GYIK – Oktatás

Bprof szakmai gyakorlat (8)

Azon témák közül van lehetőséged választani, melyek elérhetőek a kooperatív portálon. Ott viszont nem vagy a saját specializációdra korlátozva, bármelyik másik specializációra kiírt témát is felveheted.

480+660=1140 munkaórát.

Ezek évről évre változnak, a kari vezetés mindig tart ezzel kapcsolatos tájékoztatókat a hallgatók számára. A hozzávetőleges időpontokat a kooperatív képzés szabályzata tartalmazza.

Az egyes cégekkel való kapcsolatfelvételkor szükséges mellékelni önéletrajzot, kísérőlevelet és motivációs levelet. Ezek formai követelményeiről a kooperatív képzés portálján, a jobb felső sarokban találsz információt (SCH tájékoztató)

A BProf képzésen a szakmai gyakorlat egyenlő a kooperatív képzéssel. Ez a képzés ideje alatt, az 5-6. félévben, 10 hónapon keresztül (szeptember 1 – június 30) tart.

Ezt specializációra kerülés után tudod megnézni a kooperatív képzés portálján (kooperativ.vik.bme.hu). Itt láthatod az összes fogadó vállalatot és azok témáit.

Az első félévben, tehát az első öt hónapban heti 3*8=24 órát kell teljesíteni. A második félévben, azaz a második öt hónapban heti 4*8=32 órát kell teljesíteni.

Nem tudod olyan vállalatnál teljesíteni a kooperatív képzést, amelyik nem kínál témát a kooperatív képzési portálon.

Elbocsátás (9)

Nincs.

Az elbocsátás történhet tanulmányi okból (elégtelen tanulmányi teljesítmény következményeként), saját kérésre, átvétel miatt (más felsőoktatási intézménybe, illetve szakra), be nem jelentkezés miatt, passzív félévszám túllépés miatt, fizetési hátralék miatt, jogviszony létesítéshez szükséges feltétel megszűnése miatt, illetve fegyelmi úton. A pontos leírásokat a TVSZ 19. fejezetében találod.

A TVSZ 64. § alapján, tanulmányi okból történő elbocsátásra kerül sor abban az esetben, ha végbizonyítványodat a képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzed meg, vagy legalább egy tárgyból tett sikertelen vizsgáidnak (szigorlataidnak) száma eléri a hatot, vagy egy tantárgy kreditpontját hatszori tantárgyfelvétel után sem sikerül megszerezned, vagy halmozott súlyozott tanulmányi átlagod nem éri el alapképzés/osztatlan képzés esetén a 2,25 értéket a beiratkozást követő negyedik aktív félév végén, mesterképzés esetén a 2,50 értéket a második aktív félév végén, vagy az utolsó három aktív félévedben nem szereztél legalább 20 kreditpontot, vagy korábbi jogviszonyod megszűnését követően újra felvételt nyert hallgatóként a beiratkozástól számított első három aktív félévedben nem szereztél legalább 10 kreditpontot.

Elbocsátási kérelmed a Neptun rendszeren keresztül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt tudod leadni, a 032-es kérvény formájában.

Sajnos 6. vizsga/szigorlat esetén nem lehet fellebbezni.
6. tárgyfelvétel esetén a TVSZ 64. § c) pontja alól felmentést lehet kérni a méltányossági kérelemmel.

Amennyiben ugyanarra a szakra mész nem érdemes kijelentkezni. A KTH automatikusan meg fogja szünteni a régebbi jogviszonyt.

Az őszi féléves matricával március 31-ig.
A tavaszi féléves matricával október 31-ig.

Igen, a vizsgaidőszakodat még végigcsinálhatod.

Előfordulhat olyan eset, amikor joggal bízhatsz abban, hogy elfogadják a méltányossági kérelmedet. Erről részletesebben a TVSZ. 214. § (4) bekezdésében tájékozódhatsz.

Méltányossági kérelem (5)

Alapvetően csak a második oktatási hét végéig van lehetőséged a féléved utólagos passziváltatására. Ezen túl a méltányossági kérelmed csak abban az esetben kerül elfogadásra, amennyiben az ténylegesen méltányolandó, és ezt megfelelő igazolásokkal tudod alátámasztani (például orvosi igazolás).

Ebben az esetben a kérelmed nem veszik el, azt más célból újra felhasználhatod a képzés során.

A képzésed során egy alkalommal, egy egyéni méltányolást igénylő esetben van lehetőséged élni az ún. méltányossági kérelmeddel. A kérelem felmentést ad a TVSZ valamely pontja alól, így azt a célt szolgálja, hogy egy speciális esetben attól eltérően rendelkezzenek. És biztosítja a lehetőséget a tanulmányaid zavartalan folytatására egy olyan esemény során, amely külön méltányolást igényel (például betegség miatti tanulmányi nehézségek).

A méltányossági kérelmed Neptunon keresztül tudod leadni, a 002-es kérvény formájában. A kérvényben hivatkozni kell arra a TVSZ pontra, ami alól felmentést szeretnél kérni, valamint a kérelmed indokolnod kell, illetve lehetőséged van mellékletek csatolására is (például orvosi igazolás).

Lehetőséged van a 001 kérvénnyel jogorvoslatot kérni a méltányossági kérelem elutasításával kapcsolatban.

Passzív félév (8)

Igen van. Ebben az esetben is ugyanaz a jelentkezés módja.

Igen.

Ha elmulasztod a bejelentkezést a félévre.
Nem fizeted be a tartozást.
Dokturanduszok elmulasztják a munkaterv leadását.

A TVSZ 69. § alapján elbocsátásra kerülsz.

031/A Bejelentkezés visszavonása:
őszi félévben október 14-ig
tavaszi félévben március 14-ig


031 Utólagos passzív félév kérése: Az első oktatási hét első napjától a félév utolsó napjáig.

A Neptun rendszeren belül az Ügyintézés / Beiratkozás / Bejelentkezés menüpontnál az aktuális félévet passzívnak állítod. (A be nem állított félévet a Neptun automatikusan passzív félévként kezeli.)

A passzív félévek nem csökkentik az államilag támogatott félévek (kezdetben 12) számát.

Nem. Viszont az alapképzés során egymást követően legfeljebb kettő, öszszesen legfeljebb négy passzív félév engedélyezett, különben elbocsátásra kerülsz. (A képzési idő kétszeresébe (amit ha túllépsz, szintén elbocsátanak) a passzív félévek száma is beletartozik.)

Specializáció (11)

Méltányosságod terhére (egy alkalommal), a specializációra kerülésed kezdetétől számított fél éven belül, a Neptunban benyújtott méltányossági kérvénnyel a specializáció vagy ágazat, illetve hozzárendelt tanszék megváltoztatását. (Bsc,Bprof)
Ekkor nem kerülsz be automatikusan a specializációra. Újra végig kell csinálni a felvételi folyamatot.

Vizsgaidőszak végén történik a besorolás. Újra besorolni nem fognak, viszont ha eddig nem kerültél besorolásra és az utóvizsgával teljesíted a specializációfelvétel feltételeit, akkor besorolnak.

A rangsorátlagot BSc-n az első 4 (BProf: első 3) félév mintatanterv szerinti tantárgyainak eredménye alapján kell kiszámítani. A számítás módja a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott összege osztva 120 (BProf: 90) kredittel.

Specializációválasztására azon hallgató jogosult, aki a specializációválasztást megelőző vizsgaidőszak végéig megszerzett legalább 90 kreditpontot a mintatanterv szerint, teljesítette a mintatantervben az első két szemeszterre előírt tantárgyakat (a testnevelés kivételével),  szerzett legalább 20 kreditpontot a mintatanterv szerinti 3. szemeszter tantárgyaiból, és teljesítette a szakhoz kötött szigorlati tantárgyat.


Villamosmérnöki szakon specializációra csak az a hallgató kerülhet, aki teljesíti az adott specializációhoz kötődő szakmai tantárgyat.

https://specializacio.vik.bme.hu/Eredmeny/KorabbiEredmenyek

A választott specializációkra a Neptun rendszeren keresztül adható le a jelentkezés. A beállított rangsornak pár napon belül meg kell jelennie a specializáció minisiteon.

Nem. El kell érned az adott specializációhoz tarozó bekerülési átlagot is.

Igen, a kérelem elfogadása esetén a következő félévtől kikerülsz az eredeti specializációról, és részt vehetsz a következő besoroláson ugyanazokkal a feltételekkel, mint azok
a hallgatók, akik még nem voltak specializáción.

Ebben az esetben ajánljuk leadni a 999-es kérvényt. A kérvényben ne felejts el a méltányosságodra hivatkozni. Azonban nincs rá garancia, hogy a kérvényed elfogadásra fog kerülni, így mindenképpen figyelj oda a határidőre.
A késedelmes jelentkezés a besorolás menetén nem változtat.

A Tanköri foglalkozások teljesítése előnyt jelent pályázatok elbírálása, egyes jutalmak, ösztöndíjak (pl. KBME ösztöndíj) odaítélése, és a specializációválasztás besorolási eljárása során is. Specializációválasztás folyamán mindkét Tanköri foglalkozás tantárgyból megszerzett aláírással kiválthatod a mintatantervben az első két szemeszterre előírt tárgyaid egyikét, vagy a legalább 20 kreditpont helyett elég 15-öt szerezned a mintatanterv szerinti 3. szemeszter tantárgyaiból.

Nem számítanak bele. Kivéve, ha az első 4 félévben vannak a mintatantervben.

Szabadon, kötelezően választható tárgyak (11)

Bármilyen, bármely egyetemen oktatott tárgy.
(A szabadon választható tantárgyakat a képzések szakbizottságai három kategóriába sorolják:
Ajánlott egy tantárgy, ha azt a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli.
Befogadott egy tantárgy, ha az a hallgató általános érdeklődésére tarthat számot, de szakmailag kevésbé kapcsolódik a képzéshez.
Tiltott egy tantárgy, ha az a képzésben szereplő tantárgyakkal a TVSz-ben megengedett mértéknél nagyobb átfedést tartalmaz, így teljesítése kredittel nem elismerhető.)

Azok a szabadon választható tantárgyak, amelyeket a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli.

Igen. Amennyiben a kötelezően választható tantárgyaid teljesítése során több kreditet szereztél, mint amennyit a tanterved szerint teljesítened kell, akkor a többlet a szabadon választható tantárgyak körében teljesítendő kreditként kerül elszámolásra.

Nem kell.

Villamosmérnöki szakon 2 kötelezően választható tantárgy teljesítése szükséges a specializációra kerüléshez a mintatanterv szerint.
Mérnökinformatikus és üzemmérnök-informatikus szakon nem kell ilyet teljesíteni.

BSc és BProf képzés: 10 kredit
MSc képzés: 6 kredit

BSc képzés (2013-ig felvetteknek): 10 kredit (5 tantárgy)
BSc képzés (2014-től felvetteknek): 8 kredit (4 tantárgy) (maximum 4 kreditnyi VIK-es, minimum 4 GTK-s)
MSc képzés: 6 kredit (3 tantárgy)

Nem számítanak bele. Kivéve, ha az első 4 félévben vannak a mintatantervben.

Igen. Amennyiben valaki elbukja a 0. matek ZH-ját és a bevezető matematikát, akkor újra a 0. zh-t kell teljesíteni a félévben.

Itt találod a tárgyak listáját: https://www.vik.bme.hu/page/335/

Szakdolgozat, abszolutórium, záróvizsga (19)

BSc-n: Igen.
Bprofon: Nem.

Nem szükséges. Tetszőlegesen választható ez is.

BSC Villamosmérnök (egyben felvételi is Msc Vill-ra):
Jelek és jelrendszerek 2. 1/3 súllyal (figyelembe veszi villamos energetika témaköreit)
Szakmai ismeretek (Digitális technika 1.-2., az Elektronika 1.-2. és a Méréstechnika) 2/3 súllyal

BSC Mérnökinformatikus (egyben felvételi is Msc Mi-ra):
Algoritmusok (Algoritmuselmélet és a Bevezetés a számításelméletbe 2. ) 1/3 súllyal
Szoftver ismeretek ( Szoftvertechnológia, a Szoftvertechnikák és az Adatbázisok) 2/3 súllyal

Bprof:
Egy specializációs tárgyból szóbeli záróvizsga,
komplex írásbeli vizsga és szakdolgozat védés szükséges

MSC:
Két tantérgyból kell Záróvizsgát tenni, ezekről részletesebben itt olvashatsz: https://www.vik.bme.hu/document/1344/original/MSc-ZV-170607.pdf A dokumentumon belül: TVSZ 151.§ (28)-(33)”

Mind BSc, mind osztatlan ötéves képzésben egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges (vagy azzal egyenértékű emeltszintű érettségi). Jó az egynyelvű és a kétnyelvű nyelvvizsga is. Az is C típusú (komplex) nyelvvizsgának számít, ha más nyelvvizsgaközpontban tetted le az A és B részét a nyelvvizsgának.

MSc esetén annyi megkötés van, hogy csak olyan élő idegen nyelv számít, amiből a területnek szakirodalma van, de ebben az esetben is elég a középfokú C típusú nyelvvizsga, akár ugyanaz is, mint BSc-n (pl. angol, német nyelv esetén).

BSc: A hallgató akkor veheti fel a tantárgyat, ha:
összesen legalább 174 kreditpontot szerzett, amelyből a mintatantervnek megfelelően legfeljebb 10 kreditpont származik szabadon választott tantárgyakból;
a mintatanterv szerinti első 4 félévre előírt kötelező tantárgyait teljesítette;
a 6. félév végéig előírt specializáció-és ágazati tantárgyait teljesítette.

Bprof:
összesen legalább 140kreditpontot szerzett, amelyből a mintatantervnek megfelelően legfeljebb 10 kreditpont származik szabadon választott tantárgyakból;
az Önálló laboratóriumtantárgyat teljesítette;
A Szakdolgozat-készítéssel párhuzamosan felvett tantárgyak eredményes teljesítése esetén az abszolutórium megszerezhető

MSc:
A hallgató akkor veheti fel a Diplomatervezés 1. tárgyat, önlab 1,2-t már teljesítette.
Diplomatervezés 2-t akkor, ha teljesítette a Diplomatervezés 1-et, megvan 84 kreditpontja és
(a) a mérnök informatikus szakon a hallgató specializációjáraelőírt felsőbb matematikaés a közös tantárgyak kreditpontjainak megszerzése;
(b) a villamosmérnöki szakon a hallgató specializációjára előírt felsőbb matematika, az egyik közös tantárgy és a választható természettudományos tantárgy kreditpontjainak megszerzése;
(c) az egészségügyi mérnöki szakon a mintatantervben előírt szigorlat teljesítése.

A szakdolgozat megvédésére a szóbeli záróvizsgán kerül sor.

Vizsgarészenként a 40% elérése.
Vizsgarész a szóbeli, illetve az írásbeli. Írásbelin az egyes tárgyakból külön-külön NEM SZÜKSÉGES a 40% elérése, csak összesítve.

Nem mehetsz záróvizsgázni.Ennek ellenére javasolt, hogy a konzulensedet keresd fel, hogy van-e lehetőséged késedelmes beadására az engedélyével, hogy ebben az időszakban tudjál záróvizsgázni. Amennyiben nincs rá lehetőség elbuktad a tárgyat és a következő félévben újra felveheted.

Teljesítened kell a tanulmányi és vizsgakövetelményeket (mintatantervi tárgyakat), szakmai gyakorlatot és megszerezned a kellő számú kreditet. A nyelvvizsga, szakdolgozat, diplomamunka elkészítése nem szükséges.

Tudsz, az a lényeg, hogy szóbeli Záróvizsgáig bekerüljön az abszolutórium.

Teljesítést követően 20 napon belül.

Mindenképp a KTH-s ügyintéződet keresd fel, akár telefonos úton is. Ha jelzed neki az anomáliát, akkor hamar megoldja a problémát.

A kari honlapon kerülnek ezek kihirdetésre. Itt találhatóak a releváns tárgyak:

https://www.vik.bme.hu/document/1345/original/bsc-zv-msc-felv-170607.pdf

https://vik.hk/dokumentum-kategoria/zarovizsga-feladatsorok

A kar hivatalos honlapjára szokott felkerülni hírként: vik.bme.hu

Igen.

Kiállítását követő vizsgaidőszak végén megszűnik a hallgatói jogviszony (sikeres MSc felvételi esetén is!)

Nem. Újra meg kell írnod, mivel a korábban megírt záróvizsga nem feleltethető meg későbbi felvételi vizsgaként.

Az oklevéleredményt, ha a tanulmányok során szigorlat, illetve szigorlatok kötelező teljesítését

a) írta elő a tanterv, akkor a 0,2×ZT+0,3×D+0,3×TÁ+0,2×SZ

b) nem írta elő a tanterv, akkor a 0,2×ZT+0,3×D+0,5×TÁ SZ az oklevél megszerzéséhez szükséges szigorlatok érdemjegyének egyszerű számtani átlaga, TÁ a teljes tanulmányi időszakra számított halmozott súlyozott tanulmányi átlag, ZT a záróvizsga tantárgyakból szerzett érdemjegyek egyszerű számtani átlaga, D a szakdolgozatra, diplomamunkára megállapított érdemjegy.

Végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után záróvizsgát akkor teheted, ha a szakfelelős –a záróvizsgát szervező oktatási szervezeti egység vezetője és a specializációfelelős (ha van) véleményének ismeretében –a szakdolgozat (diplomaterv, diplomamunka) témáját aktuálisnak elfogadja. A korszerűtlennek minősített téma esetén új szakdolgozatot (diplomatervet, diplomamunkát) kell készítened.
Jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsgát nem tehetsz.

Szakmai gyakorlat (8)

Igen, van lehetőséged. Ha szeretnél élni a lehetőséggel beszélj a tanszéked szakmai gyak felelősével.
Megfelelő feltételek esetén a hallgató magának válaszhatja ki gyakorlathelyét és témáját. Belföldön csak olyan gyakorlóhelyen végezhető, mellyel a kar együttműködési megállapodást kötött.

Mérnökinformatikus alapszakon 8 hetet (320 munkaóra), villamosmérnöki alapszakon 6 hetet (240 munkaóra). Mérnökinformatikus mesterszakon 6 hetet (240 munkaóra), míg a kar többi mesterszakán 4 hetet (140 munkaóra).

A feladatlap véglegesítésének határideje: Legkésőbb a gyakorlat megkezdését megelőző hét első munkanapja. A beszámoló leadási határidejét a tanszéki szakmai gyakorlat felelős határozza meg. Ha a gyakorlóhellyel nincsen kari megállapodás, akkor ennek kezdeményezését úgy kell időzíteni, hogy a megállapodás létrejöjjön legalább a gyakorlat tervezett megkezdése előtt egy héttel.

A jelentkezés véglegesítéséhez fel kell tölteni az aláírt feladatlapot. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltételei: 15-20 oldalas beszámoló a végzett munkáról,
egy napi bontású, a külső konzulenssel hitelesített munkanapló és a külső konzulens által készített értékelő jelentés.

A szakmai gyakorlat szabályzat szerint a mintatanterv 6. és 7. félév közötti nyarán. Később is lehet, de végbizonyítványt nem lehet a szakmai gyakorlat sikeres teljesítése hiányában megkapni.

A szakmai gyakorlat szabályzat 4. pontja szerint a szakmai gyakorlat olyan gyakorlóhelyen végezhető, aminek megállapodása van a karral. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a kar megállapodást köthet a hallgató által választott gyakorlóhellyel (ha még nincs ilyen megállapodás).

Szorgalmi időszakban heti 20 órát, de ettől méltányossági terhére el lehet térni. Nyáron végzett szakmai gyakorlat esetében nincs ilyen megkötés.

Saját gyakorlóhely esetén, amennyiben a választott gyakorlóhellyel nincs még a karnak együttműködési megállapodása, annak megkötését kérvényezni kell a szabályzat 1.sz. mellékletének benyújtásával. Az 1.sz. mellékletet a tanszéki felelőshöz kell benyújtani.

Tárgyfelvétel (19)

Igen, bár nem ajánlott.

Amennyiben azonos félévű mintatantervi tárgyról van szó ilyen nem fordulhat elő, lehet találni olyan kombinációt, ahol ez nem lép fel. Amennyiben különböző félévű tárgyak ütköznek, úgy sajnos nem lehet mit tenni.

Minden intézményi tárgyat felvehetsz, aminek teljesíted az előkövetelményeit. Néhány tárgy esetén (főleg GTK-s tárgyakra jellemző ez) előkövetelményként szerepel, hogy az adott szakra járj (illetve előnyben részesítik az oda járó hallgatókat jelentkezésnél).

017-es kérvényt kell leadnod.

Keress más kurzust, vagy írj a tárgyfelelősnek, hogy számodra csak az az időpont jó. Általában korrektek ilyen tekintetben.

Igen, amennyiben nincs előtanulmányi megkötés. Az MSc-s képzésre beiratkozás után kell, majd akkreditáltatni az így teljesített tárgyakat. Arra figyelni kell, hogy csak akkor fogadják el, ha az akkreditálni kívánt tárgy nem kellett a BSc-s diplomához (tehát van rajta kívül 10 másik szabadon választható kredit).

A kedvezményes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak az előzetes időszak kezdete előtt általában két órával kezdődik. A Neptunban az Információk->Időszakok menüpont alatt meg tudod nézni az aktuális időtartamot.

NEPTUN>Tárgyak>Tárgyfelvétel>Minden további intézményi tárgy

Ha nem sikerül felvenned és teljesíted a tárgy előkövetelményeit, akkor add le a 017-es kérvényt.

Ahhoz, hogy egy másik egyetem tárgyát fel tudd venni, szükséged van arra, hogy vendéghallgatói jogviszonyt létesíts azzal az egyetemmel. Ehhez szükség van a KTB előzetes engedélyére (ahhoz, hogy a tárgyat később itt is elfogadtathasd), és a fogadó egyetemnek is engedélyezni kell. Teljesítés után pedig be tudod akkreditáltatni a tárgyat a BME-s képzésedre.

Igen. Ez lehetséges és vigyázni is kell vele, mert ekkor nem figyelmeztetnek. (például, ha véletlen bent maradt az aktív státusz)

Mérnökinformatikus(BSc): https://www.vik.bme.hu/page/1093/
Villamosmérnök(BSc): https://www.vik.bme.hu/page/1092/
Üzemmérnök-informatikus(BProf): https://www.vik.bme.hu/page/1116/
Mérnökinformatikus(MSc): https://www.vik.bme.hu/page/834/
Villamosmérnök(MSc): https://www.vik.bme.hu/page/833/
Gazdaságinformatikus(MSc): https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/gazdinfo/459.html
Egészségügyi mérnök(MSc): https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/egeszsegugyi/371.html

KTH->Események->Időpontok és időszakok vagy Neptun->Információ->Időszakok

Alapvetően emailen értesít a KTH (ez egyébként nem szokott megjönni). Amennyiben kitöltötted az összes OHV kérdőívet, úgy mindig jogosult vagy a kedvezményes tárgyfelvételre. Továbbá Neptunon belül az Információk menüpontnál lehet tájékozódni

A Tanulmányok -> Végbizonyítvány követelmények fülön tudod megtekinteni. Érdemes inkább az adott szak programját elolvasni a kari honlapon, az átláthatóbb.

Neptun->Tárgyak->Tárgyfelvétel->(tárgytípus:Mintatanterv tárgyai+ mintatantervek: Választató tárgyak) vagy (tárgytípus: egyéb szabadon választható tárgyak + mintatantervek: Választható tárgyak)

6-szor. Ha 6. alkalommal se sikerül elvégezned elbocsátanak. Az ilyen okból történő elbocsátás ellen van lehetőség méltányosági kérvénnyel felmentést kérni.

Amennyiben mintatantervi tárgy, nem történhet ilyen; tárgyfelelősnek kell írni, hogy nincs hely.
Amennyiben szabadon választható sajnos mást kell keresni.

Igen, térítési díj ellenében. Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhetsz a javító célú ismételt tantárgyfelvétel lehetőségével, továbbá a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb a szak képzési és kimeneti követelményeiben az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet.
Amennyiben javítani szeretnél egy tárgyat, a Neptunban a 008-as kérvényt kell leadnod.

Igen van, ehhez az szükséges, hogy minden számodra kitölthető OHV kérdőívet kitölts.

Újrajelentkezés, átjelentkezés (21)

Nincs. Viszont ellenőrizd a felvételi feltételeket és a pontszámítás módját, mert évente változhatnak.

Igen, mind újrafelvétel mind átvétel esetén is szükséges beiratkoznod.

Nem. Neptun kódot egy „életre kapsz”.

Nem, amennyiben ugyanarra a szakra felvételizel.

„Az 1. féléves matricával március 31-ig.

A 2 féléves matricával október 31-ig.

Csak abban az esetben kell új diákigazolványt igényelned, ha másik intézményt is érint a jelentkezésed.”

Az államilag támogatott féléveid (12) számlálása nem indul újra, még más intézményekbe történő jelentkezés esetén sem.
Amennyiben más képzésre jelentkezel, az új képzésen felhasználható félévek száma újraindul.
Ha arra a szakra jelentkezel, amin előtte is voltál, akkor az azon felhasználható félévek számlálása nem indul újra. (Nftv 47. § (3))

Igen, amennyiben még nem fogytak el az államilag támogatott féléveid.

Igen.

Nyilatkozz arról hogy melyik jogviszonyodat tekintsék érvényesnek. Ha nem nyilatkozol, az új felülírja a régit és az nem lesz később visszaállítható.

Tanulmányi okokból történő elbocsátáshoz a kredithatár az első három félév esetén 20 helyett 10-re csökken.

„Fontos, hogy legyen aktív jogviszonyod. Így semmiképp se szüntesd meg azt, amíg az új szakodra átvételre nem kerültél.

Alapképzési, illetve osztatlan szakra történő jelentkezés esetén legalább egy lezárt aktív félévet követően abban az esetben vehető át, ha:
– aktív félévenként átlagosan legalább tizennyolc teljesített kredittel rendelkezik
– legalább 2,75 értékű halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik
– eleget tesz a kérelemmel érintett szakra vonatkozó, a képzési és kimeneti követelményekben, valamint a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételeknek.

Mesterképzési szakra legalább egy lezárt aktív félévet követően abban az esetben vehető át, ha:
aktív félévenként átlagosan legalább tizennyolc teljesített kredittel rendelkezik
legalább 3,00 értékű halmozott súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik
eleget tesz a kérelemmel érintett szakra vonatkozó, a képzési és kimeneti követelményekben, valamint a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételeknek”

Olyan szakra van lehetőséged átjelentkezni (átvételt kérni), amelynek képzési területe megegyezik a mostani szakod képzési területével.

A felvi.hu rendszerén keresztül ellenőrizned kell, hogy a két szak képzési területe azonos-e.

Ezt itt teheted meg: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakterulet

A felvi.hu rendszerén keresztül. Pontosan úgy, ahogyan először jelentkeztél.

Ugyanazon a szakon csak egy érvényes jogviszonyod lehet. Ha nem szünteted meg a valamelyiket, akkor automatikusan a régit fogják megszüntetni számodra.

Igen. Mikor újrafelvételizel, akkor a 025A/B kérvény leadásakkor a csatolt táblázatba bele kell írnod, hogy szeretnél a korábbi jogviszonyod specializációjára bekerülni.

Igen. Az átvételi kérelem 3000 Ft összegű szolgáltatási díj ellenében az őszi félévre vonatkozóan július 15-ig, a tavaszi félévre január 30-ig nyújtható be, a kth.bme.hu honlapon E-ügyintézés/Portál űrlapok menüpont alatt. Ha BME-n belül váltasz szakot, akkor a Neptunban kell leadni a 011-es kérvényt.

Igen, ennek módja a 024-es, vagy 025-ös kérvény leadása.

Egy tárgy befogadásának elégséges feltétele, hogy a tematika 70%-ban megegyezzen, de ez nem szükséges, így kevesebb átfedéssel is be lehet fogadtatni tárgyat. A tantárgyak befogadásáról az adott Kari Kreditátvételi Bizottság (KKB) dönt. Így érdemes felvenni a KKB-val a kapcsolatot, és a konkrét tárgyakkal kapcsolatban velük egyeztetni.

Igen, amennyiben későn adod le az ehhez szükséges kérvényt (025/A/B), és nem marad idő a tárgyak átvezetésére. Az új jogviszonyoddal történő beiratkozás után célszerű azonnal leadni az erre vonatkozó kérvényeket (025/A/B), hogy a folyamat minél előbb végbemenjen.

Nem. Ha jelentkezel és besorolnak, akkor újrafelvételi után tudod kérelmezni, hogy előző jogviszonyod specializációjára osszanak be.

ZH-k, vizsgák rendje (19)

Amennyiben mintatantervi és azonos félévi tárgyról van szó, semmit hiszen ilyen nem történhet meg. Amennyiben pl.: kettő darab szabadon választható tárgynak egyszerre van a zárthelyije(mert például azonos az órarendi időpont) akkor ezzel sajnos nincs mit tenni, élned kell a pótlási lehetőséggel.

Neptunon meg fog jelenni egy tétel, amit be kell fizetni.

Először érdemes a tanszékkel felvenni a kapcsolatot, és nekik jelezni a problémát.Ha nem jársz sikerrel, akkor a Neptunban a kérvények között tudod bejelenteni a jegyeltérést. Erre a következő félév második hetéig van lehetőséged, utána csak különeljárási díj fejében.
Ez alapján a KTH felkéri a tanszéket adatközlésre, ők a vizsgalap alapján 5 napon belül kötelesek megküldeni az eredményt a KTH-nak.
Amennyiben ez nem egyezik meg az általad bejelentettel, akkor erről a KTH tájékoztat és 5 napod van arra, hogy a tanszékkel egyeztesd a dolgot.
Fontos: ajánlott vitás helyzetben egy hallgatói képviselőt megkeresni, hogy segítsen a közvetítésben.

Az oktatási szervezeti egység köteles második ismétlési, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során az azon vagy azokon részt vett hallgatók kevesebb, mint kétharmada szerzett „Aláírva” aláírásbejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.

Annak elkészültét (beadását) követő nyolc napon belül.

Annak befejezésétől számított második munkanap végéig.

Vizsgát megelőző nap délig.

Igen elképzelhető. A TVSZ csak annyit mond, hogy az elégséges érdemjegy megszerzéséhez szükséges pontszám nem lehet magasabb az összes kötelező teljesítménykérés teljes és hibátlan teljesítésével elérhető szint 50%-a.

Kari honlapon a zárthelyik ütemzésénél.

Először mindenképpen az oktatót keresd meg. Ha ő nem fogadja el a hiányzásod okát, akkor a Neptunban tudsz leadni egy kérvényt (052 Vizsgáról távollét igazolás) a vizsgát követő 15 napon belül,
amit a KTB fog elbírálni. Ha elfogadják a kérvényt, akkor olyan lesz,
mintha nem is jelentkeztél volna a vizsgára (nem kell fizetni és nem
fogynak a vizsgaalkalmaid).

Összesen 6 vizsgát tehetsz, a hatodik elégtelen vizsga után elbocsátanak az egyetemről.

Igen, a vizsgaidőszakodat még végigcsinálhatod.

Amennyiben nem ért téged sérelem a határidő nem betartása miatt, vagy csupán néhány órával csúsztak ki a javításból, úgy legyél megértő az oktatóval. Mindazonáltal a TVSZ releváns pontja megsértésre került, így ha igényled, akkor a Hallgatói Képviselet felveszi a kapcsolatot az oktatóval.

A tárgy oktatójának érdemes egy levelet címezni, hogy szeretnéd megtekinteni a zárthelyidet/vizsgádat, de sajnos az eredeti időpont nem volt optimális.

Aláírás birtokában van lehetőséged vizsgakurzust felvenni, ezesetben nem kell a félévközi teljesítményértékeléseket teljesítened, csak a vizsgát.

Lehetőséged van azonban a sima tárgyat újból felvenni, ekkor alapvetően minden ZH-t és házi feladatot újra kell csinálnod, de esetenként a tárgyfelelős engedélyezheti a régebbi eredményed beszámítását, így erre ajánlott lehet rákérdezni. Mindezek ellenére a megszerzett aláírásodat már biztosan nem fogod elveszíteni, hacsak a Tantárgyi adatlapon nem szerepel ennek ellenkezője.

Érdemes felvenni a kapcsolatot az oktatóval, hogy hajlandó-e a pót-pót zárthelyit tartani. Ha nem, akkor méltányossági kérelem terhére (méltánylandó okot bemutatva) kérhető a pót-pót zárthelyi megtartása.

Nincs korlátozva, azonban figyelj, hogy egy tárgyból az összes vizsgád száma semmiképp ne lépje át a 6-ot.

Nincs korlátozva, akár mindegyik tárgyadból elmehetsz, viszont tárgyanként 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetni.

Neptunon, pénzügyek, befizetések menüpont alatt, a Neptun gyűjtőszámládról.