GYIK – Oktatás

Oktatás (31)

Igen, a záróvizsgának feltétele végbizonyítvány (abszolutórium) megléte, amely azt bizonyítja, hogy minden tárgyadat teljesítetted.

A TVSZ 15. § (8) pontja alapján, különösen indokolt esetben kérvényezheted, hogy a vizsgaidőszakon kívül tehess vizsgát egy tárgyból (halasztott vizsga). Fontos azonban, hogy az így teljesített vizsgát nem veszik figyelembe az átsorolás vizsgálatánál. Az engedély névre szóló, a vizsgát az oktatóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb a következő félév regisztrációs hetének napjáig teheted le.

Van, de csak a következő szakirány besoroláskor tudsz átkerülni egy másik szakirányra. Méltányossági kérvényt kell leadni a Neptunon keresztül, amiben kérvényezed, hogy kikerülj a mostani szakirányodról. Ha ezt elfogadják, kikerülsz a mostani szakirányodról, és így ismét jelentkezhetsz ősszel. Ekkor újra „tiszta lappal” veszel részt a szakiránybesoroláson, semmi nem biztosítja, hogy bekerülsz oda, ahova szeretnél. Annyi feltétele van, hogy hivatalosan legfeljebb egy félévig hallgathatod a mostani szakirányod tárgyait.

Igen, a lehetőség megvan rá, a Neptunon keresztül lehet kérvényezni.

A 2014/15 tavaszi pályázási időszakra ez a válasz 2015 januárjában valószínűleg változni fog!

Amennyiben az igazoláson olyan személy is szerepel, aki már nem a háztartás része (pl.: külföldre költözött testvér), erről a tényről közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett, 2 évnél nem régebbi nyilatkozat bemutatása és másolatának leadása szükséges. A nyilatkoztatot testvérednek és a szüleidnek kell tennie.

A tárgyakkreditációs kérelmet a Neptunon keresztül, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt tudod beadni.
Amennyiben az akkreditálni kívánt tárgyat a BME-n végezted és a tárgykód nem változott, a „025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.” kérvényt kell kitöltened.
Amennyiben egy másik intézményben teljesített tárgyat szeretnél akkreditáltatni vagy a tárgy kódja a teljesítés óta megváltozott, vagy a „024/A Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni” vagy a „024/B Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni” kérvényt attól függően, hogy akarsz-e ráépülő tárgyat felvenni a következő félévben. Ilyenkor a tantárgy befogadásáról a Kari Kreditátviteli Bizottság dönt az érintett tárgy oktatójának véleményét kikérve

 

Minden intézményi tárgyat felvehetsz, aminek teljesíted az előkövetelményeit. Néhány tárgy esetén (főleg GTK-s tárgyakra jellemző ez) előkövetelményként szerepel, hogy az adott szakra járj (illetve előnyben részesítik az oda járó hallgatókat jelentkezésnél).

 1. Először érdemes a tanszékkel felvenni a kapcsolatot, és nekik jelezni a problémát.
 2. Ha nem jársz sikerrel, akkor a Neptunban a kérvények között tudod bejelenteni a jegyeltérést. Erre a következő félév második hetéig van lehetőséged, utána csak különeljárási díj fejében.
 3. Ez alapján a KTH felkéri a tanszéket adatközlésre, ők a vizsgalap alapján 5 napon belül kötelesek megküldeni az eredményt a KTH-nak.
 4. Amennyiben ez nem egyezik meg az általad bejelentettel, akkor erről a KTH tájékoztat és 5 napod van arra, hogy a tanszékkel egyeztesd a dolgot.

Fontos: ajánlott vitás helyzetben egy hallgatói képviselőt megkeresni, hogy segítsen a közvetítésben.

Mind BSc, mind osztatlan ötéves képzésben egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga szükséges (vagy azzal egyenértékű emeltszintű érettségi). Jó az egynyelvű és a kétnyelvű nyelvvizsga is. Az is C típusú (komplex) nyelvvizsgának számít, ha más nyelvvizsgaközpontban tetted le az A és B részét a nyelvvizsgának.

MSc esetén annyi megkötés van, hogy csak olyan élő idegen nyelv számít, amiből a területnek szakirodalma van, de ebben az esetben is elég a középfokú C típusú nyelvvizsga, akár ugyanaz is, mint BSc-n (pl. angol, német nyelv esetén).

Az átlag az első három félév kötelező tárgyainak kredittel súlyozott átlaga, amibe beleszámítanak a gazdasági tárgyak is, mint például a Mikro –és makroökonómia, de a kötelezően választható gazdasági és humánismereti tárgyak nem.

Ki kell fizetni a vizsgáról való távolmaradás díját, ami egyszeri 4500 Ft. Az így kihagyott vizsga nem számít vizsgaalkalomnak, így nem csökkenti a 6 sikertelen vizsga lehetőségét sem.

Mivel a TVSZ alapján a szakdolgozat tárgy esetében csak akkor kaphatsz elégtelennél jobb jegyet, ha leadod a szakdolgozatot, ezért a Szakdolgozat készítés tárgyra elégtelent fogsz kapni, ki kell fizetni a díjat a nem teljesített kreditek után és következő félévben veheted fel újra a tárgyat.

 • Az első 4 félév kötelező tárgyainak teljesítése, és
 • a 6. féléves szakirányos tárgyak teljesítése, és
 • legalább 174 mintatantervi kredit, amibe beleszámít:
  • legfeljebb 10 kreditnyi szabadon választható, és
  • legfeljebb 10 kreditnyi kötelezően választható gazdasági és humánismereti tárgy, és
  • ezeken felül a Bevezető fizika és matematika tárgyak kreditjei.
 • Az első három félév mintatantervi tárgya (beleértve a kötelező gazdasági tárgyakat – pl: mikro –és makroökonómia – és a kötelezően választható gazdasági és humánismereti tárgyakat is),
  • akik legalább 3 tanköri foglalkozás aláírással rendelkeznek, egy kritériumtárgy hiánnyal is bekerülhetnek szakirányra (120 kredit alól nem ad felmentést)
 • 120 kredit mintatantervi tárgyakból, amiben lehet akár 7. féléves tárgy is, szabadon választható tárgyakból viszont csak 10 kreditnyi számíthat bele
  • a 10 krediten felül beleszámíthat a Bevezető fizika és matematika tárgyak is

Ötéves képzésben a diplomatervezés mellé kötelező tantervi tárgyat nem lehet felvenni. Kérvényezni lehet egy közismereti tárgy és/vagy egy testnevelés tárgy felvételét. A kérvényt a NEPTUN-ban kell beadni.

Fakultatív tárgy kérvény nélkül is felvehető, azonban fontos, hogy a jegy még a félév zárása, a záróvizsga előtt bekerüljön a NEPTUN-ba.

A két részre osztott (10+20 kredites diploma esetén) a Diplomatervezés 2 mellett vehetők fel tárgyak bizonyos megkötésekkel (pl. első 7 félév tantervi tárgyai nem vehetőek fel). Erről bővebben a diplomaterv szabályzat kiegészítésében olvashatsz.

Ötéves képzésben a diplomatervezés mellé kötelező tantervi tárgyat nem lehet felvenni. Kérvényezni lehet egy közismereti tárgy és/vagy egy testnevelés tárgy felvételét. A kérvényt a NEPTUN-ban kell beadni.

Fakultatív tárgy kérvény nélkül is felvehető, azonban fontos, hogy a jegy még a félév zárása, a záróvizsga előtt bekerüljön a NEPTUN-ba.

A két részre osztott (10+20 kredites diploma esetén) a Diplomatervezés 2 mellett vehetők fel tárgyak bizonyos megkötésekkel (pl. első 7 félév tantervi tárgyai nem vehetőek fel). Erről bővebben a diplomaterv szabályzat kiegészítésében olvashatsz.

Neptunban beadott „028 Leckekönyv másolat kérése” kérvénnyel lehet kérni, ami szolgáltatási díjköteles. Bővebb információkat a KTH honlapján találsz.

A kari honlapon található a szakirányokról szóló tájékoztató pdf:
https://www.vik.bme.hu/files/00002023.pdf

Először mindenképpen az oktatót keresd meg. Ha ő nem fogadja el a hiányzásod okát, akkor a Neptunban tudsz leadni egy kérvényt (052 Vizsgáról távollét igazolás) a vizsgát követő 15 napon belül, amit a KTB fog elbírálni. Ha elfogadják a kérvényt, akkor olyan lesz, mintha nem is jelentkeztél volna a vizsgára (nem kell fizetni és nem fogynak a vizsgaalkalmaid).

A Neptunban az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt tudod leadni a 032 Elbocsájtás saját kérésre című kérvény leadásával lehet.

Sehogy, a nyelvvizsga visszaigénylés megszűnt az egyetemen.

A képzés során legfeljebb 5 tárgyat, összesen a mintatantervi kreditek 10%-át veheted fel újra. A tárgyújrafelvételt a Neptunon keresztül tudod kérvényezni (008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére). Vizsgás tárgyak esetében az aláírásod megmarad, csak vizsgáznod kell újra. Félévközis tárgyak esetében az összes számonkérést újra teljesítened kell. A döntés pontos menetéről, további információkról itt olvashatsz.
A kérvények beadási határideje mindig a félév első napja előtt 14 nappal van.

Költségtérítés csökkentést a Neptunban tudsz kérvényezni (Ügyintézés/Kérvények). A kérvény beadásának határideje a szorgalmi időszak második hetének vége, utána késedelmes leadásnak számít.
Három különböző kérvény létezik:

 • 003 Kérelem költségtérítés csökkentésére (korábban megszerzett aláírás miatt) – amennyiben egy tárgyból korábban már megszerezted az aláírást, és kérvényezed, akkor automatikusan csak a költségtérítés harmadát kell kifizetned az adott tárgyból,
 • 009 Kérelem költségtérítés csökkentésére (gyermekgondozás miatt) – ha 2006. december 31 előtt iratkoztál be, költségtérítéses képzésben veszel részt és a félév első napján a következők egyikét kapod: TGYÁS, GYES, GYET vagy GYED, és hasonló indok miatt már az 51/2007-es rendelet hatálybalépése előtt is költségtérítés mentességben részesültél, akkor most is mentesülsz a díj alól.
 • 010 Kérelem költségtérítés csökkentésére (személyes okok miatt) – más indokkal, elsősorban a korábbi féléveid tanulmányi eredménye alapján is kaphatsz kedvezményt. Itt a tanulmányi indok mellett szociális rászorultságra is tudsz hivatkozni.

Ahhoz, hogy egy másik egyetem tárgyát fel tudd venni, szükséged van arra, hogy vendéghallgatói jogviszonyt létesíts azzal az egyetemmel. Ehhez szükség van a KTB előzetes engedélyére (ahhoz, hogy a tárgyat később itt is elfogadtathasd), és a fogadó egyetemnek is engedélyezni kell. Teljesítés után pedig be tudod akkreditáltatni a tárgyat a BME-s képzésedre.

Egy tárgyból összesen öt sikertelen javítóvizsgád lehet az adott képzéseden. Vagyis hatszor mehetsz el vizsgázni. Ha hatodszorra sem szerzel legalább elégségest, félév végén véget ér a képzésed.

„Az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató egyéni tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve költségtérítés fizetése nélkül – az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgyat vehet fel.”

Így állami ösztöndíjas BSc képzésen 21, MSc képzésen 12 kreditet lehet pluszban (a 210, illetve 120 diplomához kellő kredit mellett) felvenni ingyen. Ez a felvett kreditekre vonatkozik. Az ezen felül felvett minden kreditért (legyen az akár mintatantervi tárgy) fizetni kell majd 4500 Ft kreditenkénti díjat.

Igen, amennyiben nincs előtanulmányi megkötés. Az MSc-s képzésre beiratkozás után kell majd akkreditáltatni az így teljesített tárgyakat. Arra figyelni kell, hogy csak akkor fogadják el, ha az akkreditálni kívánt tárgy nem kellett a BSc-s diplomához (tehát van rajta kívül 10 másik szabadon választható kredit).

A határidőt követő egy héten belül a Dékáni Hivatalban még lehet pótlólag jelentkezni. Ehhez egy kérvényt kell beadni, amin a saját adataid (név, Neptun kód) mellett szerepel a felvenni kívánt szakirányok sorrendje is.

A kérvényt fogadási időben (H-CS 14.00-15.00) a Q épület magasföldszintjén tudod leadni. A késedelmes jelentkezés a besorolás menetén nem változtat.

Nincs korlátozva, akár mindegyik tárgyadból elmehetsz, viszont tárgyanként 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetni.

A passzív félév nem számít bele az államilag támogatott félévek közé, viszont a maximális képzési időbe (mintatantervi félévek száma x 2) igen.

Amennyiben átsoroltak önköltséges képzésre, arról a TJSZ szerint legkésőbb a félév kezdete előtt 30 nappal értesítenie kell a Dékáni Hivatalnak vagy a KTH-nak.

Load More