A szabadon választható tárgyak beleszámítanak a specializációátlagba?

Nem számítanak bele. Kivéve, ha az első 4 félévben vannak a mintatantervben.