Digitális segédanyag pályázat előzetes eredmények 2020/21 ősz

Az alábbi táblázatban találjátok a Digitális segédanyag pályázat előzetes eredményeit. A kifizetés várható időpontja: 2020. december 15.

Neptun Pont Összeg
L688IJ 80 40 000 Ft

Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 1 pont.

Díjazás számítása: 1 pont értéke 500 Ft-nak felel meg.

 

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.