Utazási és konferencia ösztöndíj pályázat 2021/22. őszi eredmények

Az alábbi táblázatban találjátok az Utazási és konferencia ösztöndíj pályázat eredményeit. A kifizetés várható időpontja: 2022. január 10.

Kérvényazonosító Pont Összeg
909_HSZI_Osztondijak/7785 34 17 000 Ft
909_HSZI_Osztondijak/7700 26,8 13 400 Ft

A pályázat elnyeréséhez szükséges minimális pontszám: 1 pont

Díjazás számítása:

1 pont értéke 500 Ft-nak felel meg.

0,1 pont értéke 50 Ft-nak felel meg.

Az eredményhez tartozó részpontszámokról a palyazat@vik.hk-ra írt emailben lehet érdeklődni a kérvényazonosító és a hozzá tartozó Neptun kód megadásával.


Jogorvoslat

A pályázó az előzetes eredmény ellen felszólalással élhet a Határidők részben megjelölt időpontig a VIK HK-nál. A felszólalási szándékát az elnok@vik.hk címre küldött e-mailben jelezheti a pályázó.

A hallgató a pályázat elbírálásának végleges eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben elérhető 001-es számú kérvény leadásával.