itt is elfogadtathasd), és a fogadó egyetemnek is engedélyezni kell. Teljesítés után pedig be tudod akkreditáltatni a tárgyat a BME-s képzésedre.

Igen. Ez lehetséges és vigyázni is kell vele, mert ekkor nem figyelmeztetnek. (például, ha véletlen bent maradt az aktív státusz)

Mérnökinformatikus(BSc): https://www.vik.bme.hu/page/1093/
Villamosmérnök(BSc): https://www.vik.bme.hu/page/1092/
Üzemmérnök-informatikus(BProf): https://www.vik.bme.hu/page/1116/
Mérnökinformatikus(MSc): https://www.vik.bme.hu/page/834/
Villamosmérnök(MSc): https://www.vik.bme.hu/page/833/
Gazdaságinformatikus(MSc): https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/gazdinfo/459.html
Egészségügyi mérnök(MSc): https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/egeszsegugyi/371.html

KTH->Események->Időpontok és időszakok vagy Neptun->Információ->Időszakok

Alapvetően emailen értesít a KTH (ez egyébként nem szokott megjönni). Amennyiben kitöltötted az összes OHV kérdőívet, úgy mindig jogosult vagy a kedvezményes tárgyfelvételre. Továbbá Neptunon belül az Információk menüpontnál lehet tájékozódni

A Tanulmányok -> Végbizonyítvány követelmények fülön tudod megtekinteni. Érdemes inkább az adott szak programját elolvasni a kari honlapon, az átláthatóbb.

Neptun->Tárgyak->Tárgyfelvétel->(tárgytípus:Mintatanterv tárgyai+ mintatantervek: Választató tárgyak) vagy (tárgytípus: egyéb szabadon választható tárgyak + mintatantervek: Választható tárgyak)

6-szor. Ha 6. alkalommal se sikerül elvégezned elbocsátanak. Az ilyen okból történő elbocsátás ellen van lehetőség méltányosági kérvénnyel felmentést kérni.

Amennyiben mintatantervi tárgy, nem történhet ilyen; tárgyfelelősnek kell írni, hogy nincs hely.
Amennyiben szabadon választható sajnos mást kell keresni.

Igen, térítési díj ellenében. Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhetsz a javító célú ismételt tantárgyfelvétel lehetőségével, továbbá a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb a szak képzési és kimeneti követelményeiben az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet.
Amennyiben javítani szeretnél egy tárgyat, a Neptunban a 008-as kérvényt kell leadnod.

Igen van, ehhez az szükséges, hogy minden számodra kitölthető OHV kérdőívet kitölts.

Újrajelentkezés, átjelentkezés (21)

Nincs. Viszont ellenőrizd a felvételi feltételeket és a pontszámítás módját, mert évente változhatnak.

Igen, mind újrafelvétel mind átvétel esetén is szükséges beiratkoznod.

Nem. Neptun kódot egy „életre kapsz”.

Nem, amennyiben ugyanarra a szakra felvételizel.

„Az 1. féléves matricával március 31-ig.

A 2 féléves matricával október 31-ig.

Csak abban az esetben kell új diákigazolványt igényelned, ha másik intézményt is érint a jelentkezésed.”

Az államilag támogatott féléveid (12) számlálása nem indul újra, még más intézményekbe történő jelentkezés esetén sem.
Amennyiben más képzésre jelentkezel, az új képzésen felhasználható félévek száma újraindul.
Ha arra a szakra jelentkezel, amin előtte is voltál, akkor az azon felhasználható félévek számlálása nem indul újra. (Nftv 47. § (3))

Igen, amennyiben még nem fogytak el az államilag támogatott féléveid.

Igen.

Nyilatkozz arról hogy melyik jogviszonyodat tekintsék érvényesnek. Ha nem nyilatkozol, az új felülírja a régit és az nem lesz később visszaállítható.

Tanulmányi okokból történő elbocsátáshoz a kredithatár az első három félév esetén 20 helyett 10-re csökken.

„Fontos, hogy legyen aktív jogviszonyod. Így semmiképp se szüntesd meg azt, amíg az új szakodra átvételre nem kerültél.

Alapképzési, illetve osztatlan szakra történő jelentkezés esetén legalább egy lezárt aktív félévet követően abban az esetben vehető át, ha:
– aktív félévenként átlagosan legalább tizennyolc teljesített kredittel rendelkezik
– legalább 2,75 értékű halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik
– eleget tesz a kérelemmel érintett szakra vonatkozó, a képzési és kimeneti követelményekben, valamint a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételeknek.

Mesterképzési szakra legalább egy lezárt aktív félévet követően abban az esetben vehető át, ha:
aktív félévenként átlagosan legalább tizennyolc teljesített kredittel rendelkezik
legalább 3,00 értékű halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik
eleget tesz a kérelemmel érintett szakra vonatkozó, a képzési és kimeneti követelményekben, valamint a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételeknek”

Olyan szakra van lehetőséged átjelentkezni (átvételt kérni), amelynek képzési területe megegyezik a mostani szakod képzési területével.

A felvi.hu rendszerén keresztül ellenőrizned kell, hogy a két szak képzési területe azonos-e.

Ezt itt teheted meg: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet

A felvi.hu rendszerén keresztül. Pontosan úgy, ahogyan először jelentkeztél.

Ugyanazon a szakon csak egy érvényes jogviszonyod lehet. Ha nem szünteted meg a valamelyiket, akkor automatikusan a régit fogják megszüntetni számodra.

Igen. Mikor újrafelvételizel, akkor a 025A/B kérvény leadásakkor a csatolt táblázatba bele kell írnod, hogy szeretnél a korábbi jogviszonyod specializációjára bekerülni.

Igen. Az átvételi kérelem 3000 Ft összegű szolgáltatási díj ellenében az őszi félévre vonatkozóan július 15-ig, a tavaszi félévre január 30-ig nyújtható be, a kth.bme.hu honlapon E-ügyintézés/Portál űrlapok menüpont alatt. Ha BME-n belül váltasz szakot, akkor a Neptunban kell leadni a 011-es kérvényt.

Igen, ennek módja a 024-es, vagy 025-ös kérvény leadása.

Egy tárgy befogadásának elégséges feltétele, hogy a tematika 70%-ban megegyezzen, de ez nem szükséges, így kevesebb átfedéssel is be lehet fogadtatni tárgyat. A tantárgyak befogadásáról az adott Kari Kreditátvételi Bizottság (KKB) dönt. Így érdemes felvenni a KKB-val a kapcsolatot, és a konkrét tárgyakkal kapcsolatban velük egyeztetni.

Igen, amennyiben későn adod le az ehhez szükséges kérvényt (025/A/B), és nem marad idő a tárgyak átvezetésére. Az új jogviszonyoddal történő beiratkozás után célszerű azonnal leadni az erre vonatkozó kérvényeket (025/A/B), hogy a folyamat minél előbb végbemenjen.

Nem. Ha jelentkezel és besorolnak, akkor újrafelvételi után tudod kérelmezni, hogy előző jogviszonyod specializációjára osszanak be.

Visszafizetési kötelezettségek (7)

Igen, újraindul a számláló.

Az államilag támogatott 12 félévedből BSc képzésen 9 (7+2), BProf képzésen 8 (6+2), MSc képzésen 6 (4+2) félévet használhatsz fel, ezután önköltséges képzésre sorolnak át. A felhasznált állami támogatás felét vissza kell fizetned, amennyiben túllógsz a képzési idő másfélszeresén (BSc – 11, BProf – 9 félév, MSc – 6 félév). Elbocsátásra kerülsz, ha a képzési idő kétszerese alatt (BSc – 14, BProf – 12 félév, MSc – 8 félév (passzív féléveket beleszámítva)) sem sikerül befejezned a képzést.

Amennyiben túllógsz a képzési idő másfélszeresén köteles vagy a képzés befejezését követő két éven belül hazai munkaviszonyt folytatni az állami ösztöndíjas féléveiddel megegyező időtartamban, vagy visszafizetni a felhasznált állami támogatás felét (BSc – 11, BProf – 9 félév).

A kötelezettséget megállapító határozatot postai úton küldi el a hivatal. Az átvételt követő 45 napon belül kérelmet lehet benyújtani a következő jogcímeken: -visszafizetési kötelezettség kiváltása hazai munkaviszony fenntartásával. Ilyenkor az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamú hazai munkaviszont kell fenntartani. A teljesítésre előbbi időtartam + 365 nap áll rendelkezésre. -egyéb jogcímen történő mentesülés (ha a hallgató a kötelezettségét megváltozott munkaképességére tekintettel, tartós betegsége, balesete, szülés, kettő vagy több gyermek nevelésére tekintettel vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem képes teljesíteni)

Igen, csak visszafizetési kötelezettség nem keletkezik.

Ha az első aktív féléved befejezése után megszűnik a jogviszonyod, akkor nem lesz visszafizetési kötelezettséged arra az egy félévre. A passzív félévek itt nem számítanak.

A passzív félévek után nem kell költségtérítést fizetned, és ezek az államilag támogatott félévekbe sem számítanak bele.

ZH-k, vizsgák rendje (19)

Amennyiben mintatantervi és azonos félévi tárgyról van szó, semmit hiszen ilyen nem történhet meg. Amennyiben pl.: kettő darab szabadon választható tárgynak egyszerre van a zárthelyije(mert például azonos az órarendi időpont) akkor ezzel sajnos nincs mit tenni, élned kell a pótlási lehetőséggel.

Neptunon meg fog jelenni egy tétel, amit be kell fizetni.

Először érdemes a tanszékkel felvenni a kapcsolatot, és nekik jelezni a problémát.Ha nem jársz sikerrel, akkor a Neptunban a kérvények között tudod bejelenteni a jegyeltérést. Erre a következő félév második hetéig van lehetőséged, utána csak különeljárási díj fejében.
Ez alapján a KTH felkéri a tanszéket adatközlésre, ők a vizsgalap alapján 5 napon belül kötelesek megküldeni az eredményt a KTH-nak.
Amennyiben ez nem egyezik meg az általad bejelentettel, akkor erről a KTH tájékoztat és 5 napod van arra, hogy a tanszékkel egyeztesd a dolgot.
Fontos: ajánlott vitás helyzetben egy hallgatói képviselőt megkeresni, hogy segítsen a közvetítésben.

Az oktatási szervezeti egység köteles második ismétlési, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során az azon vagy azokon részt vett hallgatók kevesebb, mint kétharmada szerzett „Aláírva” aláírásbejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.

Annak elkészültét (beadását) követő nyolc napon belül.

Annak befejezésétől számított második munkanap végéig.

Vizsgát megelőző nap délig.

Igen elképzelhető. A TVSZ csak annyit mond, hogy az elégséges érdemjegy megszerzéséhez szükséges pontszám nem lehet magasabb az összes kötelező teljesítménykérés teljes és hibátlan teljesítésével elérhető szint 50%-a.

Kari honlapon a zárthelyik ütemzésénél.

Először mindenképpen az oktatót keresd meg. Ha ő nem fogadja el a hiányzásod okát, akkor a Neptunban tudsz leadni egy kérvényt (052 Vizsgáról távollét igazolás) a vizsgát követő 15 napon belül,
amit a KTB fog elbírálni. Ha elfogadják a kérvényt, akkor olyan lesz,
mintha nem is jelentkeztél volna a vizsgára (nem kell fizetni és nem
fogynak a vizsgaalkalmaid).

Összesen 6 vizsgát tehetsz, a hatodik elégtelen vizsga után elbocsátanak az egyetemről.

Igen, a vizsgaidőszakodat még végigcsinálhatod.

Amennyiben nem ért téged sérelem a határidő nem betartása miatt, vagy csupán néhány órával csúsztak ki a javításból, úgy legyél megértő az oktatóval. Mindazonáltal a TVSZ releváns pontja megsértésre került, így ha igényled, akkor a Hallgatói Képviselet felveszi a kapcsolatot az oktatóval.

A tárgy oktatójának érdemes egy levelet címezni, hogy szeretnéd megtekinteni a zárthelyidet/vizsgádat, de sajnos az eredeti időpont nem volt optimális.

Aláírás birtokában van lehetőséged vizsgakurzust felvenni, ezesetben nem kell a félévközi teljesítményértékeléseket teljesítened, csak a vizsgát.

Lehetőséged van azonban a sima tárgyat újból felvenni, ekkor alapvetően minden ZH-t és házi feladatot újra kell csinálnod, de esetenként a tárgyfelelős engedélyezheti a régebbi eredményed beszámítását, így erre ajánlott lehet rákérdezni. Mindezek ellenére a megszerzett aláírásodat már biztosan nem fogod elveszíteni, hacsak a Tantárgyi adatlapon nem szerepel ennek ellenkezője.

Érdemes felvenni a kapcsolatot az oktatóval, hogy hajlandó-e a pót-pót zárthelyit tartani. Ha nem, akkor méltányossági kérelem terhére (méltánylandó okot bemutatva) kérhető a pót-pót zárthelyi megtartása.

Nincs korlátozva, azonban figyelj, hogy egy tárgyból az összes vizsgád száma semmiképp ne lépje át a 6-ot.

Nincs korlátozva, akár mindegyik tárgyadból elmehetsz, viszont tárgyanként 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetni.

Neptunon, pénzügyek, befizetések menüpont alatt, a Neptun gyűjtőszámládról.