Khan Academy ösztöndíj 2018/19. tavasz

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Hallgatói Képviselet (VIK HK) Khan Academy[1] ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz) 11/A. § alapján társadalmi felelősségvállalás ezen belül tanulmányi segédanyag elkészítésének elismerése és ösztönzése érdekében.

Pályázati feltételek

A pályázaton részt vehet a VIK bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

Közéleti teljesítményét a hallgató a TJSZ 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján csak egyszer ismertetheti el.

A hallgatónak pályázata esetén jeleznie kell, ha az elismertetni kívánt teljesítménnyel/tevékenységgel máshova pályázott, és a bírálat folyamatban van, valamint korábban máshol elismertetett teljesítménnyel/tevékenységgel nem pályázhat.

Elbírálás alapelvei

A benyújtott pályázatok véleményezésére a VIK HK a pályázati referenst és egy mandátumos képviselőt kér fel. A pályázatokról a VIK HK a testület véleménye alapján dönt. A pályázatok értékelését követően a VIK HK több kategóriában díjazza a pályázatokat. Az azonos pontszámot elért pályázatokat minden esetben azonos kategóriába kell sorolni. Az egyes kategóriákért járó ösztöndíj összege a pályázatok bírálatával egy időben kerül meghatározásra.

Általános elvek

Minden tevékenység esetében kizárólag a 2018/19. őszi félévben végzett munka számít. Amennyiben a teljesítés (publikáció esetén az elfogadás) dátuma nem a vizsgált időszakba esik, nem vehető figyelembe a tevékenység.

Ezen felül nem minden tartalom fordítása tartozik a pályázat hatókörébe, kizárólag az alábbiak:

 

Minden tevékenységet igazolni kell, igazolás nélkül a tevékenység beszámítása nem lehetséges. A tartalmak magyarra való fordításának igazolása a Khan Academy magyarországi nagykövetétől bekért adatszolgáltatással történik.

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/226322087-Contact-Language-Advocates

Pontrendszer

 • Egy félévben maximum 100 pont adható.
 • A pontok lineárisan összegződnek.
 • Nem egész pontszámok esetén a pontszámot a kerekítés szabályainak megfelelően összegezzük.
 • K1 kategória:
  • 1 videó újraalkotása: 3 pont, ha az eredeti videó időtartama meghaladja a 10 percet, akkor 5 percenként +1 pont jár, melynek számítása a 11. perctől kezdődik
  • 1 feladat szövegének lefordítása: 300 szó/pont
  • 1 leírás lefordítása 0.2 pont
  • 1 platform oldal lefordítása: 300 szó/pont
 • K2 kategória:
  • 1 videó újraalkotása 2.5 pont, ha az eredeti videó időtartama meghaladja a 10 percet, akkor 5 percenként +1 pont jár, melynek számítása a 11. perctől kezdődik
  • 1 videó hanganyagának újraalkotása 2 pont, ha az eredeti videó időtartama meghaladja a 10 percet, akkor 5 percenként +0.5 pont jár, melynek számítása a 11. perctől kezdődik
  • 1 videó feliratának elkészítése 300 szó/pont
  • 1 feladat szövegének lefordítása: 300 szó/pont
  • 1 cikk lefordítása 300 szó/pontVIK – KhanAcademy ösztöndíj adatlap 2018-19
  • 1 leírás lefordítása 300 szó/pont
  • 1 platform oldal lefordítása 300 szó/pont

A pályázás folyamata

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával a VIK HK irodájában ügyeleti időben, valamint elektronikus formában való elküldésével (palyazat@vik.hk) lehetséges.

Tartalmi követelmények és a kapcsolódó igazolások

A pályázati adatlap tartalmazza a pályázó által elvégzett tevékenység elbírálásra alkalmas részletességű leírását. Az értékelés csak a Khan Academy magyarországi nagykövete által elektronikusan közölt eredményes, részletesen felsorolt tartalomfordítási tevékenységek alapján történik, más, a pályázatban fel nem tüntetett tevékenységet nem veszünk figyelembe.

Kapcsolatfelvétel a Khan Academy magyarországi nagykövetével.

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/226322087-Contact-Language-Advocates

A fordítás megkezdése:

https://docs.google.com/document/d/1SsHDLK9zbcPZTqu7zpxuOz08vGDkDRRtPgD7-WEWMMo/edit?usp=sharing

A pontozási elveket tartalmazó dokumentumban felsorolt tartalmak nagykövet által validált fordítása.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj

A pályázat elnyeréséhez szükséges elérendő ponthatárt a VIK HK a pályázatok elbírálása során állapítja meg, a bíráló bizottság javaslata alapján. Az elnyert ösztöndíj nagyságát a beérkezett pályázatok, és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján a VIK HK állapítja meg az elnök javaslatára.

A juttatások kifizetése egyszeri ösztöndíj formájában történik az elbírálást követő, a hallgatói normatíva terhére folyósított juttatások kifizetési időpontjainak ütemezésében meghatározott időpontban.

Határidők

Őszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2018. február 1. – 2018. október 31.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. november 8. 23:59
Az előzetes eredmény kihirdetése 2018. november 13.
A felszólalás határideje 2018. november 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2018. november 17.
Kifizetés időpontja 2018. december 10.
Tavaszi félév
A pályázat által vizsgált időtartam 2018. november 1. – 2019. április 30.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 8. 23:59
Az előzetes eredmény kihirdetése 2019. május 13.
A felszólalás határideje 2019. május 15. 12:00
A végleges eredmény kihirdetése 2019. május 17.
Kifizetés időpontja 2019. június 07.

 

A nem a kiírás szerint benyújtott vagy a pályázat határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelennek minősül és elutasításra kerül. A pályázat keretében hiánypótlásra nincs mód, a pályázat hiánytalanságáért a pályázó felel.

Eredmény

A VIK HK az eredményt a Határidők részben megjelölt időpontig saját holnapján hozza nyilvánosságra, és ezzel egyidejűleg emailben értesíti a hallgatót.

Adatvédelem

A TJSZ 33. § (6) és (7) bekezdései alapján a VIK HK az ösztöndíj pályázatok elbírálásához szükséges adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli a mellékelt tájékoztató szerint. A hallgató a pályázat leadásával beleegyezik személyes adatai mellékelt tájékoztató szerinti kezelésébe.

Jogorvoslat

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.

[1] Bővebb információ az elektronikus felületről: https://www.khanacademy.org/about/impact

Csatolmányok