Josef Heim Tervezői és Alkotói Ösztöndíjak

Josef Heim Orvostechnikai Tervezői Ösztöndíj MSc hallgatóknak

A pályázat célja: Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátás fejlődése jelentős mértékben az új orvostechnikai, orvosbiológiai, orvosi informatikai eszközök megjelenése eredményeként történt. A ma használatban levő eszközök alkalmazói tapasztalatok alapján történő továbbfejlesztése, új eszközök tervezése hatékony orvos – mérnök együttműködésre alapozva lehetséges. A pályázat célja az ilyen együttműködésre alkalmas mérnökök MSc képzésének támogatása egy működő berendezés vagy program létrehozása során, melynek az ösztöndíjas időszak végén működnie kell.

 

A pályázók köre: A BME VIK bármelyik MSc képzésének hallgatója pályázhat, aki legalább egy félévet lezárt, ez alatt önálló munkája (diplomaterv feladata) orvosbiológiai/orvostechnikai/orvosi informatikai témájú volt és ennek folytatására készül. Az ösztöndíjas tervező munkája kapcsolódhat az önálló munkájához (önálló munka2, diplomatervezés1, diplomatervezés2), de az ösztöndíjjal támogatott tervezési tevékenységnek jól láthatóan túl kell mutatnia a tantárgy kreditértéke által megkövetelt hallgatói munkán.

A pályázat díjazása: Az ösztöndíj összege 2000 eurónak megfelelő forint egy félévre, ami – a kuratóriummal egyeztetve – személyi és dologi kiadásokra fordítható.

Pályázati feltételek: A pályázónak munkatervet kell készíteni

  • egy konkrét készülék (eszköz) megtervezésére, és az eszköz működő modelljének elkészítésére, vagy
  • egy program megtervezésére és elkészítésére, amely orvosi használatra szolgáló információ feldolgozását végzi (pl. nagy adatbázisok biostatisztikai elemzése, gyógyszerek hatásának vizsgálata, orvosi képek feldolgozása). Preferált az MI (AI) alapú értékelés.

A pályázat benyújtása: A pályázatot 2023. január 31-én éjfélig lehet beküldeni az sla-titkar@mit.bme.hu címre.

 

A pályázatot az „Adatlap a Josef Heim Orvostechnikai Tervezői Ösztöndíj (MSc hallgatóknak) elnyeréséhez” kitöltésével és a pályázó által szükségesnek tartott egyéb mellékletekkel kell benyújtani. Az elektronikusan rendelkezésre nem álló anyagot szkennelve kell mellékelni. Minden anyagot PDF formátumban kell benyújtani. (Kérjük a mellékletek számát és hosszát korlátozni, illetve csak a lényeget kivonatolni!)

A folytatni kívánt tervezői munkát le kell írni (2000 … 4000 karakter). A tanulmányokkal párhuzamosan végzett vállalati munka vagy vállalathoz köthető ösztöndíj meglétét a pályázatban közölni kell. A pályázónak félévente két mérföldkövet kell pályázatában megfogalmazni (a 3. és 5. hónap végére), amelyek elérése a tervezői munka időben történő sikeres befejezését valószínűsíti. A pályázatban meg kell nevezni, ki lesz a konzulens és ki lesz a tervezői munka orvosi/egészségügyi/egészségügyi informatikai szakértője.

A pályázat nyerteseinek a félév 3. hónapjának végén egy rövid előrehaladási jelentést, az 5. hónap végén pedig az addig végzett munka összefoglalóját kell elkészíteni és beadni (mindkettőt a konzulens aláírásával). A kuratórium az ösztöndíjasoknak ehhez útmutatót fog adni. Ha a kuratórium a beszámolók alapján úgy ítéli meg, hogy az ösztöndíjas nem halad megfelelően a tervezéssel, akkor az ösztöndíj kifizetését leállítja.

A pályázatban kérjük, adja meg, hogy eddig mely szakmai tevékenységekért kapott bármely forrásból juttatást.

A pályázat értékelése: A Kuratórium a pályázatok értékelésére egy bizottságot kér fel. A bizottság tagjai között lesz az egészségügyimérnök-mesterképzésen oktató orvos és mérnök is. Az értékelés az adatlapon rögzített szempontok alapján, az ott megadott súlyozást alkalmazva történik. Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a létrehozni kívánt készülék/program iránt kimutathatóan van érdeklődés orvos (egészségügyi szakember) részéről.

Eredményhirdetés 2023. februárban lesz.