Az önköltség és az önköltséges hallgatók számára fennálló lehetőségek

Az önköltség két részből tevődik össze, alapdíjból (önköltség 1. része) és kreditdíjból (önköltség 2. része).

Az alapdíj fix összeg, melyet minden félévben be kell fizetni, a kreditdíj pedig a felvett kreditek számától függ. A VIK képzésein fizetendő önköltségi díj az alábbi táblázatból olvasható ki. Vizsgakurzus esetén az adott tárgyhoz tartozó kreditdíj 25%-át veszik figyelembe az önköltségi díj számításakor.

 

Az önköltségi díj kiírásának időpontját és befizetési határidejét a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 10.§ (5) pontja szabályozza.

 • Az alapdíjat az adott félév regisztrációs időszakának megkezdése előtt, a kreditdíjat pedig az adott félév megkezdése után, legkésőbb október/március 20-ig írják ki a NEPTUN rendszeren keresztül.
 • A tételek befizetési határideje a kiírást követő 30 nap, alapdíj esetén október/március 15. (legkésőbb ezen dátum előtti 30 nappal kiírásra kerülnek).

Az önköltségi díj befizetési határidejének módosítására, részletfizetésre, a fizetési kötelezettség alóli (részleges) mentességre kérelem nyújtható be a NEPTUN-on keresztül, melynek megítéléséről a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) javaslata alapján a dékán dönt. (TJSZ. 10.§ (6) pont).

 

Önköltségi díj befizetési határidők módosítása, részletfizetés

Az önköltségi díj befizetési határidejének módosítását és/vagy az önköltségi díj részletekben történő fizetését lehet kérelmezni a NEPTUN rendszeren keresztül leadott 101 Kérelem önk.díj és koll.díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására kérvény leadásával. A kérelem a kiírt tételről indítható a Pénzügyek/Befizetés fülön.

A kérést indokolni szükséges.

Fontos: Amennyiben a KTB a részletfizetést engedélyezi, úgy a részletfizetési határidők oly módon lesznek meghatározva, hogy az önköltségi díj legalább felét legkésőbb a vizsgajelentkezés kezdetét megelőző napig, a teljes összeget pedig az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig a hallgató köteles legyen az Egyetem részére befizetni (TJSZ. 10.§ (8) pont). 

Fontos: Lejárt határidejű fizetési kötelezettség esetén halasztás vagy részletfizetés nem engedélyezhető (3/2019. (IX. 5.) számú dékáni utasítás 6.§ (8) pont)! 

 

Önköltségcsökkentés

Van lehetőség az önköltség mérséklésére, ehhez a 010 Önköltség mérséklési kérelem kérvényt kell a NEPTUN rendszeren keresztül leadni.

 • A  3/2019. (IX. 5.) számú dékáni utasítás alapján az önköltség csökkenthető
  • az utolsó két aktív félévben elért tanulmányi eredmény és/vagy
  • szociális szempontok alapján (5. §).
 • A kedvezmény mértéke függ
  • az utolsó két aktív félévben megszerzett kreditek számától és a súlyozott tanulmányi átlagtól és/vagy
  • a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázaton elért pontszámtól (1. sz. melléklet a 3/2019. (IX.5.) számú dékáni utasításhoz).
 • Fontos: A szociális alapú önköltségcsökkentés elbírálásához szükséges a Rendszeres szociális ösztöndíjpályázatot benyújtani a MŰEPER rendszeren keresztül, amely “elbírált, hiánytalan” státusz esetén lesz érvényes. A szociális pályázat leadásának menetéről, a szükséges igazolásokról, illetve a pályázat leadási határidejéről a következő oldalon található bővebb információ.
 • Csökkentést csak a kreditdíjból lehet kapni, az alapdíjat csak nagyon ritka esetben csökkentik (A Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság hozzájárulása szükséges hozzá, TJSZ 10.§ (7) legalja.).

Az önköltséggel kapcsolatos minden további információ a TJSZ vonatkozó pontjaiban és a 3/2019. (IX. 5.) dékáni utasításban olvasható.

 

Diákhitel

Az önköltségi díj fedezhető a kötött felhasználású, 0%-os kamattal rendelkező Diákhitel 2-ből.

A diákhitelekkel kapcsolatos minden információt megtaláltok a https://diakhitel.hu/ oldalon, illetve a KTH erről szóló oldalán.

 

Visszasorolás

Van lehetőség állami ösztöndíjas finanszírozási formára történő visszasorolást kérelmezni, ehhez a 105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra kérvényt kell leadni a NEPTUN rendszeren keresztül.

A kérvényt a tanév végét követően augusztus 15-ig lehet beadni.

A megüresedett magyar állami (rész)ösztöndíjas létszámkeretre az utolsó két aktív félévre számított súlyozott tanulmányi átlag alapján a legjobban teljesítő, azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatókat lehet átsorolni.

Csak a TVSZ 74/D. § (4) bekezdésében előírt feltételeket teljesítő hallgató tudja beadni a kérvényt, vagyis aki a kérelem beadását megelőző két aktív félévében teljesített összesen 36 kreditet, továbbá a súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3.0-t. Emellett természetesen feltétel még, hogy az állami ösztöndíjas féléveit a hallgató nem használta még teljes egészében fel (sem az összesített 12-t, sem pedig az ugyanazon képzésre fordítható, képzési idő + 2 félévet).

Fontos: A NEPTUN kérvények leadási határidejéről mindig az aktuális KTH hírlevelek tartlamaznak hivatalos információt!