Ideiglenes kollégiumi helyzet – új szabályok

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolításával kapcsolatos ideiglenes kollégiumi helyzet miatt a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága (VIK KTB) a következő szabályokat hozta:
  1. A kollégiumi lakhatás korlátozása az első és a második oktatási hétre terjed ki, de a visszaköltözés kedvezőtlen esetben a harmadik oktatási hét első napjait is igénybe veszi. A mintatanterv szerint elsőévesek számára meghirdetett kurzusokat nem elsőéves hallgatók is felveszik.
  2. Az alábbi szabályok minden szakon és képzési szinten, valamint oktatási nyelven tartandó kurzusra érvényesek.
  3. Az előadások jelenléti formában szervezendők, de kötelező az első három hét anyagát aszinkron formában közzétenni. Korábban készített anyagok használhatók.
  4. A tantermi gyakorlatok jelenléti formában szervezendők, de kötelező az első három hét anyagát aszinkron formában közzétenni. Korábban készített anyagok használhatók. A hiányzás a kiköltöztetett kollégisták részére igazolt és nem számít bele a TAD-on rögzített hiányzási lehetőségekbe.
  5. Az első oktatási hétre laboratóriumi gyakorlat nem szervezhető. A laboratóriumi kurzussal kapcsolatos megbeszélés, csoportbeosztás a tantárgyfelelős döntése alapján akár távolléti formában is szervezhető.
  6. A második és a harmadik heti laboratóriumi gyakorlatról való hiányzáshoz a TAD-on rögzített pótlási lehetőségeken kívül további egy-egy pótlási lehetőséget kell biztosítani. A pótlásra a laboratórium rendjének megfelelően, akár a szorgalmi időszak végén is sor kerülhet.
  7. A tantermi és a laboratóriumi gyakorlatokról való hiányzás igazolását a tantárgyfelelős előírhatja. Az igazolást a Kollégiumi Bizottság vagy a Hallgatói Képviselet elnöke állíthatja ki.
  8. A harmadik oktatási hét végéig (szeptember 24.) részteljesítmény-értékelés és összegző teljesítményértékelés (különösen: kiszárthelyi) nem tartható.
  9. A jelenléti oktatás lebonyolításában oktatóként részt vevő doktoranduszok és felsőbbéves hallgatók (demonstrátorok) kérhetik a fenti időszakban is a kollégiumi elhelyezést a 089 sz. kérelem leadásával 2021. augusztus 26-ig.
  10. A kiköltözéssel érintett hallgatók – amennyiben megoldható – a fenti időszakban is részt vehetnek a jelenléti oktatásban. Felhívjuk a hallgatókat, hogy a fenti hiányzási és pótlási lehetőségekkel felelősen éljenek, mihamarabb költözzenek vissza a kollégiumba és kapcsolódjanak vissza a jelenléti oktatásba.
A 7. pontban említett igazolást az elnok@vik.hk címen lehet igényelni. A szükséges igazolásminta IDE kattintva letölthető.

Csatolmányok