Pályázati felhívás az Aquincum Institute of Technology 2023/2024. tavaszi kurzusaira

Pályázati felhívás az Aquincum Institute of Technology 2023/2024. tavaszi kurzusaira

English version below

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara a Hallgatói Képviselettel közösen pályázatot hirdet az Aquincum Institute of Technology (AIT) 2023/24. tavaszi félévének kurzusaira. További információkat az AIT-ről és a képzésről az http://ait-budapest.com/ oldalon találhattok.

Pályázhat a Kar minden alap, mester, osztatlan ötéves és doktori képzésében részt vevő hallgatója. A pályázat elbírálásánál az MSc-s és a legalább 4 lezárt félévvel rendelkező BSc-s hallgatók előnyt élveznek.

A program jelenléti oktatás formájában történik, helyszín az AIT épülete a Graphisoft Parkban, ld. https://www.ait-budapest.com/about-ait/campus  A programra csak COVID-védettségi igazolással lehet jelentkezni és be kell tartani az aktuális COVID-protokoll előírásait.

Az alábbi kurzusokra jelentkezhetnek a pályázók egy prioritási sor felállításával. A nyertes hallgatók végleges tárgyválasztása a jelentkezők számának és a magyar hallgatók számára rendelkezésre álló férőhelyek számának is függvénye lesz.

A teljesített tantárgyak a képzésbe szabadon választható tárgyként számítanak bele. Kivétel a kötelező tárgyakkal való tananyagbeli átfedés miatt

egyrészt az alábbi táblázatban X-szel jelölt kurzusok

 

 

Hallgató szakja

Tárgy neve

Mérnök inf.

 

BSc/MSc

Vill.mérnök

 

BSc/MSc

Mat.

 

BSc/MSc

Fiz.

 

BSc/MSc

Graph Theory X X X X X X
Combinatorial Optimization X X X X
Theory of Computing X X
Algorithms and Data Structures X X X X
Computer Graphics X

másrészt

 • a Mobile Software Development tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Mobil- és webes szoftverek (VIAUAC00) vagy az Android alapú szoftverfejlesztés (VIAUAV21) tárgyat,
 • a Data Science tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Bevezetés az adattudományba 1 (TE95AM36) tárgyat,
 • a Computer Graphics tárgyat nem vehetik fel azok az MSc hallgatók, akik teljesítették a Számítógépes grafika 1 (VIIIAB07) tárgyat,
 • a Semantic and Declarative Technologies tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Deklaratív Programozás (VISZAD00, VISZA403, VISZA402), vagy a Nagyhatékonyságú Deklaratív Programozás (VISZMB01, VISZM232) tárgyat,
 • az Applied Cryptography tárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók, akik teljesítették a Biztonsági protokollok (VIHIMA05) tárgyat,

A csatolmányban megtalálható az AIT órarendje, amiből leolvasható, hogy mikor vannak az egyes kurzusok órái. Tömegközlekedési eszközökkel a BME és az AIT campusa között kb. 60 perc utazási idővel kell számolni.

A pályázaton nyertes hallgatók vállalják, hogy az órákon való részvétel mellett lehetőség szerint a külföldi hallgatók beilleszkedését is segítik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • kitöltött pályázati adatlap (nem szükséges kinyomtatni és aláírni!) a választott tantárgyak megjelölésével:
  • 1-essel jelölve azt a tárgyat, amelyet elsősorban választani szeretne
  • további 1-3 tárgyat 2-essel jelölve, amelyeket abban az esetben hallgatna, ha az elsőként megjelölt tárgy felvételére nincs mód
 • nyelvtudás igazolása (legalább középfokú nyelvvizsga szükséges angol nyelvből)
 • igazolás SARS-COV-2 elleni kétszeri védőoltásról.

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere:

 • tanulmányi eredmények (max. 50 pont)

súlyozott tanulmányi átlag (STA) az elmúlt két félévben, max. 25 pont félévenként, az alábbi táblázat szerint:

 

STA: 3,50–3,79 3,80–3,99 4,00–4,19 4,20–4,39 4,40–4,59 4,60–4,79 4,80–5,00
Pontszám: 0 3 6 10 14 19 25

A beérkezett pályázatokat a Hallgatói Képviselet bírálja el.

A pályázat leadási határideje: 2024. január 26. 23:59

A nyertes pályázókat várjuk az amerikai diákok számára szervezett “Orientation Weekend”-en is, 2024. február 1-je és 3-a között.

A pályázat benyújtása:

A kitöltött pályázati adatlapot, a beoltottság és a nyelvvizsga igazolását e-mailben szükséges megküldeni a palyazat@vik.hk címre.

Értesítés: Az adatlapon megadott elérhetőségeken.

Kérdéseket Recski András professzor úrnak lehet feltenni a recski@cs.bme.hu e-mail címen.


Call for applications for the Aquincum Institute of Technology 2023/2024. for spring courses

International students of the Budapest University of Technology and Economics are invited to apply for taking one or two courses of AIT (Aquincum Institute of Technology). See the home page http://ait-budapest.com/ for further information about AIT and its program, and the attached schedule of courses.

All students in the Faculty’s BSc, MSc programmes are eligible to apply. Students with at least 4 completed semesters will be given preference.

The programme will take the form of face-to-face training at the AIT buildings in the Graphisoft Park, see https://www.ait-budapest.com/about-ait/campus   It takes about an hour to travel between this campus and that of BME.  Valid COVID vaccination and the strict observance of AIT’s COVID protocol is required.

Students may apply for taking one or two among the courses below. If selecting multiple courses please indicate your priorities. Please note that the number of available places is limited, admission is not guaranteed.

Courses completed count as free electives.

Exceptions: Courses cannot be taken because of overlap with compulsory subjects, below marked with an „X” in the table:

Computer Engineering Electrical engineering
Course name BSc MSc BSc MSc
Graph Theory X X X X
Combinatorial Optimization X X
Theory of Computing X
Algorithms and Data Structures X X
Computer Graphics X

 

and furthermore those below

 • The Mobile Software Development course cannot be taken by students who have completed the Mobile and Web Software (VIAUAC00) or Android-based Software Development (VIAUAV21) courses,
 • Data Science cannot be taken by those students, who have completed Introduction to Data Science 1 (TE95AM36),
 • MSc students who have completed Computer Graphics 1 (VIIIAB07) are not eligible to take Computer Graphics,
 • the Semantic and Declarative Technologies course is not open to students who have completed the Declarative Programming (VISZAD00, VISZA403, VISZA402) or the High Performance Declarative Programming (VISZMB01, VISZM232) courses,
 • students who have completed the Security Protocols (VIHIMA05) course are not eligible to take the Applied Cryptography course.

ATTENTION:

In the attachments you will find the AIT timetable, which shows the times of the courses. By public transport, the travel time between BME and the AIT campus is approximately 60 minutes.

The application must include:

 • a completed application form (no need to print and sign!) indicating the subjects chosen:
  • 1 to indicate the subject you wish to select in the first instance
  • 1-3 additional subjects, marked with 2, which you would take if you were unable to take the first subject
 • proof of language skills
 • certificate of two vaccinations against SARS-COV-2

 

Criteria for the assessment of applications:

 • academic results (max 50 points)

weighted grade point average (GPA) over the last two semesters, max. 25 points per semester, according to the table below:

GPA: 3,50–3,79 3,80–3,99 4,00–4,19 4,20–4,39 4,40–4,59 4,60–4,79 4,80–5,00
Points: 0 3 6 10 14 19 25

Deadline of the application is 26th of January, 2023 by 23:59 pm

Winning applicants are also welcome to attend the Orientation Weekend for US students on 1 and 3 February 2024.

Submission of the application:

The completed application form, proof of vaccination must be sent by e-mail to palyazat@vik.hk

Notification: contact details provided on the form.

Questions can be sent to Professor András Recski at recski@cs.bme.hu