Digitális segédanyag ösztöndíj pályázat 2021/22. őszi eredmények

Az alábbi táblázatban találjátok a Digitális segédanyag ösztöndíj eredményeit. A kifizetés várható időpontja: 2022. január 10.

Kérvényazonosító Pont Összeg
909_HSZI_Osztondijak/8037 0 –   Ft

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 1 pont

Díjazás számítása: 1 pont értéke 650 Ft-nak felel meg.

909_HSZI_Osztondijak/8037 pályázata nem kiírás szerint került leadásra, így érvénytelen.

Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.

Felszólalás, jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.